Temel dini bilgiler 5.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları

…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … ve ORTAOKULU
5. SINIFLAR II. DÖNEM II. TEMEL DİNİ BİLGİLER YAZILISI

S1)Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(10p)
a)Yüce Rabbimizin geçmişte olan, şu anda olmaya devam eden ve gelecekte olacak her şeyi bilmesi , takdir etmesi
ve belirli bir ölçüye göre yaratmasına ………….……….. denir.
b)Kaderle belirlenen iş ve olayların zamanı geldiğinde Allah tarafından yaratılmasına .………. denir.
c)………………………..Peygamberlerin peygamberliklerini kanıtlamak için gösterdikleri olağanüstü
olaylara verilen isimdir.
d)…………………….., Hz. Muhammed’e indirilen , bir benzerinin getirilmesinin imkansız olduğu ilahi kelamdır.
e)İnsanların kötü işler yapmasına engel olan utanma, çekinme duygusuna ……………….. denir.
S2)Aşağıdaki kavramları tanımları ile eşleştiriniz.(10p)
Ba’s 1-Yeniden dirilişten sonra insanların hesaba çekilmek üzere toplanacakları yer
Mizan 2-Öldükten sonra yeniden diriliş
Mahşer 3-Kıyamet günü Allah’ın huzurunda toplanma
Sur 4-Sevap ve günahların tartılacağı ilahi terazi
Haşr 5-İsrafil meleğinin üfleyeceği boru

S3)Aşağıdaki meleklerin görevlerini yazınız.(10p)
a)Kiramen – Katibin:
b)Hafaza:
c)Cebrail:
d)Mikail:
e)Rıdvan:
S4)Kendilerine suhuf gönderilen peygamberleri ve sayfa sayılarını yazınız.(10p)

S5)Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?

a)Yeme, içme , uyku gibi ihtiyaçları yoktur.
b)Gayb alemini bilirler.
c)Çok güçlü ve hızlı varlıklardır.
d)Günah işlemezler.

S6) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a)Münker-Nekir: Yazıcı melekler
b)Azrail:Can almakla görevli melek
c)Malik:Cehennemdeki meleklerin başı
d)İsrafil:Sura üflemekle görevli olan melek

S7) I. Hz Musa’ya => Tevrat
II.Hz.İsa=>Zebur
III.Hz. Davut=>İncil
IV.Hz. Muhammed=>Kur’an’ı Kerim
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
a) I – II
b) I- III-IV
c) II-IV
d) I-IV
S8)Aşağıdakilerden hangisi kitaplara iman ile ilgili yanlıştır?
a)Tüm ilahi kitaplardaki inanç esasları farklıdır.
b)Allah tüm topluluklara muhakkak peygamber veya kitap göndermiştir.
c)Allah bazı peygamberlere sahifeler göndermiştir.
d)Kur’an-ı Kerim hariç diğer ilahi kitaplar insanlar tarafından değiştirilmiştir, aslı bozulmuştur.

S9)Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere iman ile ilgili doğru bir bilgidir?
a)K.Kerim’de ismi geçen 25 peygamber bulunur.
b)Kendilerine kitap verilen peygamberlere ‘rasül’, verilmeyenlere ’ nebi’ adı verilir.
c)Peygamberlerin görevlerinden biri de insanları zorla dine davet etmektir.
d)İlk peygamber Hz.Adem(a.s.), son peygamber Hz. Muhammed(s.a.v.) dir.

S10)’’Peygamberlerin hiç günah işlememeleri sıfatı ……………………, akıllı ve zeki olmaları ise……………….….. sıfatıdır.
Boşlukları doldurunuz.

a) İsmet- Tebliğ b)Fetanet-Sıdk

c)Emanet-Fetanet d)İsmet-Fetanet

S11) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen peygamberlerden değildir?

a)Hz.Şit b)Hz.Elyesa c)Hz.Ömer d)Hz.Nuh

S12)Dünyada yaptığımız işlerin yazıldığına inanmamız bizi davranışlarımızda dikkatli olmaya yöneltir.Bu ifade aşağıdaki inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir?
a)Meleklere iman
b)Kitaplara iman
c)Peygamberlere iman
d)Ahirete iman

S13) Aşağıdakilerden hangisi külli iradeye örnektir?
a)Namaz kılmamız b)Dersimize çalışmamız
c) Türk olmamız d)Doğruyu söylememiz

S14)Aşağıdakilerden hangisi cüz’i iradeye örnektir?
a)Kısa boylu olmamız
b)Gözümüzün kahverengi olması
c)Çalışkan olmamız
d)Sarışın olmamız

S15)Aşağıdakilerden hangisi doğru bir kader anlayışıdır?
a)Gerekli tedbirleri almamış Ahmet Bey’in iş yerinde çıkan yangından sonra:’’Kader böyleymiş.’’ demesi.
b)Cuma günü yapılacak TDB yazılısına çok çalışan Ayşegül’ün ‘’Ben elimden geleni yaptım, gerisi Allah’a kalmış’’ demesi.
c)Uykusuz yola çıkan bir şöförün kaza yaptıktan sonra:’’ Allah’ın takdiri, ne gelir elden…’ demesi.
d)Bir bedevinin devesini bağlamadan: ‘’Devemi Allah’a emanet ettim’’ demesi.

S16)Aşağıdakilerden hangisi haya sahibi bir insanda bulunmaması gereken bir özelliktir?
a)Gördüğü kötülükleri engellemeye çalışmak
b)Yaptığı kötülükten pişmanlık duymak
c)Arkadaşında gördüğü kusurları başkalarıyla paylaşmak
d)İnsanlar hakkında kesin bilgi sahibi olmadan yorum yapmamak.
S17) Nisanur kader konusunu iyi öğrenmiştir. Sınıfta bu konuda bir sunum yapacaktır. Slaytta bir cümlenin yanlış olduğunu arkadaşları fark etmiştir. Sizce bu cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’ın her şeyi yaratandır(Tekvin)
B) Allah her şeyi ölçülü/planlı yaratmıştır.
C) Allah her şeyi bilir (İlim)
D)Allah’ın iradesi sınırlıdır.
S18)Melis TDB dersinde sözlü sınavı olmaktadır. Öğretmeni: “……………….dinin gerekli gördüğü, aklın güzel bulduğu söz ve davranışlar olan, insanı iyiliğe yönelten, uyulması gereken görgü kuralları ve izlenmesi gerek esaslardır.” diye bir kavram sorar. Melis hangi cevabı verirse doğru olur?
a) Kader
b) Edep
c) Mucize
d) Tebliğ
S19)Pendik Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Edep-Haya konusunu öğrenmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangi davranışı yaparlarsa konuyu anlamamış ve özümsememişlerdir?
a) Büyüklere araçlarda /toplantılarda yer vermeleri
b) Sıraların üzerini çizmeleri
c) Küçükleri korumaları
d) Kızdıklarında bile, Subhanallah demeleri

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.