Türkçe 5.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018 2019

5 Sınıf Türkçe 2 Dönem 1 Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

5.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, türkçe 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları, 5.sınıf türkçe yazılı soruları ve cevapları

…….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:

NO:

1) Kollarımıza serin rüzgar vura vura bir akşam dışarı çıkmıştık. Elindeki rengarenk balonlarla etrafa gülücükler saçan çocuk yanımızdan geçti. Kuş cıvıltıları müzik gibi geliyordu bize.

Yukarıdaki metinde duyularla ilgili hangi ögeye yer verilmemiştir?
A) Görme
B) İşitme
C) Dokunma
D) Tatma

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

2) – Kral hiddetle sordu ( )
-Bu hançerle ne yapacaktın ( )
-Şehri bir zalimden kurtaracaktım ( )

Yukarıdaki cümlelerde ( ) parantez içlerine hangi noktalama işareti getirilemez?
A- (!)
B- (:)
C- (?)
D- (.)

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

3) Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ‘’de/da’’ hal ekini getirdiğimizde ‘’te/ta’’ şeklinde yazılır?
A)okul
B)dergi
C)yol
D)kitap

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

4) “Güzel havalarda annemler büyük Göksu Parkı’na doğru gezintiye çıkarlardı. Küçük ördeklere yem atarlardı.”

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi, varlıkların özelliklerini bildirmemektedir?
A) güzel
B) büyük
C) yem
D) küçük

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

5) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun hal eklerini ( e – i – de – den ) getiriniz.
Çocuklar halı saha ……… maç yapıyorlar.

Annem ev ……… bir saatte temizledi.

Pazar günü deneme sınavı için okul…….. gittik.

Öğretmen ………. izin alarak dışarı çıkmalıyız.

Akşam oturmaya teyzem ………. gideceğiz.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

6) “Topluluktan ayrılmamak gerektiğini” anlatan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zorla güzellik olmaz.
B) Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.
C) Sürüden ayrılanı kurt kapar.
D) Haddini bilmeyene bildirirler.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

7) (1) Bir adam kenarda durmuş kelebeği izliyordu.
(2) Şemsiye satan çocuk üşümüş.
(3) Ağaçlar kendi arasında konuşuyordu.
(4) Tek başına oturmuş ders çalışıyor.

Yukarıdaki sıralı cümlelerden hangisinde insan ait bir özellik başka bir varlığa verilmiştir?
A) 1
B) 2
C ) 3
D) 4

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

8) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir “karşılaştırma” vardır?
A. Buradaki en yüksek bina buydu.
B. Ağaçların arasından geçmek çok keyifli.
C. Seni her yerde aradım, ancak buldum.
D. Geçen gün beni sevdiğini söyledi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

9) Kitap – kitapçı” bu sözcükler arasındaki anlam ilişkisine benzer ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?
A) Köfte – köfteci
B) Göz – gözcü
C) İz – izci
D) İş – işçi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

10) Bir parkta iki çocuk bankın birine oturmuş tartışıyorlardı. Çocuklardan küçük ve sarı saçlı olanı sürekli “Hayır, senin dediğin gibi değil.” diyordu. Yavaşça çocukların yanına yaklaştım. Bir matematik sorusunun çözümü üzerine tartışıyorlardı. O an anladım ki çalışmak isteyen her yerde çalışabilir. İmrenmedim değil çocuklara.

Parçadan, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Parkta iki çocuğun ders çalıştığına
B) Küçük ve sarı saçlı olanın sürekli itiraz ettiğine
C) Çocukların matematik sorusu çözdüğüne
D) Çocukların aynı sınıfta olduklarına

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıdaki cümlelerde varlıkların yerine kullanılan sözcüklerin(zamir) altını çiziniz? 
O, bugün okula gelmedi.
Olayı herkes biliyordu.
Şunu masanın üzerine bırakır mısın?
Doğum gününde sana hediye aldı mı?
Oraya gitmeyi çok istiyorum.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

12) . “Çevre” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Arsanın etrafında dört defa döndü.”
cümlesindeki “etraf” sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmıştır?

A. Okul değiştirince ablamın çevresi de değişti.
B. Çevresinde olup bitenlerin farkında değil.
C. Elif saatlerdir arabanın çevresinde dolaşıyor.
D. Olayların böyle gelişmesinde çevresinin de etkisi var.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

13) I. Onu karşılamak için otogara gitti.
II. Ekmek almak için fırına gitmiş.
III. Pencere açık yattığı için üşütmüş.
IV. Düştüğü için dizini yaralamış.
Bu tümcelerin hangi ikisi, “neden-sonuç” tümcesidir?

A. I ve II
B. II ve III
C. II ve IV
D. III ve IV

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

14) Bir parkta iki çocuk bankın birine oturmuş tartışıyorlardı. Çocuklardan küçük ve sarı saçlı olanı sürekli “Hayır, senin dediğin gibi değil.” diyordu. Yavaşça çocukların yanına yaklaştım. Bir matematik sorusunun çözümü üzerine tartışıyorlardı. O an anladım ki çalışmak isteyen her yerde çalışabilir.

Yukarıdaki parçadan, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Parkta iki çocuğun ders çalıştığına
B) Küçük ve sarı saçlı olanın sürekli itiraz ettiğine
C) Çocukların matematik sorusu çözdüğüne
D) Çocukların aynı sınıfta olduklarına

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) sözcük kullanılmıştır?
A) Berrak’la kısa sürede arkadaş olduk.
B) Babaannem kazın tüylerini yoldu.
C) Kartal, çok utangaç biriydi.
D) Babamla Hollanda’ya amcamlara gittik.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ince” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Akşamüstü ince elbiseyle biraz üşüdü.
B) İnce bir yağmur çiseliyordu.
C) Oldukça duygusal ve ince düşünceliydi.
D) Arkadaşına göre onun boynu biraz inceydi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

17) Aşağıdaki tümceler anlam ilişkisi bakımından incelendiğinde hangisi dışta kalır?
A. Hakan’ı özlediğim için hemen görmek istiyorum.
B. Bu konuyu konuşmak için Seden’in yanına gitti
C. Ali’nin gelmesiyle her şey çözüme kavuştu.
D. Sesi güzel olduğu için her zaman şarkı söylüyor.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Yolun sonu görünmüyordu yağmurdan.
B) Elindeki kitabın sayfaları yırtılmıştı.
C) Sınıf başkanı olmuştu okulunda.
D) Akşamki fırtınada evin çatısı çok zara görmüş.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

19) Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretleri getiriniz.
Off , çok yorulmuşum ( ) Ama yaşlılıktan değil ( ) insanların yüzünden yoruldum( ) Ne zaman biter bu çile ( )

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap . , ! ?” ][/bg_collapse]

 

20) Aşağıdaki cümleleri verilen deyimlerden uygun olanı ile tamamlayınız.
içi içine sığmamak / göze almak / pes etmek / neye uğradığını şaşırmak / ecel terleri dökmek

a) Odamda birden yabancı bir adamı görünce

b) Uzun süredir görmediğim sınıf arkadaşımı görünce

c) Ormanda bir an da olsa yalnız kalınca

ç) Vatanı için ölmeyi kim
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

Türkçe Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim
Aşağıdaki bağlantıdan 5.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/03/5_sinif-Türkçe2_donem-1.sinav_-1.docx” download=”all” viewer=”google” text=”5.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı kağıdını Şimdi İndir”]
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

39 − 33 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.