Biyoloji lise 1 sınıf 2.dönem 1.yazılı

                                                             … ANADOLU LİSESİ
…. ÖĞRETİMYILI 9.SINIF BİYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI

Yapılandırılmış grid’teki kavramlara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız(4X2=8 PUAN)

1

difüzyon

2                                         ribozom 3

glikoz

4

lizozom

5

riboz

6                           protein sentezi 7                         aminoasit 8

protein

9

selüloz

10

endositoz

11

aktif taşıma

12

laktoz

13

ekzositoz

14                          maltoz 15 golgi 16

hidroliz

a.Yandakilerden  hangisi ya da hangileri disakkarittir?

b.hangisi ya da hangileri gerçekleşirken enerji harcanmaz?

c. ökaryot bir hücrede hangi organeller bulunabilir?

d.hangisi ya da hangileri monomerdir?

 1. “Aşağıdaki doğru – yanlış sorularını okuyarak parantezlerin içine cümle doğruysa (D) ,yanlışsa (Y) yazınız. (Doğru-Yanlış soruları 1’er Puan olup toplam 10 puandır.)
 2. (……) Fagositoz ile besin alan bir amipin hücre zarının yüzey alanı azalır.
 3. (……) Hücre zarında nötürler iyonlardan daha kolay geçer..
 4. (……) Sıcaklık arttıkça aktif taşıma hızı artar.
 5. (……)Hemoliz bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak görülür.
 6. (……) Organik bir madde olan glikozo ototrof canlılar üretebilirken hetetrof canlılar üretemez.
 7. (……)pH 7 den 14 e doğru gidildikçe asitlik artar.
 8. (……) Proteinlerin yapıtaşı olan aminoasitler sindirime uğramadan hücre zarından geçebilir.
 9. (……) büyük katı moleküller hücre içine fagositoz ile alınır.
 10. (……) Bitkilerdeki hücre çeperi cansız iken hayvanlardaki canlıldır.

10.(….)  Glikojen de bulunan glikoz miktarı sükrozdan fazladır.

3.Aşağıdakilerden hangisi enerji vermez?(3 puan)

A) glikozB) aminoasitC)mineralD)proteinE)yağ asiti

4.Aşağıdakilerden hangisi  hücre zarından difüzyonla geçemez?(3 puan)

A)glikozB)su     C)mineral                    D)nişasta         E)vitamin

5.Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak görülmez.?(  3 puan)

A)Aktif taşıma               B)Difüzyon              C)FagositozD)osmoz         E)Plazmoliz

6.I.Seçici geçirgen olma

II.Yapısındakarbohidrat bulundurma

III. Canlılık özelliği gösterme

Yukarıdakilerden hangileri hücre zarı ve hücre çeperi için ortaktır?(3 PUAN)

A)Yalnız  I            B)Yalnız II             C)Yalnız III          D)I ve II               E)I, II  ve III

7.Prokaryot ve ökaryot hücrelerde bulunan ortak yapılara 4 örnek veriniz.( 8 PUAN) 

8.Aşağıda boşluk doldurma sorularında boş bırakılan yerleri tablodaki kavramlardan seçerek  doldurunuz.

Artar,   aktivatör,  urasil,   nişasta ,  deoksiriboz,  hipertonik,  asit,   baz,   replikasyon,  aktivasyon,  katalizör,  laktoz,   sükroz,   azalır,   riboz,  timin,   inhibitör,  hipotonik,  glikojen

(Her boşluk 2 Puan olup toplam 20 puandır.)

 • Hücre bölünmesi öncesinda DNA molekülünün kendini eşlemesine ……………………………………….
 • …………………………. beş karbonlu bir şeker olup DNA nin yapısına katılır.
 • Glikoz ve galaktozun glikozit bağı ile bağlanması sonucu ……………………….. molekülü sentezlenir.
 • Glikozun fazlası hayvan hücrelerinde ……………………………. olarak depolanır.
 • Suda çözündüğünde OH iyonu veren maddelere ……………………….
 • Enzimler reaksiyonlardan değişmeden çıktıkları için biyolojik ………………………. olarak da
 • Enzim çalışmasını arttıran maddelere ……………………………….
 • Bir hücre kendisinden daha az yoğun  yani ………………………………..bir ortama konursa su alarak şişer.
 • Turgor durumundaki bir bitki hücresinde hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafe …………………………..
 • DNA nın yapısına katılan ……………………… bazı RNA nın yapısına katılmaz.
 1. Aşağıdaki terimleri açıklayınız yazınız.(8 PUAN)

a.Pinositoz=

b.Deplazmoliz =

 1. DNA ve RNA farklarına 4 örnek veriniz?(8PUAN)
 1. Ökaryot hücreyi tanımlayınız ve ökaryot hücreye örnek veriniz ?(10PUAN)
 1. Endoplazmikretikulumorganeli ile ilgili 4 özellik yazınız?(8PUAN)

13.Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlere 4 örnek veriniz?(8 PUAN)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

55 + = 65

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.