Biyoloji 9.sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları 2016/2017

….ANADOLU LİSESİ … EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILISI

1.Asitlerin özelliklerinden 4 tanesini yazınız (4P)
2.Aşağıdaki Biyolojinin alt dallarını açıklayınız
Zooloji (2P):
Sitoloji(2P):
Anatomi(2P):
3. Bilimsel çalışma basamaklarını sıralayınız.(10P)…..
4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun.( Her biri 2P)
a) ………………….…. Elementinin eksikliğinden guatr hastalığı görülür. b)…………….………. Vücutta meydana gelen yıkım olayıdır. c)Canlının üreme ve yaşama şansın artırmasına …………………………….. denir. d)Sulu çözeltilerine OH+ iyonu veren maddelere ………………………. denir. e) Asit ve bazın birleşmesi sonucu ……………………… ve su oluşur. f) Yapım ve yıkım olayının tamamına ………………………. denir. g)Kendi besinlerini kendi üreten canlılara …………………………… denir. h)Metabolizma artıklarının vücuttan uzaklaştırılmasına ………………………….. denir. ı)Solunumun amacı…………………………….üretmektir. i)Kemiklerin yapısında …………………………. elementi görev yapar.
5. Suyun özelliklerinden 5 tanesini yazınız.( Her bir özellik 2P)

6. Canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız (5P) iki tanesini kısaca açıklayınız.(5P)

7. Aşağıda disakkarit oluşum denklemleri verilmiştir. Boş bırakılan yerleri doldurunuz. (Her bir boşluk 2P)
Glikoz + Glikoz ……………… + H2O Glikoz +…………………. Laktoz + …………… ……………… + ……………….. Sakkaroz + H2O
8. Aşağıdaki cümlelerin yanlarına doğruysa (D), yanlış ise (Y) yazınız. ( Her biri 2P)
a)( ) Hidroliz sırasında enerji harcanır. b)( )Dehidrasyon sonucu su oluşur. c) ( )DNA’nın yapısında Riboz şeker bulunur. d) ( )Glikojen hayvansal kökenli disakkarittir. e) ( )Selüloz bitkilerde depo polisakkaritidir.

9. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda ortak görülmez?(5P)
a)Metabolk artıklarn vücuttan uzaklaştırılması b) Mayoz bölünme ile gamet oluşturma. c) Çevresel uyarılara tepki verme. d)Solunum ile ATP üretilir. e)Yönetici molekül DNA dır.
10.Organik besinlere ait olan I. Enerji verici olma II. Canlı yapısına katılma III.Sindirilerek kana geçebilme IV. Düzenleyici olarak kullanıla bilme Özelliklerinden hangileri inorganik besinlerde de görülür? (5P) a)I ve II b) II ve II c) II ve IV d) III ve IV e) I , II ve III
11. I. Bitkiler tarafından üretilebilme II. C, H ve O atomları bulundurma III. Enerji verici olarak kullanılma
Yukarıda verilen özelliklerinden hangileri tüm organik moleküllerde ortak olarak görülür.(5P)
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I ve III e) I , II ve III
12. Karbonhidratlarla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?(5P) a) Yapısında C, H,O elementi bulunur. b) Aralarında glikozit bağı vardır. c)Fotosentez sonucu üretilir. d) ilk sırada enerji verir. e) Maltoz süt şekeridir.

adsiz

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.