5.sınıf 1.dönem türkçe 2.yazılı soruları

…………………………………………… (5p.)
Birisi sabah erken, ormana dalıverdi. Yaşlı bir meşe vardı, adamı görüverdi. Elinde balta ile sordu; nereye böyle? Gene can yakacaksın, utanma hadi söyle. Neden ayıracaksın çocuklarımdan beni, kimse anlatmadı mı? Uyarmadı mı seni? Oduncu şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Dönüverdi bir anda o sesin tarafına.
Yaşlı meşe ağacı, asırlara direnmiş, sonunda insanlarla konuşmayı öğrenmiş. Konuşarak onlarla, anlatmak istiyordu. Çünkü cahil insanlar hiçbir şey bilmiyordu. Yıllar yılı köyünde, hep habersiz yaşamış, ormanın kıymetini bir türlü anlamamış.
Bak demiş oduncuya, şimdi sen beni dinle, sonra da otur, düşün ve hesaplaş kendinle. Hepiniz gece gündüz bizden faydalandınız, değerini bilmeden tek yakacak sandınız. Oysa biz her dakika sizlere çalışırız, karbondioksit alır, oksijen üretiriz. Ekolojik dengeyi kurarız, koruruz. Sizin için sürekli yağmur çağırıyoruz. Erozyonu durdurur, iklimi düzenleriz, yıkıp dökmesin diye rüzgârı frenleriz. Ama siz odun sayıp bizi tanımadınız.
Sustu yaşlı oduncu, eğildi öne başı. Bir yandan gönlü akıyordu, yanağından gözyaşı. Tutuldu dili, hiçbir şey diyemedi. Büyük bir üzüntüyle attı elindeki baltayı.
Aşağıdaki ilk üç soruyu metne göre cevaplayınız.
1.)Yaşlı meşe köylüye neden kızmış?(4p.)

2)Metne göre ağaçların ne gibi faydaları varmış?(4p.)

3) Metnin ana düşüncesi (Verilmek istenilen mesaj) nedir? (4p.)

4.)Aşağıdakilerden hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcük tek başında anlamlı değildir?(4p)
A) Kamp ateşi için kısa kısa odunlar toplamıştık. B) Emrinizdeki bu ekip harıl harıl çalışacaktır.
C) Arabamız Elmadağ’ın yokuşunu ağır ağır çıkıyordu. D) Bu çalışmada tüm dosyaları ayrı ayrı ele alacağız.

5.)Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir duygu belirtmez?(4p)
A) Seni Çok Seviyorum. B) Türkçe dersine Ziya Hoca giriyor.
C) Yazılıdan dolayı çok heyecanlıyım. D) Korkudan kalbim duracaktı.

6.) Aşağıdaki yargılar öznelse başındaki boşluğa (Ö), nesnelse (N) yazınız. ( 5 p )

( )Bu parfümün kokusu çok ferahlatıcıymış. ( ) Dün hava yağmurluydu.
( )Gözleri maviydi Atatürk’ün. ( ) İstanbul’u gören ondan ayrılmak istemez.
( )Kitap 158 sayfadan oluşuyordu.

7-) Aşağıda verilen kelimeleri belirtilen anlam özelliğiyle cümlede kullanınız.( 8 p )
yumuşak: (mecaz anlam)…………………………………………..

alçak: (gerçek anlam)………………………………………….

kol:(yan anlam)……………………………………………………..

açı:(terim anlam)……………………………………………………

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır?(4p)
A) Kar yağınca her taraf bembeyaz oldu. B) Havalar soğuyunca hastalandım.
C) Derslerine çalıştı ve başarılı oldu. D)Havalar iyi olursa size geliriz

9-)Aşağıdaki deyimleri ve anlamları eşleştiriniz.(4 puan)
Pire için yorgan yakmak bir şeyi beğenmemek
Dili tutulmak başka yorumu olmayan
Su götürmez olayları abartmak
dudak bükmek ne söyleyeceğini şaşırmak

10-) Aşağıdaki kelimelerin zıt ve eş anlamlarını bularak boşlukları doldurunuz? (10p.)
KELİMELER Zıt anlamı KELİMELER Eş anlamı
1 Fakir 1 Kelime
2 Taze 2 Vazife
3 Ucuz 3 Armağan
4 Gülmek 4 Anı
5 Sıcak 5 Konuk

11-) Aşağıdaki sözcükleri kullanarak anlamlı ve kurallı cümle oluşturunuz.(6P.)
“ susuz – çocuk – yetişen – büyüyen – ağaca – benzer – kitapsız”
……………………………………………………………………………………………………………….

‘’kitapların-çoğunu-bitirdim-kitaplığımdaki-okuyup”
………………………………………………………………………………………………………………

12-)Aşağıdaki boşluklara ayrı yazılan “ki” ve birleşik yazılan”-ki”den uygun olanını getiriniz.(5p)

Düzenli çalış……………. Başarılı olasın. Elinde……………yara iyileşmiş.
Benim resmim senin…………..kadar güzel olmadı. Seni hasta sanmıştım oysa……………turp gibiymişsin.
Masada……………kitabı bana uzatır mısın?

13-) Aşağıdaki boşluklara ayrı yazılan”de,da” ve birleşik yazılan “-de,-da”dan uygun olanını getiriniz.(5p)

Ona aldığım kitabı dolmuş…………….unutmuş. Aşağı indiğim……………babamla karşılaştım.
Ahmet…………..bu toplantıya katılmış. Evdekilere haber vereyim…………….beni merak etmesinler.
Kitabım araba……………..kalmış.

14-)Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzeltiniz.(10p)

Amcamların güzelmi güzel bir evi var. Hepimize 3’er kitap verdiler.

Yarışmada 1.’inci olmuş. Sen de bizimle geliyormusun?

Okulumuza ellibeş kitap geldi.

15-)Aşağıdaki kelimeleri genel anlamlı ve özel anlamlı olmak üzere ayırınız.(8p)

İnsan,karanfil,bitki,Mehmet,eşya,Minnoş,Hayvan,kalem

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.