6.Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2018-2019

Hz.Muhammedin Hayatı 6.Sınıf 2.Dönme 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2019

6.sınıf hz.muhammedin hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları, hz muhammedin hayatı 6 sınıf 2 dönme 2 yazılı soruları 2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:

NO:

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . davrananlar yaşlandığında Allah onlara saygılı davranacak birilerini mutlaka yaratır. Hz. Muhammed Aleyhisselam
A)Yaşlılara saygılı
B)Gençlere saygılı
C)İnsanlara iyi
D)Gençlere iyi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

2) Aşağıdakilerden hangisi herkes tarafından sevilen söz ve hareketleriyle insanların sevgisini kolayca ka­zanabilen sevimli insandır?
a)Nezaketli
b)Sempatik
c)Samimi
d)Saygılı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

3) Mü min kardeşe karşı sorumluluklarımız nelerdir?Yazınız

 

4) Hiçbir baba çocuğuna …………………….. daha üstün bir hediye veremez. (Tirmizi, Birr, 33
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

A) Çiftçilik yapacağı bir araziden
B) Güzel terbiyeden
C) Kimseye muhtaç bırakmayacak bir mirastan
D) Barınma ihtiyacını karşılayacak bir evden

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

5) Safiye Türkçe sınavdan 100 almıştır. Hacer: kopya çektiğini görmediği halde Safiye’ye : “Mutlaka kopya çekmişindir yoksa sen yüz alamazsın” demiştir. Hacer’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir.
A) Su-i zanda bulunmuştur.
B) Hüsn-ü zanda bulunmuştur
C) Gıybet etmiştir.
D) Ona ihanet etmiştir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

6) “Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı . .. . . .. .. . . . . . ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz.. .” (Tahrim sûresi, 6. ayet)
A)Odunlar
B)Petrol
C)İnsanlar
D)İnanmayanlar

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

7) Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına ‘D’, yanlışsa ‘Y’ yazınız. 
(…..) Peygamberimiz saygılı bir çocuk ve şefkatli bir baba olmuştur.
(…..) Peygamberimiz çok ciddi bir insandı. Asla gülümsemez ve şaka yapmazdı.
(…..) Peygamber Efendimiz, çocuklarından evlenip yuva kuranlarla görüşmezdi.
(…..) Peygamberimizin aile bireyleri arasında karşılıklı sevgi ve saygı hâkimdi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

8) Peygamberimize (S.A.V.)göre İhtiyarlamış bir Müslümana ikramda bulunmanın ve saygı göstermenin kaynağı nedir?
a) Allah’a saygıdan
b) Geleneğe saygıdan
c)Varlığa saygıdan
d)Hiçbiri

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

9) ’Müminler birbirlerini sevmekte ,birbirlerine acımakta, ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir organı hasta olduğunda diğer organlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur’’ hadisini aşağıdakilerden hangisi tam olarak ifade eder?
a)Bir mü,minin sıkıntısı bütün mü minleri rahatsız eder.
b)Mü minler birbirlerini düşünmelidirler
c)Mü minler paylaşımcı olmalı
d)Hasta olduklarında ziyaret etmelidirler

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

10) “Zandan (kesin kanıt olmadan varsayımlarla hareket etmekten) sakının. Kuşkusuz (kötü) zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin özel hayatını ve gizli sırlarını araştırmayın. Birbirinize karşı övünüp kibirlenmeyin. Birbirinize karşı çekememezlik yapmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Allah’ın size emrettiği gibi kardeş olun.”
Hadis-i Şerif’e göre; aşağıdakilerden hangisi Müslümanların kardeşliğini zedeleyecek davranışlardan değildir?

a) Kıskançlık
b) Hüsn-i zan
c) Su-i zan
d) Kibir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

