Açık Uçlu 5. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 6.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5.Sınıf Arapça 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Matematik Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 6. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Başöğretmenlik Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı 2023 MEB Açık Uçlu 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 6. Sınıf Çevre Eğitimi ve İklim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 7. Sınıf İngilizce Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 11. Sınıf Tarih Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu

6.sınıf hz.muhammedin hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
……ORTAOKULU 6. SINIF
Hz. MUHAMMED’İN (S.A.V) HAYATI DERSİII. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

1. * İnsanlar arasında ayrım yapmadan herkesi sabırla dinlerdi
* Toplulukta konuşurken bir kişinin değil herkesin gözlerine bakardı
* İnsanlara isimleriyle hitap ederdi
* Bir çocukla konuşurken onun boy hizasına kadar eğilirdi
Yukarıdaki ifadeler Peygamber Efendimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır.
a) Samimiyeti b) Cesareti
c) Kararlılığı d) Cömertliği

2. Sahabiler Peygamberimizin taktığı isimlerle anılmaktan mutluluk duyarlar, unvanlarını isimlerine tercih ederlerdi.
Toprakta yattığı için yüzünde toprak izi çıkan ve bu yüzden Peygamberimizin (s.a.v) “Ebu Turab” dediği sahabi kimdir?
a) Hz. Ebubekir b) Abdurrahman b. Avf
c) Hz. Ali d) Hz. Aişe

3. “Hiçbir baba, çocuğuna ………………………..tan daha üstün bir hediye veremez.”
Hadisinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Güzel ahlak b) Çok harçlık
c) Bol yiyecek d) Yüksek not

4. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çocuk eğitimine dair tavsiyelerinden değildir?
a) Çocuğu güzel ahlaklı yetiştirmek, karnını doyurmaktan daha hayırlıdır buyurmuştur.
b) Çocukların görüşlerine değer vermemiştir
c) Çocuğu eğitmenin cenneti kazanmanın bir yolu olduğunu anlatmıştır
d) Çocuklara bağırıp çağırmaz, ayıplarını yüzüne vurmazdı

5. Ali b. Ebu Talib – Zeyd b. Harise – Enes b. Malik
Yukarıdaki sahabilerin ortak özelliği nedir?
a) Küçük yaşlarından itibaren Peygamberimizin büyüttüğü sahabilerdir
b) Medine’ye Peygamberimizle birlikte hicret etmişlerdir
c) Peygamberimizden sonra halife olmuşlardır
d) Peygamberimizin çocuklarıdır

6. Hz. Peygamber bir gün sahabilerle sohbet ederken,
“Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün.” buyurdu.
“Kimin burnu sürtülsün ey Allah’ın Resûlü?” diye sorulunca şu açıklamada bulundu:
…………….
Peygamberimizin (s.a.v) burnu sürtülsün dediği kimse hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Namazlarını cemaatle kılmayan kimse
b) Çocuklarına şefkat göstermeyen baba
c) Misafirine ikramda bulunmayan ev sahibi
d) Anne babasının yaşlılığında cenneti hak edemeyen kişi

7. Bir gün Beni Seleme kabilesinden bir adam geldi ve dedi ki: “Ey Allah’ın Resûlü, annem babam öldükten sonra, onlar için yapmam gereken bir görev var mı?” Resûlullah, “Evet, onlara dua etmen, onlar için bağışlanma dilemen, verdikleri sözlerini (vasiyetlerini) yerine getirmen, onlarla bağlı olduğun akrabayı ziyaret etmen ve arkadaşlarına ikramda bulunman gerekir.” Buyurdu
Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne/babası ölen bir kimsenin görevlerinden değildir?
a) Onlar için dua eder
b) Vasiyetlerini yerine getirir
c) Babasının dostlarını ziyaret eder
d) Akrabalarıyla ilişkiyi keser

8. “Allah’ın rızası babanın rızasından geçer. Allah’ın memnuniyetsizliği de babanın memnuniyetsizliğinden geçer.”
Hadis-i Şerifi hangi konu ile doğrudan ilgilidir?
a) Anne babanın çocuklarına karşı sorumlulukları
b) Kardeşler arasında ilişkiler
c) Çocukların anne babalarına karşı sorumlulukları
d) Akrabalar arası ilişkiler

9. “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir organı hasta olduğu zaman, diğer organlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur.”
Hadisinden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Müminler hastalıklarında birbirlerinin yanında olmalıdır
b) Müslümanlar hasta ziyaretine önem vermelidir
c) Müminler birbirlerine her zaman yardımcı olmalı, birbirlerinin sıkıntılarını gidermelidir
d) Müslümanlar sağlıklarına dikkat etmelidir

10. Aşağıdaki hadislerden hangisi farklı bir konudadır?
a) “Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi kardeşi için de sevip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.”
b) “İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. O halde kendine yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma. Kendine yapılmasını istediğin şeyi sen de başkasına yap.”
c) “Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Ancak kibirlenmeyin ve israf etmeyiniz. Şüphesiz Allah nimetinin eserini kulunun üzerinde görmek ister.”
d) “(Kardeşinizle) aranızın kötü olmasından titizlikle sakınınız.

