Açık Uçlu 6. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 Açık Uçlu 10. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Kuranı kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024

6. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2. Dönem 2. Yazılı

……EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …. 6.SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

”O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman’ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip bir bak; herhangi bir bozukluk ve çarpıklık görebiliyor musun?” (Mülk Sûresi 3.ayet)
1. Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenen temel konu hangisidir? (3 P)
A) Allah’ın Rahman ismi
B) Allah’ın her şeyi yaratması
C) Evrendeki denge ve düzen
D) Göklerin nasıl yaratıldığı

‘Eğer dünya güneşe azıcık daha yakın veya güneşten azıcık daha uzak olsaydı bugünkü dünya hayatı hiç olmayacaktı.’
2. Yukarıdaki bilgiye göre hangi sonuca ulaşmamız mümkündür? (3 P)
A) Kainatta ahenk ve düzen vardır.
B) bu evren tesadüfen var olmuştur.
C) Kıyametin kopması yakındır.
D) Dünya Güneş’in etrafında dönmektedir.

I- Yerlere tükürmek
II- Yoldaki rahatsız edici şeyleri alıp çöpe atmak
III-Okulda ve sınıfta yerlere çöp atmak
3. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kul hakkı kapsamında değerlendirilebilir? (3 P)
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III

I-Onları korkutmak
II-Yuvalarını bozmak
III- Zevk için hedef haline getirmek
IV- Aç ve susuz bırakmak
4. Yukarıdakilerden hangisini yapan bir kişi, dinimize göre hayvan haklarını ihlal etmiş (çiğnemiş) olur? (3 P)
A) I ve II B) I, II ve IV
C) I, II, III ve IV D) II, III ve IV

Allah, Rum Sûresi’nde ”İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) yüzünden kaarda ve denizde bozulma ortaya çıktı.” buyurmuştur.
5. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki ayette ifade edilen bozulmalardan gösterilemez? (3 P)
A) İnsanın ölümü B) Kirli hava
C) Küresel ısınma D) Kuraklık

Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde bu kişileri ”Allah’ın en hayırlı kulları” olarak değerlendirmiştir.
6.Peygamberimizin bu övgüsüne ulaşan kullar kimlerdir?
A) Hac ve umre yapan
B) Kainattaki uyumu ve düzeni düşünen
C) Namaz kılıp zekat veren
D) Yoksulları ve öksüz-yetimleri doyuran
Sevgili torunum! Peygamberimiz, güneş ve ay tutulmalarının, yıldız kaymalarının, yeryüzündeki önemli kimselerin ölümleri ile ilgili olmadığını ifade etmiştir.
7. Yukarıda Kamil dedemizin bu sözünden hangi sonuca ulaşamayız? (3 P)
A) Evrendeki her şey bir düzen içerisinde akıp gitmektedir
B) Evrendeki ahenk, Allah’ın eserinin bir sonucudur.
C) Batıl inanışlarda doğru olan yönler de vardır.
D) Allah’ın yasası bir kişiye bağlı olarak değişmez.

Peygamberimiz, bir hadis-i şerifinde ‘Yeryüzü benim için mescid kılındı.’ buyurmuştur.
8. Yukarıda hadisten hangi sonuca ulaşamayız? (3 P)
A) İnsanların namazlarını mescitte kılmaları zorunludur.
B) Çevre temizliği, ibadet açısından önemli bir etkendir.
C) Namaz kılmak için illa bir mescide ihtiyaç yoktur. D) Temizlik ile iman arasında doğrudan bir ilişki vardır.

I- Sıraların üstünü çizmek
II- Yiyeceklerimizin çöplerini yerlere atmak
III- Kuruyemiş kabuklarını caddeye atmak
IV- Kağıtları geri dönüşüm kutusuna atmak
V- Sınıfta gördüğümüz bir çöpü alıp çöp kutusunaatmak
9. Yukarıda verilen maddelerden hangisi dinimize uygun bir davranış değildir? (3 P)
A) Yalnız I B) I ve III
C) II, IV ve V D) I, II ve III

Geçtiğimiz yaz Brezilya’da oynanan Dünya Kupası maçı sonunda Japon taraftarlar 2-1 yenildikleri maç sonrasında tribünlerde oturdukları yerleri temizlemişler ve stattan öyle ayrılmışlardır.
10. Yukarıdaki bu olayı gazeteden okuyan bir kişi, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? (3 P)
A) Japonların müslüman olduğuna.
B) Temizliğin evrensel bir değer olduğuna.
C) Temizliğin İslam’a ait bir değer olduğuna.
D) Statların genellikle temiz olmadığına.

