Sosyal Bilgiler 4. Sınıf 2. Dönem 1 Yazılı Soruları

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …..  İLKOKULU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI

 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(15 Puan)
 2. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına ……………………..denir.
 3. Bilinçli bir tüketici buzdolabı alırken ……………..………………….olan ürünü tercih eder.
 4. Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yönteme ……………………..……denir.
 5. Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü başlangıç alan takvim………..………………..……………dir.
 6. