temel dini bilgiler 1.dönem 2.yazılı soruları 5.sınıf

A) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden yararlanarak doldurunuz.
(Namaz – Zekat – Evrensel – Fıtrat (yaratılış) – Ahlak – Müslüman – Akıllı – Din) (15 Puan)

“……………………dinin direğidir.’’
“…………….., insanın İslam’ı kabullenmeye yatkın olarak yaratılmasıdır.
“ Dindeki emir ve yasaklardan sorumlu olmanın ön şartı ………………………… olmaktır.”
“İslam tüm insanlara gönderilen ……………………. bir dindir.”
“ ………………………………….. Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara gönderilen ve insanları, iyiye, doğruya, güzele ve dünya ve ahiret mutluluğa ulaştıran ilahî kurallar bütünüdür”
Aşağıda sağ ve sol tarafta verilen kelime ve cümle gruplarını eşleştiriniz. (15 Puan)
1 Hz. Adem
2 Allah
3 Şeytan
4 Akıl
5 İslam
Kolaylık dinidir.
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik.
Her şeyi yaratan.
İlk insan ve ilk peygamber.
Büyüklenip Allah’a karşı isyan eden varlık.
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
(15 Puan)
İlk insan ve ilk peygamber Hz Ömer’dir.
Allah insanları ve cinleri ibadet etmeleri için yaratmıştır.
Hz Adem’in eşinin adı Havva’dır
Allah her şeyi ölçüsüz ve uyumsuz yaratmamıştır.
İslam dini kolaylık dini değil, zorluk dinidir.
1) İslam dininden olanlara ne denir?
A) Münafık B) Müslüman
C) Müşrik D) Kafir

2) Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzene örnek olarak gösterilemez?
A) Aynı topraktan farklı bitkiler çıkması
B) Dünyanın güneş etrafında dönmesi
C) Bizleri en güzel bir biçimde yaratıp el, dil, göz kulak vermesi
D) Gezegenlerin birbirlerine çarpmadan dönmesi

3) Peygamberimizin “Ey Allah’ın kulları! Hepiniz kardeş olunuz” sözü dinimizin hangi özelliğini göstermektedir?
A) Akla önem verdiğini
B) Sevgi ve barış dini olduğunu
C) İlme önem verdiğini
D) Evrensel bir din olduğunu

4) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın evrensel bir din olduğuna işaret etmektedir?
A) İbadetlerde kolaylık sağlaması
B) İnsanlarla iyi geçinmeyi emretmesi
C) Akla önem vermesi
D) Sadece Araplara değil tüm insanlar için gönderilmesi

5) İslam dininden olanlara ne denir?
A) Münafık B) Müslüman C) Müşrik D) Kafir
.

6) Peygamberimizin mescidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Nebi – Medine
B) Mescidi Aksa – Kudüs
C) Kabe – Mekke
D) Alaaddin Cami – Muş

7) İlk insan neyden yaratılmıştır?
A) Ateş B) Nur
C) Tahta D) Toprak / Çamur

8) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin sağladığı kolaylıklardan biri değildir?
A) Hasta olanların oturarak veya yatarak da namaz kılabilmesi
B) Abdest için su bulunmadığında teyemmüm
alınabilmesi
C) Uzun bir yolculuğa çıkan kimsenin orucunu sonra da tutabilmesi
D) Parası olmayanların hacca gitmekle sorumlu olmaları

9) “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever” (Al-i İmran 134)
Yukarıda yer alan ayete göre aşağıdakilerden hangisi Takva sahiplerinin bir özelliği değildir?
A) Affedicidirler, affetmeyi severler.
B) Allah için harcamayı severler infak, sadaka ve zekat vermekten kaçınmazlar.
C) Güzel davranmayanları çok severler.
D) Öfkelerini kontrol ederler.

10) İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşması
B) Hayvanlardan faydalanması
C) Akıllı olması ve düşünmesi
D) Kış uykusuna yatması

11) Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış amacıdır?
A) Yemek yemek ve su içmek B) Uyumak
C) Oyun oynamak D) İbadet etmek

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.