”Hepiniz çobansınız. Hepiniz gözetiminiz altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici yönetimindekilerin çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Sonuç itibariyle hepiniz çobansınız.”
11. Yukarıdaki hadis-i şerifte vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisidir? (3 P)
A) Çobanlığın kutsal bir meslek olduğu.
B) Kadının, evine hizmet etmekle yükümlü olduğu.
C) İslam’da erkeğin, ailenin reisi olduğu.
D) İnsanların görevlerini yerine getirmekle sorumlu oldukları.

I- Hacca gitmek
II- Anne babaya iyilik yapmak
III- Zekat vermek
IV- Yetim doyurmak
12. Peygamberimiz hadis-i şerifine göre vaktinde kılınan namazdan sonra Allah katında en değerli ibadet hangisidir? (3 P)
A) I B) II C) III D) IV

Peygamberimiz insanlara İslam dinini anlatırken belirli öğretim metodları kullanmıştır.
13. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kullandığı bu metotlardan değildir? (3 P)
A) Önemli konuları anlaşılsın diye üç kere tekrarlardı.
B) Anlamayan biri olduğunda, daha iyi dinle kulağını aç, diye uyarırdı.
C) Konuları anlatırken onlar hakkında örnekler verirdi.
D) Anlattığı konunun pekişmesi için kumun üzerine şekiller çizerdi.
Peygamberimiz; ”İnsanlarla akıl ve anlayış seviyelerine göre konuşun.” buyurmuştur.
14. Peygamberimiz, konuşmalarımızda bizlerden hangi konuya önem vermemizi istiyor? (3 P)
A) Konuştuğumuz kişinin durumuna
B) Bulunulan mekana
C) Konuşulan zamana
D) Karşımızdaki kişinin dinine ve soyuna

Peygamberimiz kendisine ”Amellerin en hayırlısı hangisidir?” diye soran iki farklı kişiye iki farklı cevap vermiştir. Birisine ‘Vaktinde kılınan namaz’ derken, diğerine ise ‘Ana-babana iyilik etmendir’ demiştir.
15. Yukarıda anlatılan olaylarda Peygamberimizin aynı soruya farklı iki cevap vermesinin temel sebebi hangisidir? (3 P)
A)Bulunulan mekan B) Soru soran kişinin durumu
C) Konuşma dili D) O anda gelen iki farklı vahiy

16. Aşağıdaki cümleler Doğru bir cümle ise baş tarafına D, Yanlış bir cümle ise Y yazınız. (20 P)
( ) Hz. Muhammed (sav) Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptu.
( ) Akabe Biatları’nda Müslüman olanlar Taif şehrinden Mekke’ye gelmişlerdi.
( ) Eşhur’ul-Hurum denilen zamanda savaşmak, kan dökmek yasaklanmıştı.
( ) Peygamberimiz 621 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.
( ) Müslümanların ilk hicreti Medine’ye olmuştur.
( ) Alak Sûresi’nin ilk 5 ayeti 610 yılının Ramazan ayının 12. gecesinde indirilmiştir.
( ) Senetü’l-Hüzn’de Hz. Hatice ve Hz. Ebubekir vefat etmiştir.
( ) Miraç olayında 5 vakit namaz farz kılınmış ve Bakara Suresi’nin son iki ayeti indirilmiştir.
( ) Her bir esirin 10 Müslümana okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakıldığı savaş Bedir Savaşı’dır.
( ) Peygamberimiz 8 Haziran 632 yılında (13 Rebiülevvel’de) 63 yaşında vefat etmiştir.

17. Aşağıdaki ayet/hadisleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. (17 P)
1- Yoldan taş, diken ………………………………………………………………………………………………………………………………H.Ş.
2- İnsanlara merhamet etmeyene…………………………………………………………………………………………………………………….H.Ş.
3- Allah Teala çirkin davranışlarda ……………………………………………………………………………………………………………………H.Ş.
4- Bir Müslümanın din kardeşine 3 …………………………………………………………………………………………………………………..H.Ş.
5- Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..H.Ş.
18. Esmaü’l-Hüsna’dan verilen aşağıdaki isimlerin anlamlarını karşılarına yazınız. (9 P)
Bedî : Latîf :
Musavvir :

19. Evrendeki ahengin, var olan düzenin tesadüfen olduğunu söyleyen birine, bu kainatı Allah’ın yaratmış olduğunu nasıl açıklarsınız? (6 P)

1.soru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.soru

20. Kopya çektiysen lütfen kopya çekerek yaptığın soruyu sil ve kendi bilginle işaretle. Kopya çekmediysen ne mutlu sana. Allah, kendi emeğiyle alın teriyle kazananları sever. Buraya yazmak istediğin bir şey varsa yazabilirsin. Yazmak istediğin bir şey yoksa boş bırakabilirsin. Her iki durumda da puanını alacaksın. 🙂 (3 P)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 10 = 19

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.