Açık Uçlu 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 12. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 6.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Kuran-ı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 12. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 6. Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Kuranı Kerim Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 10. Sınıf Kimya Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024

Temel Dini Bilgiler 6. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

İMAM-HATİP ORTAOKULU 6. SINIFLAR TDB DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULAR

1.’’Kişi için en hayırlı kazanç, kendi el emeği ile kazandığıdır…’’ sözü insanın hangi özelliğine dikkat çekmektedir?
a)sabırlı oluşub)kanaat sahibi oluşu c)bireysel sorumluluğu c)cömert oluşu
2.Birbirine sevgi ve saygı gösteren bir toplumda hangi özellik yer almaz?
a)insanlar birbirinin haklarına özen gösterirler b)yardımsever ve cömert olurlar c)birbirlerinde hata ve kusur aramazlar d)kıskanç ve bencil olurlar
3.Peygamberimiz(sav) veda hutbesinde insan hak ve özgürlüklerinin hangi yönüne vurgu yapmıştır?
a)insanlar Hz. Adem’in çocukları olarak eşit yaratılmışlardır b)haccın en önemli özelliği insanların birlik, beraberlik içinde ibadet etmeleridir c)konut dokunulmazlığı en önemli özgürlüklerden biridir d)insan ilişkilerinde tatlı dil ve güler yüz çok önemlidir
4.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi barış ve uzlaşının gerçekleşmesinin önündeki engellerden biridir?
a)sevgi, saygı ve hoşgörülü olmak b)başkalarının haklarını gözetmek c)affetmek ve kusurları örtmek d)dargın olanlardan uzak durmak
‘’kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun delillerindendir.’’
5.Yukarıdaki ayette aşağıdaki düşüncelerden hangisine değinilmemiştir?
a)eşler birbirinde huzur bulur b)eşler aynı türden yaratılmıştır c)eşler arasında sevgi ve merhamet vardır d)eşler çocuklarını sevmelidir
6.Aşağıdakilerden hangisi çocuğun anne ve babasına karşı görevleri arasında yoktur?
a)anne-babaya saygısızlık yapmamak b)anne-babaya yardımcı olmak c)anne-babanın yerine ibadet etmek d)anne-babaya yalan söylememek
1. Eşler birbirinin sırrını saklamalıdır
2. Ailede şiddetten kaçınılmalıdır
3. Kimseye güvenilmemelidir
4. Kardeşler birbirinin eşyasını izinsiz kullanmamalıdır
7.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a) 1-3-4 b)1-2-3 c)1-2-4 d)2-3-4
1. Çocuğa iyi bir eğitim vermek
2. Çocuğa iyi bir terbiye vermek
3. Çocuklara eşit davranmak
4. Çocuğun geleceğini garanti altına almak
8.Yukarıdakilerden hangileri anne babanın, çocuğa karşı görevleri arasındadır?
a)1-3-4 b)2-3-4 c)1-2-3 d)1-2-4
9.Aşağıdakilerden hangisi bid’at ve hurafelerin ortaya çıkış sebepleri arasında gösterilemez?
a)dini konulardaki bilgisizlik b)eski din ve kültürlerden kalan inançlar c)dini yaşama arzusuyla aşırı gitme d)peygamberin sünnetini uygulama
peygamber efendimiz(sav) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: ‘’gıybet bir mü’min kardeşiniz hakkında onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmanızdır.’’
10.Yukarıdaki hadis-i şerife göre aşağıdakilerden hangisi gıybet sayılmaz?
a)bir arkadaşın sırrını herkese söylemek b)bir kişiye haksız yere suç atmak c)küs olan kimseleri barıştırmak d)bir kimseyi başka birilerine çekiştirmek
1. Rüşvet alıp vermek
2. Faiz alıp vermek
3. Karaborsacılık yapmak
4. İsraf etmek
11.Yukarıdaki davranışlardan hangileri İslam’ın yasakladığı davranışlardandır?
a)1-2-3 b)1-2-3-4 c)2-3-4 d)1-3-4
Ailemizde bize düşen sorumluluklar da vardır. Buna göre büyüklerimize saygı gösterir, öğütlerini dinler ve ev işlerinde onlara yardımcı oluruz. Kardeşlerimizle de iyi geçinir ve yardımlaşırız.
12.Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisiçıkarılamaz?
a)ailemizde en büyük sorumluluğumuz ev işlerine yardımcı olmaktır b)büyüklerimize saygı göstermemiz gerekir c)kardeşlerimizle iyi geçinmemiz gerekir d)kardeşlerimizle yardımlaşmamız gerekir
Bozuk gıdalar vücudumuzu hasta ettiği gibi ……..……..de ruhsal hastalıklara sebep olur.
13.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)hurafe b)empati c)ruh d)sempati
14.İnsanın inanma, sevme, ibadet etme ve mutlu olma gibi ihtiyaçları onun hangi yönüyle ilgilidir?
a)maddi yönü b)bedensel yönü c)ruhsal yönü c)fiziksel yönü
15.Beden ve ruh sağlığı güçlü olanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunur?
a)insanlara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşırlar b)endişe ve korku içinde yaşarlar c)sabırsız ve acelecidirler d)karamsar ve umutsuzdurlar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

*Bazı sorular temel dini bilgiler kitabı değerlendirme sorularından aynen alınmıştır.
16. ‘’…iyi bilin ki gönüller, ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.’’(rad 28)Ayetinden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramayız?
a)Allah’a kulluğumuzu unutmamak b)Allah’ı çokça anmak c)söz ve davranışlarımızda Allah’ın hoşnutluğunu gözetmek d)dengeli beslenmek
17.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ruhsal ihtiyaçları karşılamada doğru davranışlardan biridir?
a)fal baktırmak b)dua etmek c)muska yazdırmak d)ruh çağırmak
18. ‘’…………..elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kişidir.’’Hadis-i şerifteki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)salih b)alim c)Müslüman d)dindar
19.Aşağıdakilerden hangisi toplumu güçlendiren unsurlardan değildir?
a)yardımlaşma ve dayanışma b)barış ve uzlaşı c)birlik ve bütünlük d)sabır ve kanaat
Ayşe zor durumdaki bir sınıf arkadaşının bazı olumsuz davranışlarını, belki ben de zor durumda olsaydım aynısını yapardım, diyerek hoş karşılamıştır.
20.Ayşenin bu davranışı aşağıdakilerden hangisidir.
a)tahammül etme b)empati c)sempati d)sabır

*her soru 5 puandır

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. sanane dedi ki:

    ÇOH FAYDALUDİR. KESUNLİKLEN TAVSİYA EDİLUR HERKEZA EYÜ CALİŞMALAR GOLAY GİLSUN.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

27 + = 31

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.