Sosyal Bilgiler Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları (Yeni)

5.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, sosyal bilgiler 5 sınıf 2 dönem 1 yazılı soruları, sosyal bilgiler testi çöz

….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:

NO:

1) Girişimde bulunma; yeni iş kurmak için fırsatları değerlendirme ve yapılan işi geliştirmeyi içeren bir süreçtir.
Buna göre, girişimci bu süreçte aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunmaz?

A) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine
B) İsrafın artmasına
C) Yeni iş alanlarının artmasına
D) Üretimin artmasına

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

2) Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise “D” , yanlış ise “Y” yazınız. 
1) İnsanların içinde bulunduğu gruplarda kendisinden beklenen davranışlara hak denir. ( )
2) Ülkemizin her yerini ormanlar, şelaleler, mağaralar ve göller gibi tarihi mekânlar süslemektedir. ( )
3) Atatürk ilkelerinin amacı, Türk devletini her alanda çağdaşlaştırmaktır. ( )
4) 23 Nisan 1920 de açılan TBMM, siyasi alanda yapılan bir inkılaptır. ( )
5) Uzun yıllar boyunca fazla değişiklik göstermeyen, hava olayların ortalamasına iklim denir. ( )

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

3) Sivil Toplum Kuruluşları’nın etkinliklerinden 5 tanesini yazınız.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

4) “Uygarlık yolunda başarı, yeniliğe bağlıdır. Sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve fen alanında başarı sağlamak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.”
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözüyle ilişkilendirilemez?

A) Sadece tarıma önem verilmesi
B) Modern fabrikaların kurulması
C) Üniversitelerin açılması
D) Araştırma merkezleri kurulması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

5) Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların bir özelliği değildir?
A) Çalışanlar belirli bir ücret almazlar.
B) Kuruluş esasları kanunlarla belirlenir.
C) Tüm giderleri devlet tarafından karşılanır.
D) Çalışma zorunluluğu ve saatleri vardır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

6) Aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisi Türk sanayisinin gelişmesinde en önemli etken olmuştur?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

7) Resmi kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarından ayıran temel fark hangisidir?
A ) Resmî kurumlar herkese, sivil toplum kuruluşları sadece üyelerine hizmet verir.
B ) Resmî kurumların giderleri devlet, sivil toplum kuruluşlarının giderleri halkın bağışlarıyla karşılanır.
C) Resmi kurumlar her yerde, sivil toplum kuruluşları büyük şehirlerde hizmet verir
D) Resmi kurumların binalarını devlet, sivil toplum kuruluşlarınınkileri halk yapar.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

8) Buluş yapanlar ve bilim insanlarının ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

 

9) Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına yol açan doğal afet depremdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklayan nedenlerden biridir?

A) Ülkemizin fay hatlarının üzerinde yer alması
B) Ülkemizde yüzey şekillerinin engebeli olması
C) Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması
D) Ülkemizde nüfus yoğunluğunun fazla olmas

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

10) .Aşağıdakilerden hangisi, bilim insanlarının özelliklerinden biri olamaz?
A) Meraklıdır
B) Elde ettiği sonucu insanlığın zararına kullanır.
C) Gözlemci ve beceriklidir
D) Çalışkan ve azimlidir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

11) “Bir kişi evde baba ya da eş, iş yerinde doktor, okulda veli rolünü üstlenebilir.”
Bu durum neyi göstermektedir? 

A) En önemli rolümüz baba olmaktır.
B) Herkesin bir tane rolü vardır.
C) Bir kişinin birden çok rolü olabilir.
D) En iyi rol doktor olmaktır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

12)  I. Yazlar sıcak ve kuraktır.
II. Kışlar ılık ve yağışlıdır.
III. Bitki örtüsü Bozkır’dır.
Yukarıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinin ikliminde görülmez?

A) I
B) II
C) III
D) I-II

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

13) Atatürk Millet Mekteplerini açarak halkın okuma yazma öğrenmesi için çaba harcamıştır.
Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Atatürk yetenekli bir askerdir.
B) Atatürk,hiç okula gitmemiştir.
C) Atatürk,eğitime ve öğrenmeye değer vermiştir.
D) Atatürk,ilk cumhurbaşkanıdır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

14) Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların özelliklerinden biri değildir?
A) Devlet tarafından kurulurlar.
B) Yasalara uygun bir şekilde çalışırlar.
C) Toplumsal ihtiyaçları karşılama amacı taşırlar.
D) Çalışanlar hizmetlerinin karşılığında ücret almazlar.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

15) Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yararlarından değildir?
A) Hayatımızı kolaylaştırır.
B) Eğitime katkı sağlar.
C) Çevre kirliliği oluşturur.
D) Haberleşmeyi kolaylaştırır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

16) Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluğa doğru ise ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ harfini yazınız.
Yer aldığımız gruplar içinde farklı rollerimiz vardır
Okulumuzda hak ve sorumluluklarımız vardır
15 yaşına kadar her insan çocuktur

Çocuklar istediği meslekte çalışma hakkına sahiptir
Oyun oynamak Semanur’un hakkıdır
Taşköprü Adana’daki Tarihi mekanlardan biridir
Bolu Yedigöller Tarihi güzelliklerimizden biridir
Atatürk’ün Halkçılık ilkesine göre din ve devlet işleri birlikte yürütülür
Karın çok yağdığı yerlerde ulaşım hizmetleri olumsuz etkilenebilir
Doğal afetlerin oluşmasında insan etkisi yoktur

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

17) Belirli zaman aralıklarıyla yayınlanan yayınlara “süreli yayın” denir.
Aşağıdakilerden hangisi süreli yayındır?

A) Dergiler
B) Hikâye kitapları
C) Romanlar
D) Afişler

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

18) Aşağıda verilen cümlelerin doğru ise başına “D”, yanlış ise başına “Y” koyunuz.
1- ( ) Konya Ovası ülkemizin buğday ambarıdır.
2- ( ) Zeytin en çok Güneydoğu Bölgesi’nde yetişir
3- ( ) Cumhurbaşkanlığı resmi bir kurumdur .
4- ( ) Sivil toplum örgütleri zararlı kuruluşlardır.
5- ( ) İ.Newton yerçekim kanununu bulmuştur

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

19) Aşağıda verilen cümlelerden DOĞRU olanlara (D), YANLIŞ olanlara (Y) harfini yazınız.
1- ( ) Karadeniz Bölgesi’nde yazın yağışlı geçmesinden dolayı deniz turizmi gelişmiştir.
2- ( ) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmi bir kurumdur.
3- ( ) Pamuk en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilir.
4- ( ) Sivil toplum örgütlerinde insanlar gönüllü olarak çalışırlar.
5- ( ) Fındık, hem Karadeniz hem de Ege Bölgesi’nde yetiştirilir.
6- ( ) Büyükbaş hayvancılık en fazla İç Anadolu Bölgesi’nde yapılır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

20) Aşağıdakilerden hangisi erozyonun beşeri sebeplerinden biri değildir?
A) Ormanların tahrip edilmesi
B) Bitki örtüsüne zarar verilmesi
C) İklimin elverişsiz olması
D) Aşırı otlatma yapılması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim
[su_note note_color=”#287dce” text_color=”#f1eeee”]Aşağıdaki bağlantıdan yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.[/su_note]
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/03/5_sinif-Sosyal-Bilgiler2_donem-1.sinav_-3.docx” download=”all” viewer=”google”]
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

96 − = 89

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.