Sosyal Bilgiler Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2019

7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları 2018 2019

7 sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları, sosyal bilgiler 7.sınıf 2.dönem 2.yazılı testi çöz, 7 sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları

…….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:

NO:

1) Osmanlı Devleti’ndeki hayır kurumlarından olan vakıflar kendilerine verilen toprakların gelirleri sayesinde ihtiyaç sahiplerinin giderlerini karşıladı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vakıflarla ilgilidir?

A) Bilimsel gelişmeyi hızlandırmıştır.
B) Devlet gelirlerinin artmasını sağlamıştır.
C) Sosyal dayanışmanın kurulmasını sağlamıştır.
D) Kapitülasyonların etkisini azaltmaya çalışmıştır.

2) İlk Türk Devletlerinde Devleti yönetme yetkisinin hükümdara tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu inanışa aşağıdakilerden hangi isim verilmiştir?
A) Töre
B) Balbal
C) Kut
D) Tigin

3) İletişim, duygu, düşünce ve isteklerin yazılı veya sözlü olarak aktarılmasıdır. İletişim için farklı araçlar kullanılabilir.
Aşağıdakilerden hangisinde işitsel, görsel ve yazılı araçlar birlikte verilmiştir?

A) kitap, konferans,demeç
B) münazara, resim,ses bantları
C) grafik, slayt, film şeridi
D) radyo, TV, kitap

4) Hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez.
Anayasa’nın bu ilkesi ile vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millet egemenliği
B) Yasaların üstünlüğü
C) Yargının bağımsızlığı
D) Toplumun bütünlüğü

5) Padişah sefere çıkmadığı zaman orduya komuta eden ve padişahtan sonra en yetkili devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şeyhülislam
b) Defterdar
c) Sadrazam
d) Kazaske

6) -Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden değildir?
A) Almanya
B) Bulgaristan
C) Rusya
D) Osmanlı

7) Işınların gözden nesneye yayıldığını savunan Aristo, Batlamyus ve Öklit’in görüşlerinin tersi­ne İbn-ül Heysem görmeyi sağlayan ışınların nesneden göze yayıldığını iddia etti. İbn-ül Heysem, “Eğer ışınlar gözden çıksaydı karanlıkta görmemiz gerekirdi.” diyerek düşün­cesini ispatladı.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesin­likle doğrudur?

A) Bilim adamları her zaman yanılırlar.
B) İbn-ül Heysem; Aristo, Batlamyus ve Öklit’le aynı dönemde yaşamıştır.
C) Bilimsel buluşlar sürekli değişip gelişebilir.
D) İslam bilginleri batılılardan çok şey öğren­miştir.

8) Almanya’nın Osmanlı Devletinin kendi yanında 1.Dünya Savaşına katılmasını istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Osmanlının gücünden ve teknolojisinden yararlanmak,
B) Yeni cepheler açıp savaşın alanını genişletmek,
C) Boğazları kapatıp, Rusya’ya yardımı önlemek,
D) Osmanlı padişahının Halifelik unvanından yararlanmak

9) “Kral Yolu üzerinde kurulmuş olan Lidya uygarlığı, ekonomik faaliyetlerin kendilerine
kazandırdığı büyük servetle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknikte üstün bir uygarlık seviyesine çıkmıştır.”
Verilen bilgide, Lidya uygarlığının gelişmesinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden
hangisi vurgulanmıştır?

A) Ekonomide parayı kullanmaları
B) Ticaret yolu üzerinde bulunmaları
C) Madencilik sanatında ileri oldukları
D) Devlet yönetiminde tüccarların da etkili Olmaları

10) Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir düşme olduğunda, askeri, ekonomik, idari alanlarda olumsuz etkiler oluşturmaktaydı. Tarımsal üretimin düşmemesi için devlet bazı önlemler almak zorunda kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik alınan önlemlerden biridir?

A) Köylünün ürettiği üründen vergi alınması.
B) Toprağı işleme hakkının halka verilmesi.
C) Eyaletlere kadıların atanması.
D) Üç yıl üst üste ekilmeyen toprağın, sahibinden alınarak başkasına verilmesi.

11) Ülkelerin kalkınmasında önemli görevler üstlenen,iyi eğitim görmüş kişilerin çalışmak için yurt dışına gitmelerine beyin göçü denilir.
Buna göre;aşağıdakilerden hangisinin Fransa’ya gitmesi beyin göçü değildir?

A) Makine mühendisi Okan Bey’in
B) Ekonomist Kaan Bey’in
C) İnşaat işçisi Akif Usta’nın
D) Beyin cerrahı Büşra Hanım’ın

12) Ahilikte, kalfalıktan ustalığa geçişi temsil eden tören, hangisidir?
A) Destur   verme
B) Şet kuşatma
C) Mevlüt okutma
D) Mehter çaldırma

13) Dünyada bazı yerlerde nüfus yoğunluğu az, bazı yerlerde fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfusun AZ olmasının sebebidir? 
a) Tarım faaliyetlerinin olması
b) Sanayinin gelişmiş olması
c) İklimin yaşamaya uygun olması
d) Arazinin engebeli olması

14) Hangisi ,anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden değildir?
a) Devletin şekli
b)Cumhuriyetin nitelikleri
c) Devletin resmi dili
d)Türkiye haritasının boyutları

15) I Lale Devri
II fetret Devri
III Tanzimat Devri
IV I. Ve II. Meşrutiyet Devri
Osmanlılarda yukarıda verilen devirlerden hangisinde batılılaşma yönünde yapılan çalışmalar görülmez?

a) Yalnız I
b)Yalnız II
c) Yalnız III
d) Yalnız IV

16) Krallıkların yıkılarak ulus egemenliğine dayalı yönetimlerin kurulmasında etkili olan
Milliyetçilik akımı aşağıdakilerden hangisin sonucunda dünyaya yayılmaya başlamıştır?

a) Fransız ihtilali
b) Sanayi inkılabı
c) Rönesans hareketleri
d) Reform hareketleri

17) Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir
Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması
B) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması
C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi
D) Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması

18) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar adaletin eşit olarak dağıtıldığı mahkemelere başvururlar. Haksızlığı şayet devlet yapmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir.
Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

A) Laik Devlet
B) Sosyal Devlet
C) Demokratik Devlet
D) Hukuk Devleti

19) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde eğitim amaçlı çalışan kurumlardan değildir?
A) Enderun
B) Vakıf
C) Medrese
D) Ahi teşkilatı

20) Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ile Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetimi başlamış, halk Mebusan Meclisi aracılığı ile padişahın yanında yönetime katılmıştır.
Buna göre, Kanun-i Esasi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kısmen de olsa demokratik yönetimin uygulandığına
B) Osmanlı Devleti’nde monarşiden meşrutiyete geçildiğine
C) Halkın devlet yönetimine katılmaya başladığına
D) Padişahın yetkilerinin sınırsız hale geldiğine

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

Bu yazılı kağıdı 7.sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları ana kategorisinin 7 sınıf sosyal bilgiler 2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.