6.sınıf ingilizce 1.dönem 2.yazılı soruları

D) Reorder the sentences. (Kelimeleridüzenleyipcümlelerioluşturun)(6 P)

1. likes / My / swimming / sister / climbing / and 4. don’t / We / tea / drinking / like
……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..
2. Do / watching TV / like / they / ? 5. hates / Ayşe / dancing / playing / and / guitar
……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..
3. she / Does / running / like / ? 6. My / like / father / driving / don’t
……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..

H) Write the comparative forms of the words below. (Aşağıdakikelimelerinkarşılaştırmadakihalleriniyazınız)(15 P)

1. Comfortable ………………………. ………. Soğuk
2. Beautiful ………………………. ……….Rahat
3. Far ………………………. ……….Yakışıklı
4. Young ………………………. ……….Güzel
5. Fast ………………………. ……….Yavaş
6. Expensive ………………………. ……….Yavaş
7. Cheap ………………………. ……….Küçük
8. Crowded ………………………. ……….Hızlı
9. Good ………………………. ……….Kötü
10. Old ………………………. ……….Pahalı
11. Bad ………………………. ……….Yaşlı
12. Small ………………………. ……….Ucuz
13. Slow ………………………. ……….İyi
14. Handsome ………………………. ……….Kalabalık
15. Cold ………………………. ……….Genç

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.