Türkçe 8. Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

2018-2019 Türkçe 8. Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları,Türkçe 8. Sınıf  2 dönem 2 yazılı soruları indir,8. sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı testi çöz

 

1) 1. Ağır yemekler sağlığa zararlıdır.
2. Ağır adımlarla yürüyordum.
3. İçerinin havası çok ağırdı.
4. Ağır kış şartlarıyla mücadele ediyoruz.
Aşağıda verilen “ağır” sözcüğünün hangi anlamı, yukarıdaki cümlelerde kullanılmamıştır?

A) yavaş
B) zor
C) sindirimi güç
D) tehlikeli

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

2) “İyi bir yazar nasıl olmalı?” sorusuna verilecek net bir cevabımız yok hâlâ. Olmamalı da. Ben iyi bir yazarın kendi tarzını oluşturması taraftarıyım. Kurallara uyularak, başkalarının yaptıkları tekrarlanarak iyi yazar olunamaz bana göre. Mesela İhsan Oktay Anar kendine has tarzıyla, kendi kurallarını kendisi koyarak iyi bir yazar olmuştur.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Birinci kişi ağzından anlatılmıştır.
B) İkilemelerden yararlanılmıştır.
C) Devrik cümlelere yer verilmiştir.
D) Örnekleme yapılmıştır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

3) Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi, yapısına göre, diğerlerinden farklıdır?
A) Koşmalısın
B) Azledecek
C) Kaybolmuş
D) Sabretti

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

4) “Hacıyatmaz”ın aslında hiç yatmayan bir oyuncağın adı olduğunu biliyor muydunuz? İşte bu oyuncaktan hareketle oluşturulmuş bir oyun anlatacağım size. Bu oyun için oyuncular halka şeklinde ayakta dizilir. Her oyuncuya birer numara verilir. Oyunculardan biri, ortada bulunan bir sopayı parmağıyla ucundan tutar. Bırakmadan önce bir sayı söyler. Söylediği sayı kiminse o kişi sopa yere düşmeden onu tutmaya çalışır. Tutamayan kişi elenir. En sona kalan oyuncu, oyunun galibi olur.
Aşağıdakilerden hangisi bu yazının özelliklerinden biridir?

A) Kesin olmayan yargılar içermesi
B) Açıklayıcı anlatıma yer verilmesi
C) Olay yazısı olması
D) Deyimlerden yararlanılması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu yer tamlayıcısındadır?
A) Kitabını kütüphaneden almış.
B) Derse geç girdiğinden yazılıyı kaçırmış.
C) Bahar geldiğinde gelecekmiş.
D) Bana bir miktar kuru üzüm verdi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

6) Gençliğimde bir yerlere gitmek, farklı yerleri keşfetmek en büyük zevkimdi. Şimdilerde ise bir yere gidince bir an evvel eve gitmek istiyorum, çünkü evim burnumda tütüyor.
Fehmi dedenin sözlerinden hareketle hangi duyguyu yaşadığı söylenebilir?

A) Çaresizlik
B) Kötümserlik
C) Telaş
D) Özlem

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

7) İnsanoğlu ya geçmişi düşünür ya geleceği. Geçmişi düşünür çünkü geçmişte iyi günleri, iyi anıları vardır. Bunlardan kopamaz, kendisini bir türlü geçmişin özleminden kurtaramaz. Geleceği düşünür çünkü ona göre gelecekte her şey daha iyi olacaktır; elde edemediklerine ulaşacak, daha güzel günlere kavuşacaktır. Bu düşüncelerle hareket eden insan ne geçmişin hatıralarından sıyrılabilir ne de beklediği geleceğe ulaşabilir. Bu yüzden de bugününü yaşamaya vakit bulamaz.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her insan, anılarında yaşattığı dünyaya ulaşmak için elinden geleni yapar.
B) İnsan iyi ve yararlı şeyler yapmadıkça güzel bir geleceğe ulaşamaz.
C) İnsan sürekli geçmişi ve geleceği düşündüğü için bugününü gerektiği gibi yaşayamaz.
D) Gelecek günlerin umudu olmazsa insanların bugüne bağlanması mümkün olmaz.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

8) Bazı insanlarda yalnızca gördüğüne, eliyle dokunduğuna inanma alışkanlığı vardır. Buna rağmen yaşamlarının belli dönemlerinde “Hayatım bir romandır benim!” derler. Çünkü onların gözünde romanlar, olağanüstü hadiselerden oluşmaktadır.
. Bu parçada sözü edilen insanların hayatlarını romana benzetme nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlgilerini çeken kitapları okumaları
B) Alışkanlıklarından bir türlü vazgeçememeleri
C) İnanılması çok güç olaylar yaşamaları
D) Sadece gördüklerini yazmaya değer bulmaları

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

9) “Biriktirmek; çok çalışıp kazandığını yemekle değil, kazandığının bir kısmını bir kenara ayırmakla olur.” cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır?
A) İş insanın aynasıdır.
B) İşleyen demir ışıldar.
C) İşten artmaz, dişten artar.
D) İş bilenin, kılıç kuşananın.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

