Türkçe dersi 5.sınıf 1.dönem 3.yazılı soruları

  1. Hangi atasözünün anlamı diğerlerinden tümüyle farklıdır?(5)

A)Birlikten kuvvet doğar.B)Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

C)Ev alma komşu al.                 D)El ele vermeyince taş yerinden oynamaz.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanıl­mamıştır? (5P)

A) Telefon bir iletişim aracıdır.

B) Nokta, bitmiş cümlelerin sonuna konur.

C) Hücre, canlının en küçük yapı taşıdır.

D) Üçgen geometrik bir şekildir.

1. Yaşadığı olayları bir türlü sindiremedi.

Sabah uzun bir süre otobüs gelmedi.

Sözcükleri alfabetik sıraya göre dizdi.

Kuru, heyecansız bir hayattan bıkmıştı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır? (5P)

A) 1. ve 2. B) 1. ve 4. C) 2. ve 3.               D) 3. ve 4.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcü­ğün eş seslisi yoktur? (5P)

A) Fil, bütün suyu hortumuyla çekti.

B) Adam, kır saçlarını geriye doğru taramıştı.

C) Kazdığı kuyuya sonunda kendisi düştü.

D) Ağacın dalları bütün bahçeyi kaplıyordu.

8.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir duyu organıyla algılanabilir? (5P)

  1. A) Konuşurken sesimizin tonunu ayarlamalıyız.
  2. B) Sevgimizi göstermekten çekinmemeliyiz.
  3. C) Mutluluk hemen yanı başımızdadır.
  4. D) Akıl, insanın en değerli varlığıdır.

9.Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yan­lış verilmiştir? (5P)

A) İçini kemirmek: Bir üzüntü kendisini sürekli rahatsız etmek

B) Parasını sokağa atmak: Kâr getirmeyen bir işe, mala para yatırmak

C) Talihine küsmek: Başına gelenlerden ötürü talihini suçlu görmek

D) Ok yaydan çıkmak: Bir işi yapmaya hazır olmak

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmek”sözcüğü “bir işte olgunlaşmak, işi öğrenmek”anlamında kulla­nılmıştır? (5P)

A) Yemek çok pişince suyunu çekmiş.

B) Çocukken başladığı marangozlukta iyice pişti.

C) Çömlek ustasının yaptığı çömlekler fırında pişiyor.

D) Çok pişmiş eti ben pek sevmem. 

Kardeşim akşam çok geç geldi.” cümlesini soruya çevirmek istediğimizde “Kardeşim” sözcüğünün yerini tutabilmesi için aşağıdakilerden hangisini kullanabiliriz? (5P)

A) Ne? B) Kim? C) Ne kadar? D) Niçin? 

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” 

Aşağıdakilerden hangisi bu atasözüyle anlamca aynı doğrultudadır?(5)

A) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

B) Lafla peynir gemisi yürümez.

C) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

D) Derdini söylemeyen derman bulamaz.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel(kanıtlanabilir) bir anlatım vardır?(5p)

A) Kırlarda yürümek çok eğlencelidir.

B) Üzerinde güzel bir elbise vardı.

C) Sınıfımızdaki kızlar erkeklerden daha fazla.

D) Güneşli havalar insanı mutlu eder.

14.(1) Çocuklar karın yağışını izliyordu. (2) Kar tanelerinin tek arzusu yavaş yavaş süzülmekti.    (3) Çocuklar, tanecikleri havada yakalamaya çalışıyorlardı. (4) Kar taneleri bu duruma çok şaşırdı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde hayal ürünü bir durum söz konusudur? (5p)

A) 1. ve 2.

B) 1. ve 3.

C) 2. ve 3.

D) 2. ve 4.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur?(5) 

A) Otobüsten iner inmez beni karşısında görünce şaşırdı.

B) Beni merak edeceğini bildiğim için annemi aradı

C) Öğretmenimiz bizi her gün sevgiyle karşı

D) Arkadaşımın yeni aldığı kalem çok gü

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?(5)

A) Kar yağdığı için yola çıkamadı

B) Yarınki maça çok iyi hazırlandı

C) Hastalandığı için doktora gitti.

D) Uyuya kaldığından otobüsü kaçırdı. 

17.– Yardım hattı, buyurun; nasıl yardımcı olabilirim?

̶     (1) – – – –

̶ Nasıl bir sorun?

̶ Yazı yazıyordum, birden bütün kelimeler gitti?

̶ Gitti mi?

̶ Yok oldu!

̶ Ekranda şu anda ne görüyorsunuz?

̶     (2) – – – –

̶ Hiçbir şey mi?

̶ Yazdığım hiçbir şey ekranda görünmüyor.

Bu konuşma metninde boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) (1)Bir sorunum var. (2) – Hiçbir şey…

B) (1)Sorun nedir? (2) – Hepsi…

C) (1)Her şey… (2)- Bütünüyle…

D) (1)Sanmam. (2)- Ne gibi…

Bu karikatürün vermek istediği mesaj aşağıdakiler­den hangisidir?(5)

  • A)Kitap okumak, insanın hayal dünyasını geliştirir.
  • B)Televizyon izlemek insana heyecan verir.
  • C)Kitap okuyan her insan bilgili olmak zorunda değil­dir.
  • D)Televizyon izlemek insan beynini dinlendirir.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

87 − = 81

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.