temel dini bilgiler 1.dönem 2.yazılı soruları 8.sınıf

8/A SINIFI TDB DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

1- Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın beş temel şartından biridir?
A- Fitre B-Kurban C- Hac D-Sadaka
2- Yeryüzünde Allah’a İbadet için yapılan ilk bina hangisidir?
A-Kabe B-Mescid-i Aksa C-Kuba Mescidi D- Mescid-i Nebi
3- İmkânı olan ve şartları taşıyan Müslümanların ömürde en az bir kere yerine getirmekle sorumlu olduğu ibadet hangisidir?
A- Zekât B-Kurban C-Fitre D-Hac
4- Aşağıda Hacla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A- Hac farz olması için hür olmak gerekir.
B- Hac İbadeti Ramazan bayramı günlerinde yapılır.
C- Hac farz olması için Akıllı ve Ergenlik çağına girmiş olmak gerekir.
D- Hicri 9. Yılda farz kılınmıştır.
5- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
A- İhram B- Müzdelifede Vakfe C-Arafatta Vakfe D-Tavaf

6- İhrama nerede girilir?
A- Mina B- Merve C-Mikat D-Medine

7- Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmeye ne denir?
A- Şavt B- Say C- Mikat D-Tavaf

8- Hac esnasında Say yapmanın hükmü nedir?
A- Vacip B- Sünnet C- Farz D- Mübah
9- Mekke’ye yeni girenlerin yapması sünnet olan tavaf hangisidir?
A- Ziyaret Tavafı B- Kudüm Tavafı
C- Veda tavafı D- Nafile Tavaf
10- Hacılar tavafa nereden başlarlar?
A- Hatim Duvarından B- Makam-ı İbrahim’den
C-Haceru’l –Esved’den D-Safa tepesinden
11- Aşağıdakilerden hangisi dinimizde yasaklanmamıştır?
A- Leş ve kan B- Koyun, keçi ve sığır eti
C-Domuz eti D-İçki
12- Aşağıdakilerden hangisi helal kazanç sağlamaya bir örnektir?
A-Faiz alıp vermek B- Baba desteğiyle iş yeri açmak
C-At yarışı oynamak D- Lota ve Piyango oynamak

13- Bir kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koymasına ne denir?
A-Özgüven B-Sadakat C-Fedakarlık D-Empati

14- Aşağıdaki duygulardan hangisi aile bağlarını kuvvetlendirir?
A-Kibir B-Öfke C-Saygı D-)İnat

15- Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuğuna karşı görevi değildir?
A- Çocuklardan çalışkan olana daha çok hediye almak
B- Her türlü ihtiyacını karşılamak
C- Eğitiminin devamını sağlamak
D- Güzel bir terbiye ile yetiştirmek

16- “Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse,………………..kollayıp gözetsin.” Hadis-i şerifini aşağıdaki kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
A- Annesini-babasını B- Çocuklarını
C-Akrabalarını D-Yaşlıları

17- Aşağıdakilerden hangisi eşlerin birbirine karşı görevleri arasında
yer almaz?
A- Namus ve iffetlerini korumak
B-Kanaat etmek
C-Sevgi ve saygıda cömert olmak
D-Aile içindeki sırları komşulara anlatmak
18- İlk aileyi kim oluşturmuştur?
A- Hz. Âdem-Havva
B- Hz. Muhammed-Hatice
C-Hz. Ali-Fatıma
D- Hz. Abdullah-Âmine
19- Hz Peygamber (sav)’e göre babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras nedir?
A- Ev
B- Hayatını devam ettirecek kadar para
C) Düzenli bir iş imkânı
D) Ahlak
20-Sözlük anlamı “sonradan olan, sonradan ortaya çıkan, türeyen şey”; dini terim olarak da “daha önce mevcut olmayan ve sonradan ortaya çıkan, dinimizle çelişen inançlar, ameller ” demek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A- Fasid B- Bidat C- Hurafe D- Haram
21- Sözlükte “yasak, memnu” , dini terim olarak “Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranış” demek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-Helal B- Haram C-Sevap D-Günah
22-Dini bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şey nedir?
A- Helal B- Mübah C-Haram D-Mekruh
23- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ipeği sağ eline ve altını sol eline alarak “bu ikisi ümmetimin erkeklerine…………….” buyurmuştur.
Yukarıdaki hadisi şerifte boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- Helaldir B- Mekruhtur C- Haramdır D- Batıldır

24– “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer ………………………… Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”
Yukarıdaki ayeti kerimede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- Şeytan işi pisliktir B- Dünyalık uğraşlardı
C- Eğlence türleridir D- Helaldir
25- I- faydalı ilimII-mal-mülkIII-hayırlı evlat
IV- sadaka-i cariyeV-para
İnsan öldükten sonra ona sevap kazandırmaya devam edenler yukarıdakilerden hangileridir?
A) I-III-IVB) I – II-IV-VC) II-IIID) II – III-V

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 66 = 71

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.