Tıp Bayramı İle İlgili Yazı

Tıp Bayramı İle İlgili Yazı

İnsanlık var oldukça, insan sağlığını koruma ve tedaviye yönelik hizmetlerin ve bununla ilgili meslek gruplarının çalışmaları baki kalacaktır. Eski devirlerde dini inanışlarla ve geleneklerle pekiştirilen tıbbi tedaviler günümüzde yalnızca bilimin ışığında gerçekleştirilmektedir.

14 Mart tarihinin “Tıp Bayramı” olarak kutlanması da tıpta modernleşmeye geçilmesi ile ilgilidir.  Devlet yapılanmasında yaptığı köklü değişikliklerle adını hafızalara kazanan Osmanlı padişahı II. Mahmut Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire ismi verilen bir cerrahhaneyi kurdurduğunda tarihler 18 Mart 1927’yi gösteriyordu. Bu ecdadımızın kurduğu ve modern usulle tedavi ve tıp eğitimi veren ilk müessesedir. Bu kurumda yapılan tedavilerde batıda geçerli tıp usulleri kullanılıyordu.

tıp bayramı ile ilgili yazı

Tıp Bayramı 14 Martta olsa da etkinlikler haftaya yayılmaktadır. Bu nedenle tıp haftası diyenler de vardır. Dünyada ise farklı tarihlerde benzer amaçlı kutlamalar yapılmaktadır.

Sadece doktorluk değil, hemşirelik, hasta bakıcılığı, laborantlık, röntgen teknisyenliği kısacası her türden tıp çalışanlarının uyması gereken yasal ve yasalarda yer almayan etik kurallar vardır. Şüphesiz ki insan hayatının değerine fiyat biçilemez. Sağlıkla ilgili mahremiyet de öyledir.

14 Mart Tıp Bayramı sadece tıp çalışanlarının bir mesleki dayanışma günü değil, etik değerlerin hatırlanması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için farkındalık çalışmalarının yapıldığı bir gündür.

Son zamanlarda sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet ve çalışma koşulları öne çalışmaktadır. Canımızı teslim ettiğimiz insanlara yapılan yakışıksız davranışların engellenmesi ve halkımızın tedavilerini daha iyi şartlarda gerçekleştirilmesi için hem devletimize hem de milletimize görevler düşmektedir.

Tıbbın ve Tıp Bayramının Tarihçesi

Bilinen tarihte tıpla organize bir şekilde ilgilenmiş kişinin Aesculapius olduğu düşünülür. Bunun kaynağı ünlü Yunan edebiyatçı Homeros’un İlyada eseridir. Düşünüldüğünde bu kişiden önce de tıp ile uğraşanların olduğu aşikardır, fakat bizim bildiğimiz ilk kişi odur.

Aesculapius’un şifa verirken gücünü yılandan aldığı söylenir. Günümüzde tıp deyince akla yılan sembolünün gelmesi bundandır. Yani yılan Yunan mitolojisine göre şifa kaynağını temsil ettiği için günümüzde tıp sembolü olarak kullanılmaktadır. Bu kişinin milattan önce 3000 civarlarında yaşadığı kabul edilmektdedir.

Tıbbın babası ve etik kurallarını koyan kişi ise tartışmasız olarak Hipokrattır. (Hippocrates) Bu kişi Kos adasında milattan önce 450 veya 460 yılları civarında doğmuş babası gibi tıp mesleğini seçmiştir. Tıbba etik ve felsefi boyut kazandırmasından ötürü günümüz doktorları “Hipokrat Yemini” ederler.

Osmanlı’da ise yukarıda bahsedildiği üzere II. Mahmut 1827 yılında modern tıp eğitiminin başlamasına vesile olmuştur. Aslında ondan önce III.Selimtıphane açmayı tasarlamış ama dinimizde cesetlerin teşhirinin yasak olduğu söylendiğinden anatomi dersi verilemeyeceği için bundan vazgeçmiştir.

Günümüz de zaruret arz eden tıp çalışmalarının dinimizce uygun olduğu İslam alimlerince teyit edilmektedir. Her türlü anatomi çalışmaları, kadavra deneyleri ve cerrahlık işlemleri (zorunluk arz edenler) caiz kabul edilmektedir.

14 Mart’ta yapılan ilk tıp bayramı kutlaması ise o zamanlar işgal edilmiş durumda olan İstanbul’da 1919 yılında yapılmıştır.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.