11) “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir organı hasta olduğu zaman, diğer organlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur.”
Hadisinden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) Müminler hastalıklarında birbirlerinin yanında olmalıdır
b) Müslümanlar hasta ziyaretine önem vermelidir
c) Müminler birbirlerine her zaman yardımcı olmalı, birbirlerinin sıkıntılarını gidermelidir
d) Müslümanlar sağlıklarına dikkat etmelidir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

12) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 
(…..) Peygamberimiz evine selam vererek girerdi.
(…..) Anne babanın söyledikleri Allah’ın emirlerine aykırı olsa bile onlara itaat edilir.
(…..) Peygamberimizin bulunduğu ortamda kimse kendini yalnız hissetmezdi.
(…..) Peygamberimiz az kelimeyle çok şey anlatma yeteneğine sahipti.
(…..) Peygamberimiz güzel davranışlarda bulunan kimseyi çok fazla överdi.
(…..) Peygamberimiz insanları sevmedikleri isimlerle çağırmaktan hoşlanırdı.
(…..) Gerçek mü’min kendisi için istediği şeyi başkası için de ister.
(…..) İyi bir anne –baba olmak için çocuklarımızın tüm isteklerini yerine getirmemiz gerekir.
(…..) Peygamberimiz çok hızlı konuştuğu için çoğu zaman ne konuşulduğu anlaşılmazdı.
(…..) Kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşmazdı.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap” ][/bg_collapse]

 

13) Peygamber efendimizin bir hadisine göre “hoş sohbet etme güzelce bakıp sahip çıkma konusunda en çok hak sahibi olan kimdir” 
A) Anne ve babadır.
B) Yetimler ve çocuklardır.
C) Komşular ve akrabalar
D) Köleler ve çiftçilerdir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

14) Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği bir şeyi din kardeşi için de arzu etmedikçe gerçek anlamda……………..
Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

A) Sevgisini göstermiş olmaz
B) İman etmiş olmaz
C) Malını paylaşmış olmaz
D) Teşekkür etmiş olmaz

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

15) Aşağıdakilerden hangisi insanlara nazik ve ince davranmak, görgü kurallarına uymak gibi anlamlara gelir.
a)Nezaket
b)Sevgi
c)Samimiyet
d)Sempati

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

16) “Mümin, insanları kötüleyen, lanetleyen, kötü söz ve davranışlarda bulunan. . . . . . . . . . . . . . . . . . .” Hz. Muhammed Aleyhisselam.
A)Kimsedir
B)Kimse değildir
C)Kimseleri döver
D)Kimseleri sevmez.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

17) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a) din kardeşliği ile ilgili tavsiyelerinden değildir.
A) Birbiri ile küs olan müminler en fazla 3. gün sonra barışmalıdır.
B) Müminler birbirlerine karşılıklı olarak güven duymalılar.
C) Müminler kardeş olduğu için birbirlerinin mallarını izinsiz kullanabilirler
D) Mümin, yardıma ihtiyacı olduğunda mümin kardeşine yardımcı olmalıdır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

18) Hangisi ana babamız öldükten sonra onlar için yapılması gereken bir davranış değildir?
A)Onların affedilmesi için dua etmek
B)Mezarlarını en iyi mermerden yaptırmak
C)Onlarla bağlı akrabaları ziyaret etmek
D)Verdikleri sözleri yerine getirmek.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

19) Hiçbir baba çocuğuna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . daha büyük bir hediye veremez. 
A)Kuran öğretmekten
B)Namaz kıldırmaktan
C)Ev ve arabadan
D)Güzel ahlaktan

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

20) Ebrehe olayı hangi surede geçer? 
A)Liilafi
B)Elemtere
C)Kulhüvellahü
D)İza cae

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim
Bu yazılı kağıdı 6.sınıf hz muhammedin hayatı yazılı soruları ana kategorisinin 6 sınıf hz muhammedin hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 6 sınıf hz muhammedin hayatı 2 dönem 2 yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.
Aşağıdaki bağlantıdan 6.sınıf hz muhammedin hayatı 2.dönem 2.yazılı sorularını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 50 = 58

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.