Türkçe 5.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

YAŞLI MEŞE
Birisi sabah erken, elinde balta ile ormana dalıverdi. Yaşlı bir meşe vardı, adamı görüverdi. Sordu; “Nereye böyle? Yine can yakacaksın, utanma hadi söyle. Neden ayıracaksın çocuklarımdan beni, kimse anlatmadı mı? Uyarmadı mı seni?” Oduncu şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Dönüverdi bir anda o sesin tarafına. Yaşlı meşe ağacı, asırlara direnmiş, sonunda insanlarla konuşmayı öğrenmiş. Konuşarak onlarla, anlatmak istiyordu. Çünkü cahil insanlar hiçbir şey bilmiyordu. Yıllar yılı köyünde, hep habersiz yaşamış, ormanın kıymetini bir türlü anlamamış. “Bak!” demiş oduncuya, “Şimdi sen beni dinle, sonra da otur, düşün ve hesaplaş kendinle. Hepiniz gece gündüz bizden faydalandınız, değerimizi bilmeden bizi sadece yakacak olarak gördünüz. Oysa biz her dakika sizlere çalışırız, karbondioksit alır, oksijen üretiriz. Ekolojik dengeyi kurmuşuz, koruruz. Sizin için sürekli yağmur çağırıyoruz. Erozyonu durdurur, iklimi düzenleriz, yıkıp dökmesin diye rüzgârı frenleriz. Ama siz odun sayıp bizi tanımadınız.” Sustu yaşlı oduncu, eğildi öne başı. Bir yandan akıyordu, yanağından gözyaşı. Tutuldu dili, hiçbir şey diyemedi. Büyük bir üzüntüyle attı baltayı yere.
İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1) Yukarıdaki metne göre varlık-kişi kadrosunu, yeri, zamanı ve olayı aşağıya yazınız. (10 puan)

2) Metne göre ağaçların ne gibi faydaları varmış? (6 puan)

3) Metnin ana fikrini yazınız. (6 puan)

4) Aşağıdaki tabloları istenen anlam özelliklerine göre doldurunuz. (10 puan)

Sözcük Sözcüğün Eş Anlamlısı
ihtiyar
kırmızı
anı
hediye
Sözcük Sözcüğün Zıt Anlamlısı
tatlı
ince
dost
büyük

Her test sorusu 4 puandır (4 puan x 12 soru = 48 puan)

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Burnu havada bir insandı.
B) Yaptıkları burnundan gelmişti.
C) O her şeye burnunu sokuyordu.
D) Burnundan ameliyat oldu.
6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kim?, nasıl?, nereye?“ sorularının cevapları vardır ?
A) Tayfun her gün çok çalışıyor.
B) Dayımlarla yazlığa tatile gittik.
C) Ağlayarak içeri girdi.
D) Öğretmenimiz okula yürüyerek geliyor.
7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kelime kullanılmamıştır?
A) Nota bilseydin flüt çalabilirdin.
B) Karenin alanını hesaplayalım.
C) Maçta toplam üç gol vardı.
D) Okul çıkışında sinemaya gidelim.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A) Okuduğum kitapta kısa hikâyeler var.
B) Kitap Ömer Seyfettin tarafından yazılmış.
C) “Kaşağı” adlı hikâyeyi çok beğendim.
D) Bazı hikâyelerin konusu tarihten alınmış.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Ali de Ayşe kadar çalışkan.
B) Söylediği gibi hareket ediniz
C) Sıcak çay içtiği için dili yandı.
D) Dün çok yağmur yağdı.

10-) “Büyümek” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yetişmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Şirketin sermayesi oldukça büyüdü.
B) Şehrimiz kısa zamanda büyüdü.
C) Dolabı kaldırınca sanki oda büyüdü.
D) Fındık ağaçları iki yılda büyüdü

11) “Dayım…… Konya’…… alıp İzmir’…… götürmüşler.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki şıklardan hangisindeki ekler sırasıyla getirilirse anlam bozulmaz?
A) –dan, -yı, -den B) –ı, -dan, -e
C) –lar, -yı, -den D) –ın, -dan, -den

12) değil bekçiyle korunur orman sevgiyle
1 2 3 4 5
Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 4-5-1-2-3 B) 2-4-5-1-3
C) 4-2-1-5-3 D) 3-4-2-1-5

13) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “de” yanlış yazılmıştır?
A) Sinemaya ben de gelmek istiyorum.
B) Toplantı bitse de eve gitsek.
C) Bu evde babasından miras kalmış.
D) Bu gece sizde kalabilir miyim?

14) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ‘’birikim yapmayı” tavsiye etmektedir?
A) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Bugünün işini yararına bırakma.

15) Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir yargı içermektedir?
A) Annem, odamı temiz tutmamı söyledi
B) Buzullar eridikçe denizlerin su seviyesi yükseliyor.
C) Sabahları kalkıp kahvaltı yapmayı seviyorum.
D) Göreceksin bugün yağmur yağacak.

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Ayrılık yüreğimi yaktı.
B) Çoban, üşüyünce ateş yaktı.
C) Havalar soğuyunca ateş yaktı.
D) Yemek pişirmek için ocağı yaktı.
Aşağıda giriş bölümü verilen hikayeyi tamamlayınız.(20p)(yazım noktalama, içerik, başlık, giriş-gelişme-
sonuç bakımından değerlendirilecektir.)
Uyandığımda gözlerime inanamadım. Yataktan kalmak ne güç geldi öyle. Kollarım, kollarım! Nereye gitmişti öyle?
Bu kanat da neyin nesiydi? Beni tanıyanlar bu duruma ne derdi? Nasıl açıklarım onlara bu durumu? Sessizce yerimden
kalktım. Pencereye doğru yöneldim. Uçabilir miydim acaba? Kanatlarımı çırptığımda artık gökyüzündeydim. Şehrin o
kirli havasından kurtulmuştum. Şimdi ne yapmalıydım acaba?
………………………………………………………………………

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

74 − 65 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.