2023-2024 5. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Türkçe (MEB Yayınları) Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 26 Aralık 2023 Açık Uçlu 6. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları Açık Uçlu MEB 2023 Kasım Ayı LGS Örnek Soruları Sözel Testi İndir 2023-2024 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 11. Sınıf Kimya Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5.Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 2023-2024 5. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6.Sınıf İngilizce 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu

Siyer 6.sınıf 2.dönem 2.yazılı

Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi …. Eğitim ve Öğretim Yılı
6. Sınıf II. Dönem II. Yazılı Yoklama

1-)Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocukları için yapması gereken görevlerden biri değildir.

A)Güzel bir isim koyması
B)Evlilik çağına gelince evlendirmesi
C)İslam ahlakı ve terbiyesi ile yetiştirmesi
D) Tarım ve hayvancılığın inceliklerini öğretmesi

2-) Hiçbir baba çocuğuna ……………………..dahaüstün bir hediye veremez. (Tirmizi, Birr, 33
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-si gelmelidir.

A) Çiftçilik yapacağı bir araziden
B)Güzel terbiyeden
C)Kimseye muhtaç bırakmayacak bir mirastan
D) Barınma ihtiyacını karşılayacak bir evden

3-)-)Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği bir şeyi din kardeşi için de arzu etmedikçe gerçek an-lamda……………..
Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağı-dakilerden hangisi gelmelidir.

A) Sevgisini göstermiş olmaz
B) İman etmiş olmaz
C) Malını paylaşmış olmaz
D) Teşekkür etmiş olmaz

4-)Peygamber efendimizin bir hadisine göre “hoş sohbet etme güzelce bakıp sahip çıkma konusunda en çok hak sahibi olan kimdir”

A) Anne ve babadır.
B) Yetimler ve çocuklardır.
C) Komşular ve akrabalar
D) Köleler ve çiftçilerdir

5-) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a) din kardeşliği ile ilgili tavsiyelerinden değildir.

A) Birbiri ile küs olan müminler en fazla3. gün sonra barışmalıdır.
B) Müminler birbirlerine karşılıklı olarak güven duy-malılar.
C)Müminler kardeş olduğu için birbirlerinin mallarını izinsiz kullanabilirler
D) Mümin, yardıma ihtiyacı olduğunda mümin karde-şine yardımcı olmalıdır.
6-)Peygamber efendimizin bildirdiğine göre Anne-babaya itaat edilmediğinde Allah’ın cezalandırması nasıl olur.

A) Allah ana-babaya kötü davrananları kıyamet günü kör olarak diriltir.
B) Allah anne-babasına kötü davrananların hiçbir iba-detini kabul etmez.
C) Ana-babasına kötü davrananlar cehennemden hiç çıkamayacaklardır.
D) Allah ana-babaya itaatsizliğin cezasını bu dünyada verir. Ahirete bırakmaz.

7-)Safiye Türkçe sınavdan 100 almıştır. Hacer: kopya çektiğini görmediği halde Safiye’ye : “Mut-laka kopya çekmişindir yoksa sen yüz alamazsın” demiştir. Hacer’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir.

A) Su-i zanda bulunmuştur.
B)Hüsn-ü zanda bulunmuştur
C) Gıybet etmiştir.
D) Ona ihanet etmiştir.

😎 Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendi-miz’in yeni doğmuş bebeklere gösterdiği davranış-lardan biri değildir.

A)Hayatlarının bereketli olması için dua etmesi
B)Güzel bir isim koyması
C)Bebeğin tırnaklarını kesmesi
D)Damaklarına yumuşatılmış hurma sürmesi

9-) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin çocuklara karşı gösterdiği davranışlardan değildir.

A)Erkek çocukları kız çocuklardan daha çok severdi.
B) Karşılaştığı çocuklara selam verirdi.
C) Çocuklarla oynar onlara şakalar yapardı.
D)Hal ve hatırlarını sorar, sorunları ile ilgilenirdi.

10-) Anne-babasının her ikisinin veya sadece biri-nin yaşlılığına ulaştığı halde cennete giremeyenin ……………………….
Yukarıda bir bölümü verilen hadiste boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır.

