2023-2024 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 9.Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 Açık Uçlu 6. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 8. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5.Sınıf Arapça 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Arapça 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 5. Sınıf Matematik Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 10. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Görgü Kuralları 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu

lise 2 edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ….ANADOLU LİSESİ TÜRK EDEBİYATI

10. SINIF 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI-

Kar buzkamugerüşdi ( Kar buz bütün eridi.)
Taglarsuvıakışdi ( Dağların suyu aktı )
Kökşin bulutörüşdi ( Mavi bulut belirdi )
Kaygukbolupegrişür . ( Kayık gibi sallanır )

1) Yukarıdaki şiirin hangi nazım şeklinden alındığını içerik ve ahenk unsurlarını bularak yazınız?(10p.)

2) Yukarıda bulduğunuz nazım şekli hakkında bilgi veriniz? (2x5p.)

3. Köktürk Yazıtlarının adlarını yazarak bu yazıtların Edebiyat, Tarih ve Türk dili açısından önemini belirtiniz?(10p.)

4. Aşağıda Eski Türkçe verilen sav örneklerini günümüz Türkçesine çeviriniz? (5p.)
 Kanıg kan bile yumas:
 Aç ne yimes tok ne times:

5. Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz?(5p.)

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında aşk, sevgi, yiğitlik ve tabiat konularında yazılan şiirlere ………………….denir. Buna halk edebiyatında …………………., Divan edebiyatında ise …………………adı verilir. İslamiyet öncesinde şairlere …………… , ………………….. , …………………..gibi isimler verilirdi.

6. Türk destanlarında en çok kullanılan mitolojik ögeleri yazıp seçtiğiniz 2 mitolojik ögeyi açıklayınız(10p.)

7. Türk destanlarında görülen Alp ve Bilge Tipleri hakkında bilgi veriniz? (10p.)

8.Aşağıdaki destanların karşısına ait oldukları ulusun adını yazınız? (2x5p.)
 Şu Destanı:
 Ergenekon:
 Oğuz Kağan Destanı:
 Odesa:
 Chanse de Roland:

9. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz?(10p.)
 Uygur metinleri dini içeriklidir. ( )
 Köktürk yazıtları bilinen ilk nutuk örneğidir. ( )
 Tonyukuk anıtı ilk dikilen anıttır. ( )
 Orhun Abidelerini İsveçli subay JohanVonStrahlenberg bulmuştur. ( )
 İslamiyet öncesi yazılı ürünleri “Orhun Anıtları” ve “Uygur Metinleri “şeklinde ikiye ayırıyoruz. ( )
 İslamiyet öncesi Türk edebiyatında kimi metinlerde din etkisi görülmektedir. ( )
 Bilinen ilk yazarımız AprinçorTigin’dir. ( )
 Sav günümüzün deyimleridir. ( )
 Üç Şehitler Destanı, doğal destandır. ( )
 Orhun Yazıtları’nda kullanılan dil anlaşılmayan ağır bir dildir. ( )

10. Türk Edebiyatı’nı dönemlerine ayırınız? (12p.)

11. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisi¬nin görevlerinden biri değildir?
A) Edebî türlerin gelişim süreçlerini incelemek
B) Edebî eserlerle bu eserlerin oluşturulduğu dönemin türlü özellikleri arasında ilişki kur¬mak
C) Edebiyatçıların hayatları ve edebî kişilikleriy¬le ilgili araştırmalar yapmak
D) Tarihsel olayların nedenleri ve sonuçlarıyla il¬gili ayrıntılı çözümlemeler yapmak
E) Edebî metinlerin hangi zihniyet ortamında oluşturulduğunu belirlemek için gerektiğinde tarih ve sosyoloji gibi bilim dallarından yarar¬lanmak

12. Aşağıdakilerden hangisi edebî metnin özellikle¬rinden değildir?
A) Edebî metinler gelenekten beslenir.
B) Yazıldığı dönem ile edebî metin arasında sıkı bir ilişki yoktur.
C) Edebî metinler insanı konu edinir.
D) Edebî metinler kurgusal bir yapıya sahiptir.
E) Metindeki gerçek ve gerçeklik günlük hayattan farklı olabilir.

NOT: SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR.
NOT: Düzensiz kâğıt ve imla hatalarından puan kırılacaktır.
(Her imla hatası eksi bir puandır.)

BAŞARILAR DİLERİM.

13.Aşağıdaki edebî türlerden hangisi İslam Uygar¬lığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi öncesine dayanır?
A) Destan B) Halk hikâyesi
C) Gazel D) Roman
E) Mesnevi

14.Aşağıdakilerden hangisi destan döneminin özelliklerinden biri değildir?
A) Irka özgü (kavimle ilgili) özellikler hayata hâ¬kimdir.
B) Mitler, destan döneminde yazıya geçirilmiştir.
C) Birey olmanın, bireysel yaşamanın mümkün olmadığı ancak bir arada bulunulduğunda ya¬şamın sürdürülebildiği bir dönemdir.
D) Mitolojik unsurlar bu dönemde oluşmuştur.
E) Farklı uygarlıklarda ve kavimlerde destan dö¬nemi yaşanmıştır.

YAZILI SORULARINI İNDİR

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 4 = 1

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.