Temel Dini Bilgiler 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

….. ORTA OKULU
….. ÖĞRETİM YILI TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1 YAZILI SINAVIDIR

A Aşağıdaki boşlukları, verilen kelimelerden yararlanarak doldurunuz?
Tekbir- Kur’an-ı Kerim – tasavvufi – İlahi- Ramazan – Ehl-i Beyt – Vahiy – Mucize – itikadi – Sabır (5*5=25 PUAN)

1- Allah’ın Peygamberlere vahiy yolu ile gönderdiği mesajların yazılmış olan metnine ………………………….……kitap denir
2- Peygamberlerin Allah’ın izni ve desteği ile gösterdiği olağan üstü olaylara …………………………..………..denir
3- Peygamberleri diğer insanlardan ayıran temel özellik, kendilerine ………………..…………….…..verilmiş olmalarıdır
4- Hz. Eyüp peygamber Musibetlere karşı …………………………….…..gösterme mucizesi ile insanlığa örnek olmuştur.
5- Peygamberimiz Hz Muhammed’in en büyük mucizesi ………………………dir

B Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız (5*5=25 PUAN)

1-) K. Kerim Yalnızca indirildiği Arap toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak için indirilmiştir
2- Allah tüm insanlığa farklı zamanlarda ve mekanlarda farklı peygamberler göndererek mesajlarını insanlığa iletmiştir
3- ) Tüm Peygamberler Allah’tan vahiy almışlardır.
4-) Allahtan vahiy almakla birlikte kendisine ayrı dini kurallar gönderilen peygamberlere nebi denir
5-) Peygamberlerin gösterdikleri mucizeler kendi dönemlerinde geçerli ve yaygın olan konular ile ilgilidir
C Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. Cevapları aşağıdaki çizelgeye yapınız ( 5 * 10 = 50)

S-1) Yukarıda verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A-) Peygamberler arasında hiçbir fark yoktur
B-) Allah her topluma peygamber göndermiştir
C-) Peygamberlerde bir insandır
D-) Peygamberler son derece zeki insanlardır

S-2) Peygamberimiz Hz Muhammed’e birlikte yaşadığı toplum “Muhammed-ül Emin” adını vermiş olmaları Peygamberlerin ortak sıfatlarından hangisi ile ilgilidir?
A-) Fetanet B-) Ismet C-) Emanet D-) Tebliğ

S-3) Yukarıda ki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A-) Emribil ma’ğruf ve nehyi anil münker B-) Kiramen Katibin
C-) Darul Funun D-) Tebe-u Tabiin

S-4) Kutsal Kitabımız K. Kerimi Peygamberimizin vefatından sonra ayetlerin toplanarak bir araya getirilip ilk oluşturulmuş olan kitap aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilir?
A-) Hatem-ül Enbiya B-) Kitab-ı Mukaddes
C-) Mushaf-ı Şerif D-) Sahih-i Buhari

S-5) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi Yanlıştır?
A-) 10 Suhuf Hz. Adem B-) 30 Suhuf Hz İdris
C-) 50 Suhuf Hz Şid D-) 10 Suhuf Hz İsmail
S-6) Aşağıdakilerden Hangisi Kur’an-ı Kerimin temel özelliklerinden biri değildir?
A-) Evrensel Bir kitaptır
B-) Hükümleri çağın gereklerine göre değiştirilebilir
C-) Son ilahi kitaptır
D-) İnsanları dünya ve ahret konusunda aydınlatır

S-7 ) Bu ayette peygamberlerin hangi ortak sıfatları açıklanmaktadır?
A-) Fetanet B-) Sıdk C-) Tebliğ D-) Emanet

S-8) Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan kilisesinin kabul ettiği İnciller arasında yer almaz?
A-) Luka B-) Markos C-) Yuhanna D-) Levililer

S-9) Aşağıda verilen İlahi Kitap ve getirdiği dinlerden hangi eşleşme yanlış verilmiştir
A-) Hıristiyanlık – İncil B-) Mecusilik – Zebur
C-) Musevilik – Tevrat D-) Müslümanlık – K. Kerim

S-10) Yukarıda boş bırakılan bölümlere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru olur?
A-) Hz Ebu Bekir – Hz. Ömer B-) Hz. Ömer – Hz. Osman C-) Hz Ebu Bekir – Hz Osman D-) Hz Ömer – Hz. Ali

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

88 − 82 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.