Temel Dini Bilgiler 7.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2019

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

7.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları, temel dini bilgiler 7.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları indir, 7.sınıf temel dini bilgiler testi

………….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:

NO:

1) Kime zekat verilmez?
A.dede
B. yolda kalmış
C. düşkün
D.borçlu

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

2) * İyi bir birey olarak toplum hayatına hazırlamalıdır
* Sevgi ve şefkat göstermelidir
* Allah’a kulluk bilinci kazandırmalıdır
* Güzel isim vermelidir
Yukarıdaki ifadeler aile içindeki hangi görevleri belirtir?

a) Eşlerin birbirlerine karşı görevleri
b) Ana babanın çocuklarına karşı görevleri
c) Çocukların ana babasına karşı görevleri
d) Çocukların birbirlerine karşı görevleri

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

3) Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olarak yaptığımız ve sonunda ödüllendirileceğimiz davranış durumuna ne denir?
a) Sevap
b) Haram
c) Günah
c) Vacip

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

4) Peygamber Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin’den, “benim çiçeklerim” diye bahsetmesi bize hangi konuda örnek olmalıdır?
a) Çiçekleri çok sevmeliyiz
b) İnsanları üzmeliyiz.
c) Sevgimizi sözlerimizle de belli etmeliyiz
d) Dedelerimize saygı duymalıyız

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

5) İslam’a göre kullanılması, yapılması, söylenmesi ve yenilip içilmesine izin verilen şeylere ne denir? 
a. Günah
b. Helal
c. Haram
d. Mübah

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

6) I. Yardımsever ve cömert olmak
II. İffetli olmak
III. Adaletli ve merhametli olmak
IV. Doğru sözlü ve güvenilir olmak

Yukarıdaki ifadelerin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Zekat Kimlere Verilir?
B) Hac Kimlere Farzdır?
C) İyi İnsanın Temel Özellikleri
D) İmanın Şartları

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

7) Az sayfadan oluşan ilahi mesajlara……………denir
Peygamberlerin insanlardan farkı………..almalarıdır.
Peygamberimize verilen en büyük mucize ………….….dır.
Boşluklara sırası ile hangi kelimeler gelmelidir?

a. Suhuf,vahiy,Kuran
b. Kitap,Kuran,vahiy
c. Suhuf,vahiy,hadisler
d. Kitap,vahiy,Kuran

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

8) – İnsanın huzur bulabileceği bir ortamdır
– Çocuk eğitimi açısından önemlidir
– Toplumun aynasıdır.
Yukarıdaki ifadeler hangi kavramın öneminden bahsetmektedir?

a) Çevre
b) Hac
c) Aile
d) Yurt

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

9) Aşağıda hangi maldan ne kadar zekat verileceği bilgisi vardır. Bunlardan hangi yanlıştır?
a. Madenler :1/5
b.deve: 5 deveye 1 koyun ya da keçi
c. toprak: emek sarf edilmiyorsa 1/10
d.Para ve hisse senetleri: 1/2,5

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

10) “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun…”

Yukarıdaki ayette vurgulanan ana konu nedir?
a) Şahitlik
b) Namaz
c) Adalet
d) Bağışlama

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

11) Vahiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Allah cc gelen ilahi buyruklardır.
b. Peygamberler vahyi hiç değiştirmeden aktarırlar.
c. Peygamberler korkarsa vahiyi saklarlar.
d. Cebrail as vahyi getirir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

12) Birbirine sevgi ve saygı gösteren bir toplumda hangi özellik yer almaz?
A) İnsanlar birbirlerinin haklarına özen gösterirler.
B) Yardımsever ve cömert olurlar.
C) Birbirlerinde hata ve kusur aramazlar.
D) Kıskanç ve bencil olurlar.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

13) Bir Müslümanın en temel sorumluluğu kime karşıdır?
A) Allah’a karşı
B) Peygamberimize karşı
C) Kendimize karşı
D) Anne-babamıza karşı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

14) Aşağıda bazı peygamberlerin belirgin özellikleri verilmiştir. Hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
a) hz Eyup : sabır
b) hz Adem: tevbe
c) hz Nuh :yumuşaklık
d) Hz Muhammed sav:sevgi,merhamet

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

15) Aşağıdakilerden Hangisi Sadaka-İ Cariyeye Örnek değildir?
a) Çeşme Yapmak
b) Cami Yapmak
c) Okul Yapmak
d) Ev Yapmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

16) Aşağıdaki ayetlerden hangisi kişinin sorumluluklarının bireysel olduğunu, yaptıklarının karşılığını göreceğini ifade eder?
A) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin…” Hucurat/10
B) “Onlar, hicret edip yanlarına gelenleri severler.” Haşr/9
C) “Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur, kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz…” İsra/15
D) “…Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın…” Enam/151

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

17) “Akrabalara, çaresi olmayan yoksullara, yolda kalan muhtaç yolcuya, Allah’ın tanıdığı, belirlediği sorumluluğu yerine getir, onların hakkını ver. Malını (paranı) layık olmayan yerlerde harcayarak saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır.” (İsrâ suresi)

Yukarıdaki ayetlerde aşağıdakilerden hangisi iyi insanın özellikleri arasında sayılmamıştır?
A) Kardeşlerine yardım eder.
B) Başkalarına gıpta eder.
C) Savurganlık yapmaz.
D) Misafire ve yolcuya ikram eder

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

18) Rabbimizin ilahi mesajlarının melekler aracılığı ile insanlara bildirilmesine ………..denir. Boşluğa hangi kelime gelmelidir? 
A) Vahiy
B) Tebliğ
C) Sünnet
D) Fıtrat

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

19) Aşağıdakilerden hangisi ailede eşlerin birbirlerine karşı görevlerinden değildir?
a) Eşler birbirinin akrabalarına değer vermelidir
b) Eşler harcamalarını gelirlerine göre ayarlamalıdır
c) Eşler evde her konuşulanı başkalarıyla da paylaşmalıdır
d) Eşler küçük problemleri büyütmemelidir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

20) nsanın inanma, sevme, ibadet etme ve mutlu olma gibi ihtiyaçları onun hangi yönüyle ilgilidir?
a) Maddi yönü
b) Fiziksel
c) Bedensel yönü
d) Ruhsal yönü

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

Bu yazılı kağıdı 7.sınıf temel dini bilgiler yazılı soruları ana kategorisinin 7 sınıf temel dini bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 7.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 7.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/04/7_sinif-Temel-Dinî-Bilgiler2_donem-2.sinav_-2.docx” download=”all” viewer=”google”]
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.