Türkçe 8. Sınıf 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
… ORTAOKULU
8.SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 3. SINAVI

Sınavda 21 soru vardır. Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. Bir soru fazladan ek puan almanız için eklenmiştir. Sınav 100 puan üzerindedir. Süre 40 dakikadır.
AD – SOYAD: SINIF: NUMARA: NOT:

1.

2.

3.

4. Toplantıda herkesin fikirlerini dikkatlice din-ledi ve konu hakkında aldığı kararı açıkladı. Fakat farklı fikirlere de açık kapı bıraktığını ifade edecek şeyler söyledi.
Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir konuyu veya sorunu aydınlatmak, kapalılıktan kurtarmak, anlaşılır duruma getirmek
B) Ortaya çıkarmak, gözler önüne sermek, anlaşılır duruma getirmek
C) Gereğinde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak
D) Aşırı derecede heyecan, coşku duymak

Aşağıdakilerden hangisi sıralı cümledir?
A) Sarı, uzun, kıvırcık saçları vardı.
B) Yazar, öncelikle yaratıcı olmalıdır.
C) Yaz geldi, açtı yeşil yapraklar.
D) Aysun, durakta beni beki yordu.

Arkadaşının getirdiği paketten, çoktandır arayıp da bulamadığı kitap çıkınca bir sevindi, bir sevindi anlatamam; sevinçten —.
Bu sözlerin, aşağıdakilerden hangisiyle ta-mamlanmasıuygun değildir?

A) deliye döndü
B) etekleri tutuştu
C) gözleri yaşardı
D) ağzı kulaklarına vardı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “idare etmek” deyimi, “Ben bu para ile nasıl İdare ederim?” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

A) Okulu idare etmek kolay değildir.
B) Yine gecikirsen idare edemem artık.
C) Yanlışlarımı görüyor ama idare ediyor.
D) Köydeki tarlaların geliriyle idare ediyorlar. 5.

6.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) Evdekileri rahatsız etmeyeyim diye sabah sessizce evden çıktım.
B) Babam evde gürültü yaptığım için sabah bana kızdı.
C) Ailemle zaman geçirmeyi özlediğim için bugün evden dışarı çıkmayacağım.
D) Okumam gereken kitabı bitirince ken-dime yeni kitaplar alacağım.

Üzülerek söylüyorum ki bugünkü şairlerimiz mesleklerinegerçekten bağlı değil. Bağlı olsalar kendilerindenönce ne yapılmış, sonra ne yapılıyor merak ederler.
Şairler şiiri sevmiyor ancak kendi şiirlerini ve şairlikleriniseviyorlar. Hele ki bir eleştirmen çıkıp da onlar hakkındaolumlu birkaç söz söyledi mi artık kendilerinden büyük bir şair olmadığını zannediyorlar.

Bu parçada yazarın sitem ettiği asıl konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şairliğin günümüzde pek tercih edilen bir meslekolmaması
B) Şairlerin, mesleklerinin gerekliliklerini yerine getirmemesi
C) Şairlerin olumsuz eleştiriyi kabul etme-mesi
D) Eleştirmenlerin tarafsız olmaması

Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bo-zukluğuyoktur?
A) Yarışmada jüri ona karşı beş oyla bizi seçti.
B) Spor yapmak en yararlı alışkan-lıklardandır.
C) Aşı yaptırmamak ölüme hatta bulaşıcı hastalıklara sebep olur.
D) Geçen sene ektiğimiz fidanlar iyi boy attı.
8.

9.

10.

11.

Savaş filmlerinde görmüşsünüzdür; asker-lerin yüzü boyanır, miğferlere o bölgeden koparılan ağaç dalları takılır, tankların üstleri aynı şekilde ağaç dalları ile örtülür. Komanda üniformalarında, kahverengin ve yeşil dalgalı desenler kullanılır. Çöllerde ise bej renkli üni-formalar giyilir çünkü orası çöldür. Askerlikte kullanılan bu kendini gizleme tekniği, aslında hayvanların hayatta kalma mücadelesinin taklit edilmesinden başka bir şey değildir.
Bu parçadan hangisine ulaşılamaz?

A) Savaş filmleri, o dönemin koşullarını iyi yansıtırsa ilgi görür.
B) Askerî kıyafetlerde, bulunulan bölgeye uy-gun renkler seçilir.
C) İnsanların kendini gizleme tekniği, hayvan-ların yaşamı örnek alınarak oluşturulmuştur.
D) Hayvanlar hayatta kalmak için kendilerini gizlemeye çalışır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Doktor Ahmet Bey bugün izinli.
B) Sınavı kazandığını duyunca dünyalar be-nim oldu.
C) Bu hafta boyunca Anadolu’nun Batısında yağış bekleniyor.
D) Ayşe teyzem bu kocaman evde tek başına yaşıyor.

Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş tümcesi olamaz?
A) Renkler, kokular, sesler yalnız insanlara özgüdür.
B) Çocukların en büyük neşesidir, kartopu oynamak.
C) Sonra tekrar başladı merdivenleri tırman-maya.
D) Bilim, hayatın ayrıntılarını öğretir inşalara.

Burada mavi deniz, mavi gök birbiriyle kucaklaşırdı. Suları yok denecek kadar azalan bir derenin aktığı yol, tarihî köşke ulaşırdı. Yolu çevreleyen sokaklar, iki katlı evleri bahçeleriyle birlikte koruyordu.
Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
A) Kişileştirme C) Konuşturma
B) Abartma D) Benzetme
12.

13.

14.

15. 1. Havuz da daha ihtişamlı olsun diye gece herkesin bir kova süt getirip havuza dökmesine karar verirler.
2. Zamanın birinde iki kasaba yarışa girer.
3. Bir araştırma yapıldığında herkesin “Nasıl olsa bu kadar insanın içinde ben süt yerine su döksem kimse fark etmez.” diyerek hareket ettiği anlaşılır.
4. Fakat sabah olduğunda havuzun sadece su ile dolu olduğu görülür.
5. Böylece havuza süt getiren kimsenin olmadığı ortaya çıkar.
6. Bu kasabalardan birinde yaşayan insanlar, kasabalarının ne kadar ihtişamlı olduğunu göstermek için kasabalarına bir havuz yaptırırlar.

Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

A) 1-3-5-6-4-2 B) 1-4-6-2-3-5
C) 2-6-1-4-3-5 D) 2-3-4-1- 6-5

—, bir milleti derinden etkileyen savaş, doğal afet gibi olayları anlatır. Halk arasında anlatıla anlatıla şekillendiği için halkın duygu ve hayalleri ile zenginleşir ve söyleyeni belli değildir. Uzun manzum hikâyelerdir. Olağanüstü özellikteki kişi ve olaylar vardır.
— ise bir milleti derinden etkileyen bir olaya dayanmak zorunda değildir. Halkın ağzında şekillenerek, ağızdan ağıza dolaşan ve çok defa olağanüstü nitelikler taşıyan hikayelerdir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağı-dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Destan – Efsane
B) Destan – Roman
C) Hikâye – Destan
D) Hikâye – Efsane

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Telefonunu kim de unuttun?
B) Bu sabah işe geç mi kaldın?
C) Anladım ki insanlarla uğraşmak zormuş.
D) Karadeniz’de dalgalar.

16.

17.

18.

Bu konuşmadaki öğelerin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Özne – belirtili nesne – zarf tamlayıcısı – yüklem.
B) Özne – zarf tamlayıcısı – zarf tamlayıcısı – yüklem.
C) Özne – yer tamlayıcısı – zarf tamlayıcısı – yüklem.
D) Özne – belirtili nesne – yer tamlayıcısı – yüklem.

Bir zamanlar, ölçü ve uyak kullanılmayan şiirler, şiir sayılmazdı. Şimdi ise ölçülü ve uyaklı şiirin özgün olmadığını vurguluyorlar. Ne kadar şair varsa o kadar da şiir var âdeta. Açıkçası hiç de doğru bulmuyorum bunu ben. Elbette şiirin çıtasını yükseltmek gerek ancak eskiyi yıkarak yapılmamalı bence.
Bu parçada aşağıdaki anlatım teknikle-rinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tartışma B) Öyküleme
C) Betimleme .D) Açıklama

Ece’nin cümlesindeki anlatım bozukluğu-nu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) “Yakın” sözcüğü cümleden çıkarılmalı.
B)“Gitti” sözcüğü yerine “devam etti” sözü getirilmeli.
C) “Tam” sözcüğü cümleden çıkarılmalı.
D) Seneye” sözcüğü yerine “yıla” sözcüğü getirilmeli. 19.

20.

21. (1) Nurullah Ataç’ın denemelerini yeniden okuyorum.(2) Onlarla ilgili bir makale hazırlayacağım. (3) İşe ilk kitabından başladım. (4) Yani en acemi yazılarının bulunduğu eserden.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde “yorum” yapılmıştır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden han-gisi “terim” değildir?

A) İlk yarıda Beşiktaş köşe atışı yapmadı.
B) Üçgenin açıortayını doğru çizmemişsin.
C) Çocuk, yüzler basamağına kadar sayı-yormuş.
D) Amcamlar küçük dairelerini kiraya verdiler.

“Müsaade edin (1) şurada durup on dakika (2) uyusun (3)” dedi (4)
Yukarıda cümlede numaralanmış yerler-den hangisine herhangi bir noktalama işareti koymaya gerek yoktur?

A) 1.B) 2.C) 3.D) 4.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.