A) Elleri kırılsın B) İyi gün yüzü görmesin
C) Burnu sürtülsün D)Gözleri kör olsun.

11-) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a) şakalaşmak ile ilgili gösterdiği bir davranış değildir.

A) Asla şaka yapmaz; yapılmasından da hoşlanmazdı
B) Şaka ile de olsa yalan söylemezdi.
C) Bazen arkadaşları da ona şaka yapardı.
D) Arkadaşlarına kırıcı olmayan şakalar yapardı.

12-) “Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayınız.” Hadisinde aşağıdakilerden hangisinin önemine değinilmiştir.

A) Empati kurmanın B) Dedikodu yapmama
C) Paylaşıcı olma D) Nazik davranma

13-)Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Müslüman-ların kusurlarını örten kimsenin Allah da dünya ve ahirette ayıplarını örter.” hadisine aykırıdır?

A) Bazı davranışların neden kötü olduğunu açıklamak
B) İnsanların kusurlarını hoş görmek
C) İnsanları hata yapmamaları için uygun bir şekilde uyarmak
D) Başkalarının özel hayatını araştırmak

14-)Anne babalar çocuklarına karşı görevlerini yerine getirmezseler çocukların onlara karşı dav-ranışı nasıl olmalıdır.

A)Anne-baba ihtiyarlayınca çocuklar onların bakımla-rını üstlenmek zorunda olmazlar.
B)Öldüklerinde cenazelerine katılmak zorunda olmaz-lar.
C)Her ne olursa olsun çocuklar asla saygısızlık etmez-ler
D)Yaptıkları vasiyetlerini yerine getirmezler.

15)Aşağıdaki hadislerden hangisi diğerlerinden farklı bir konudadır.

A)Müminler birbirlerini sevmekte birbirlerini koru-makta bir vücuda benzer.
B)Bir kimse bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da onun dünya ve ahiretteki kusurlarını örter.
C)Yaşlılara saygılı davranan kimselere Allah mutlaka yaşlandığında hürmet edecek birini gönderir.
D)Kardeşinizle aranızın kötü olmasından sakınınız.

16-) “ Bir mü’minin kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir…” bu hadis-i şerife göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A) Üç günden fazla küs durmak doğru değildir.
B) Küs olanlar birbirleri ile karşılaşmamaya çalışmalı-dır.
C) Küs olduğumuz biri ile barışmanın yollarını arama-lıyız.
D) Küs olduğumuz biri ile barışmak için ilk adımı biz atmalıyız.

17-)Aşağıdakilerden hangisi anne-baba öldükten sonra çocuklarının yapması gereken görevlerden değildir.

A) Vasiyetlerini yerine getirmek
B) Anne-babanınarkadaşlarına ikramda bulunmak
C) Geride bıraktıkları mirası paylaşmak
D) Bağışlanmaları için dua etmek

18-)Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimi-zin bakımını üstlendiği çocuklardan biri değildir.

A) Halid b. VelidB) Ali b. Ebi Talip
C)Zeyd b. Harise D) Enes b. Malik

19-) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimi-zin iletişimde kullandığı yöntemlerden biri değildir

A)Vurgulamak istediği yerleri iyice anlaşılsın diye üç kez tekrarlardı
B)Az zamanda çok şey anlatmak için hızlı konuşurdu.
C)Kıssalar anlatarak konuyu ilgi çekici hale getirirdi.
D)Akılda kalıcı olsun diye şekiller çizerek de anlatırdı.

20-) “Küçüklerimize merhamet etmeyen büyükle-rimize saygı göstermeyen bizden değildir” bu hadis-te “bizden değildir” ifadesi ile aşağıdakilerden han-gisi kastedilmiştir.

A)Kişinin dinden çıktığı
B)İbadetlerinin kabul edilmediği
C)İslamı tam olarak hayatına yansıtamadığı
D) Allah katında hiç bir değerinin kalmadığı

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Efe dedi ki:

    Cevaplarına Nerden Bakıcam ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

65 − = 57

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.