11. Hoşumuza giden bir şey gördüğümüzde aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemeliyiz?
a) İnşaallah
b) Yerhamukallah
c) Ya Allah
d) Maşaallah

12. Peygamberimizin bildirdiğine göre, müminlerin birbirlerine olan sevgilerini pekiştirecek davranış hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Sadaka vermek b) Selamlaşmak
c) Sözleşmek d) Seyahat etmek

13. “Zandan (kesin kanıt olmadan varsayımlarla hareket etmekten) sakının. Kuşkusuz (kötü) zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin özel hayatını ve gizli sırlarını araştırmayın. Birbirinize karşı övünüp kibirlenmeyin. Birbirinize karşı çekememezlik yapmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Allah’ın size emrettiği gibi kardeş olun.”
Hadis-i Şerif’e göre; aşağıdakilerden hangisi Müslümanların kardeşliğini zedeleyecek davranışlardan değildir?
a) Kıskançlık b) Hüsn-i zan
c) Su-i zan d) Kibir

14. # Bir ihtiyara saygı göstermek Allah’a saygıdan kaynaklanır
# İkramda öncelik yaşlılarındır
# Çocuklar Allah’ın emanetidir
# Evlenen çocuklarla fazla görüşmemek gerekir
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
a) 3 b) 4 c) 1 d) 2

15. Aşağıdakilerden hangisi kişi öldükten sonra bile sevabının artmasına vesile olan işlerden değildir?
a) Ağaç dikmek b) Namaz kılmak
c) Hayırlı evlat yetiştirmek d) Cami yaptırmak

16. Aşağıdakilerden hangisi “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Pişman olmaları için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını onlara tattıracaktır.”(Rum/41) ayetine örnek verilemez?
a) Küresel ısınma b) Ozon tabakasının delinmesi
c) Hava kirliliği d) Ormanların artması

17. Aşağıdakilerden hangisi Rabbimizin biz Müslümanlar için buyurduğu “dengeli toplum” nitelemesine uygun bir davranıştır?
a) İsraf etmeden nimetlerden faydalanmak
b) Çevreye dikkat etmeden fabrika açmak
c) Bol suyla abdest almak
d) Sağlıklı olmak için çok yemek

18. – Bahçedeki insanları rahatsız eden çöpleri toplamak
– Diktiğimiz ağaçtan kuşların faydalanması
– Arkadaşına güler yüzlü davranmak
Yukarıdaki davranışların ortak özelliği nedir?
a) Umre sevabına denktir
b) Sadaka sevabı kazandırır
c) Yorucu faaliyetlerdir
d) Sabrı gerektirir

19. Hz. Peygamber Mekke’ye gitmek üzere ihramlı olarak Medine’den yola çıkmıştı. Üsâye denilen yere geldi. Burada gölgede kıvrılıp uyumakta olan bir ceylan gördü. Bunun üzerine bir sahabeden ceylanın yanında beklemesini, herkes geçinceye kadar kimsenin hayvanı rahatsız etmemesini istedi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a) Peygamberimiz tüm canlılara merhamet göstermiştir
b) Peygamberimiz hayvan haklarına uymanın en zarif örneklerinden birini göstermiştir
c) Peygamberimiz sadece ceylanlara özel ilgi göstermiştir
d) Hayvanlara nasıl davranmamız gerektiği konusunda bize örnek olmuştur

20. Ömer sıra arkadaşına hiç beklemediği bir anda “seni seviyorum kardeşim” demiştir. Buna şaşıran arkadaşı hem mutlu olmuş hem de bu güzelliğin sebebini öğrenmek istemiştir. Ömer de bunun üzerine arkadaşına öğrendiği hadisi söylemiştir.
Ömer’in söylediği Hadis-i Şerif aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmederek haksızlık yapmaz, onu zalimlere de teslim etmez. Kim, kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir.”
b) “Bir müminin, kardeşini üç günden fazla terk edip ona küs durması helal değildir.”
c) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.”
d) “Kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin!”

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Sorma dedi ki:

    Cevap anahtarı neden yok?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

82 − 76 =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.