Türkçe 5.sınıf 2.dönem 3.yazılı soruları

….Ortaokulu 5. Sınıf 2. Dönem 3. Yazılısı

1-“Emektar öğretmen, bu sabah okuluna gitmeyecekti.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı yoktur?
A) Niçin? B) Kim? C) Ne zaman? D) Nereye?

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A) Türkçe dersinden dört sınav olduk.
B) Ahmet okul birincisi oldu.
C) Okuduğum ilk kitap “Yalnız Efe” adlı kitaptı.
D) Okuduğum en iyi şiir ise “Sakarya” şiiri idi.

3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı vardır?
A) Yaptığı bayrağı kıpkırmızıya boyadı.
B) Arabası yolda yılan gibi kıvrılıyordu.
C) Öğretmen parçayı sonuna kadar okuttu.
D) Bir ay yetecek kadar kalem ucu aldı.

4-(1)Sabah andımız töreni ile okul başladı. (2) Ali törene geç kaldığından dolayı müdürden fırça yedi.(3) Okul bahçesini temizleme cezası verildi. (4) Bahçeyi temizledikten sonra sınıfa gitti.
Bu metindeki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5- 1.ağaç 2.derdinde 3.odundur 4.tomurcuk 5.olmayan
Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır?
A) 1,2,5,4,3 B) 1,3,5,4,2
C) 4,2,5,1,3 D) 4,2,1,5,3

6-Elanur ve Arzen iyi arkadaşlardı. Elanur voleybol oynamayı çok severdi. Her teneffüs
voleybol oynardı. Arzen ise ip atlama konusunda uzmandı. Kimse ondan daha fazla ip atlayamazdı. Sınıftaki birçok arkadaş onlara özenirdi.
Bu metinde aşağıdakilerden hangi ikisi karşılaştırılmıştır?
A) Voleybol-İp atlama B) Sınıf- Okul
C) Elanur – Sınıf D) Elanur – Arzen

7-( I ) Derginin kapağında kocaman bir ağaç vardı.
(II) Derginin ilk sayfasında renkli boncuklardan
yapılmış kolyelerin resimleri bulunuyordu.
(III ) Gerçekten boncuklar çok güzeldi.
(IV) Dergi tam 32 sayfaydı.”
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde okuyucu kendi fikrini söylüyor?
A) I B) II C) III D) IV

8- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?
A) Babası geldi mi neşeleniyor
B) Bu tatlıyı gerçekten sen mi yaptın
C) Gelir mi gelmez mi bilmem
D) Betül’ün tatlı mı tatlı bir kedisi var

9- Apaçık ortaya çıkan belli gerçekler karşısında duraksamak, ayrıca bir açıklama yapmaya
kalkışmak yersizdir.
Bu metni özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görünen köy kılavuz istemez.
B) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
C) Dost acı söyler.
D) İyi dost kötü günde belli olur.

10-Aşağıdaki söz guruplarından hangisinde bir varlık, sayısı net olmayacak şekilde belirtilmiştir?
A) Güzel gömlek B) Birkaç defter C) Şu çocuk D) Beş kişi

11-Karnın yardım kazma ile bel ile
Yüzün yırttım tırnak ile el ile
Mısralarındaki hangi kelimede ünlü düşmesi vardır?

A)Yardım B) Karnın C) Yırttım D) Belinen

12-“Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiştirmeye ayrılmış yer.” anlamında bir kelime
yapmak için “çiçek” kelimesine aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?
A) -çi B) -lik C) –li D) –siz

13- “ Şimdiki aklım olsaydı, derslerime daha çok çalışırdım.” cümlesinde hangi duygu belirtilmektedir?
A) pişmanlık B) kızgınlık
C) kıskançlık D) sevinç

14- “Sevda-Sevgi-Seval-Sertaç” sözcüklerinden hangisi sözlük sıralamasında en sonda yer alır?
A) Sevda B) Sevgi C) Seval D) Sertaç

15-“İlayda, çiçek toplamak………………ormanda dolaşmaya başlamış.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

A) Bulmak B) İçin C) Amacıyla D)Maksadıyla

16 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kararsızlık söz
konusu değildir?

A) Bu sene çok ders çalışacağım..
B) Bir anda her şeyden vazgeçmek geliyor aklıma.
C) Ettiğimiz kavgadan sonra onunla barışsam mı acaba?
D) Duyduklarımdan sonra ne düşüneceğimi şaşırdım.

17- I. Bu sabah çok geç uyandım.
II. Acele ettikçe elim ayağıma dolaşıyordu.
III. Birden bugünün Pazar olduğunu hatırladım..
IV. Okula yetişmek için fazla vaktim yoktu.
Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) I – II – III – IV B) I – IV – II – III C) II – III – I – IV D) III – II – I – IV

18-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki vardır?
A) okulda B) sabunluk C) kömürlükte D) simitçi

19- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “karanlık” kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Karanlık bastırınca her yeri kötülük kaplar.
B) Karanlıkta göz gözü görmüyordu.
C) Karanlıktan önünü göremeyince sehpaya çarptı.
D) Yüreğindeki bu karanlıktan kurtulmalısın artık.

20- 1- Orhan, takımımızın koyu bir taraftarıdır.
2- Bebeklere koyu süt içirilmemesi gerekir.
3- Mahallenin gençleriyle koyu bir sohbet ettik.
4- Ressamın tablosunda koyu yeşil renk hâkimdi.

“Koyu” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) 1 – 2 B) 2 – 4 C) 1 – 3 D) 3 – 4

Not Baremi: Her soru 5 puandır. Başarılar.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1 + 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.