10) “Pazardan aldığı yapay çiçekler odasına bir renk katmıştı.” cümlesindeki “yapay” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Bu durumun yaşlı adamın onurunu kırması gayet doğaldı.
B) O kadar doğaldı ki davranışları giderek şaşırtıcı olmaktan çıktı.
C) Oldukça doğal bir tavırla “Yarın gelecekmiş.” diye tekrarladı.
D) Kışın fırtınalara maruz kalan gemiler, bu doğal limana sığınırdı.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

11) 1970 yılında Ermenek’in bir dağ köyüne öğretmen olarak atanmıştım. Öğretmenliğe başladığım ilk günü hiç unutamam. Otomobille gidebileceğimiz bir yol olmadığı için patika yoldan katırlarla beş saatte köye varmıştık. Köylüler, köylerine öğretmen atandığını öğrenince çok sevinmişler. Beni görünce çok mutlu oldular. Beş yıl boyunca o köyde çalıştım. Acısıyla, tatlısıyla güzel günler geçirdim.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale
B) Günlük
C) Anı
D) Deneme

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

12) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde ebeveynin çocuğa örnek olması işlenmiştir?
A) Hamama giren terler.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
D) Dil kılıçtan keskindir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

13) (1) Delikanlı evine döndü, kendisini merakla bekleyen annesiyle babasına neler olduğunu anlattı. (2) Anlattıkça da kendisine çok anlamsız gelen bu hareketi nedeniyle kızdığı ustaya olan öfkesi artıyordu. (3) Günler geçmeye başladı. (4) Genç sürekli söyleniyor ama avucunu hiç açmıyordu.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1. cümle çok yüklemli cümledir.
B) 2. cümle bağlı cümledir.
C) 3. cümle içinde fiilimsi olan cümledir.
D) 4. cümle olumsuz cümledir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

14) Her zaman bol bol okurum. Önce sanat ve edebiyat dergilerinin hepsini inceler, sonra yeni çıkan şiir, roman ve hikâye kitaplarından, hoşlanacağımı tahmin ettiklerime yönelirim.

Paragraftan, yazar için aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A) Okumayı sevdiği
B) Seçerek okuduğu
C) Şiiri, romana tercih ettiği
D) Edebî dergileri takip ettiği

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

15) Eğitim-öğretim ortamı sadece okulda oluşturulmaz. Veliler evlerinde öğrenciler için ayrı bir yer ve uygun zaman belirleyerek eğitim faaliyetlerini desteklemelidir. Öğrencilere güzel örnek olarak davranış yönünden gelişmelerini sağlamalıdırlar. Ev ortamının oluşturulmasında okul ile işbirliğine gidilmeli birlikte zaman ayarlaması ve dağılım yapılmalıdır.
Yukarıdaki paragrafta eğitim-öğretimin hangi yönü vurgulanmıştır? 

A) Eğitim-öğretimde velinin rolü
B) Öğrencilerin düzenli ve disiplinli çalışması
C) Eğitim-öğretimde öğretmenin rolü
D) Eğitim-öğretimde öğrencinin rolü

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?
A) Kitabı okumak için aldı.
B) Evin caddeye bakan tarafını boyadılar.
C) Çantasını alıp arabaya bindi.
D) Öğleden sonra hava iyice karardı.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

17) Kentin ulaşım sorunu altından kalkınamaz boyuta ulaşmadan ona bir çözüm aranmalıdır.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “Ona” sözcüğü atılarak
B) “ulaşmadan” sözcüğünden sonra “önce” sözcüğü getirilerek
C) “kalkınamaz” sözcüğü yerine “kalkılamaz” sözcüğü getirilerek
D) “boyutlara” sözcüğü yerine “sonuçlara” sözcüğü getirilerek

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

18) “Hayvanlara eziyet etmemek, iyi beslemek gerekir.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir ?
A) Özne eksikliği
B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Nesne eksikliği
D) Zarf tümleci eksikliği

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu “kitap” kelimesinde değildir?
A) En sevdiğim şey kitaptır.
B) Bana kitap mı aldın?
C) Bize gelirken kitap da mutlaka getir.
D) Son okuduğum kitabı Mehmet’in dedesi yazmış.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

20) Aşağıdakilerin hangisinde “de”nin yazımı yanlıştır?
A) Duygularını şiirlede anlatabilirsin.
B) Bahçede büyük bir havuz vardı.
C) Akşam teyzemlerde kalacağız.
D) Resim defterin bende kalmış

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

Bu yazılı kağıdı 8. Sınıf Türkçe yazılı soruları ana kategorisinin 8. Sınıf Türkçe 2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 8. Sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 8. Sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/04/8_sinif-Türkçe2_donem-2.sinav_-1.docx” download=”all” viewer=”google”]

 

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.