Temel dini bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları 8.sınıf

………. İMAM HATİP ORTAOKULU
8. SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

A1- Sözlükte “yasak, memnu” , dini terim olarak “Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranış” demek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
A-Helal B- Haram C-Sevap D-Günah
2- Aşağıdakilerden hangisi dinimizde yasaklanmamıştır? (5 p)
A- Leş ve kan B-Domuz eti C- İçki D- Koyun, keçi, inek eti
3- Dini bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şey nedir? (5 p)
A- Haram B- Mübah C-Helal D-Mekruh
4- Aşağıdakilerden hangisi helal kazanç sağlamaya bir örnektir? (5 p)
A- Faiz alıp vermek B-At yarışında en çok kazanan ata para yatırmak
C-İşe girmek için araya birini koymak D- Baba desteği veya borç ile iş yeri açmak
5-Yüce Allah’ın yasakladığı şeylerin yapmanın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
A- Günah B- Sevap C- Helal D- Haram
6- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ipeği sağ eline ve altını sol eline alarak “bu ikisi ümmetimin erkeklerine…………….” buyurmuştur.
Yukarıdaki hadisi şerifte boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (5 P)
A- Helaldir B- Mekruhtur C- Haramdır D- Batıldır
7- Bizim için asıl olan kazandığımız paranın ……………. kazanılmış olmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (5 P)
A- Alın teri ile B- Rüşvet ile C- Kolay yoldan D- Faiz ile
8- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kim bir ayıbı örterse sanki ………………………………… gibi olur.”
Yukarıdaki hadisi şerifte boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (5 P)
A- Dünyalar onun olmuş B- Ayıbı örtülmüş
C- Kabrine diri gömülmüş bir yavruyu kurtarmış D- Tüm insanlığı kurtarmış
9- “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer ………………………… Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”
Yukarıdaki ayeti kerimede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (5 P)
A- Şeytan işi pisliktir B- Dünyalık uğraşlardı C- Eğlence türleridir D- Helaldir
10- Bir Müslümanın düğün ve eğlencesi nasıl olmalıdır? (5 P)
A- Gönlünden geçtiği gibi B- Dini emir ve yasaklara uygun bir şekilde
C- Bulunduğu yöreye uygun şekilde D- Kadın-erkek karışık eğlenecek şekilde
11- Sözlük anlamı “sonradan olan, sonradan ortaya çıkan, türeyen şey”; dini terim olarak da “daha önce mevcut olmayan ve sonradan ortaya çıkan, dinimizle çelişen inançlar, ameller ” demek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? (5 P)
A- Fasid B- Bidat C- Hurafe D- Haram
12- Aşağıdakilerden hangisi halk arasında yayılmış hurafelere örnektir? (5 P)
A-Baykuş, karga, siyah kedi görünce uğursuzluk gelmesi
B- Felak-nas surelerinin koruyucu sureler olması
C-Minarelerden ezan okunması
D- Ezandan sonra ezan duasının okunması
13-Aşağıdaki boşlukları, aşağıda verilen kelimelerle uygun şekilde doldurunuz. (14 P)
HURAFE, İSYAN, BİDAT, DİNİ DEĞERLERE AYKIRI, KİBİR, SARHOŞLUK, DEDİKODU
Müslüman genç başkasının arkasından konuşarak………………… etmez. Kendini beğenerek yürümez. Müslüman bir gence………………….li davranışlar yakışmaz. İslam dininde olmayan …………………….. ve ……………………lere inanmaz. Adı ne olursa olsun bilir ki …………………… veren herşey haramdır. Müzik dinlerken ve televizyon seyrederken içerisinde………………….. ve ……………….. İfadeler içeren şarkıları dinlemez, filmleri seyretmez.
14- Aşağıdaki boşluklara doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. (26 P)
• ( )Kibir, kendini beğenmek, büyüklenmek, başkalarını küçük görmektir.
• ( ) 13 sayısı uğursuzdur.
• ( )Hurafe ve bidatler gerçektir, inanmak gerekir.
• ( )Gıybet başkasının ardından,(söylenilen şey gerçek de olsa) hoşuna gitmeyecek şeyler söylemektir.
• ( ) Nar tanelerini yere düşürmeden yemek cenneti kazandırır.
• ( )Kumar, aile hayatını olumsuz yönde etkiler.
• ( )Eğlence konusunda dinimizde herhangi bir sınırlandırma yoktur.
• ( )Üzerinde elbise dikmek iftira getirir
• ( )Bağımlılık yapan uyuşturucu madde kullanmak, sigara içmek dinimizde yasaklanmıştır.
• ( ) Dinimize göre erkeğin avret yeri göbek ve diz kabağı arasıdır, avret yerini örtmek farzdır.
• ( ) Bir Müslüman yaşamı boyunca Kur’an ve Sünnetten ayrılmamalıdır
• ( ) At nalı asılan yere naza isabet etmez
• ( )Dinimize göre hakkında haram olduğuna dair hüküm olmayan şeyler helaldir, haramlar istisnadır.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.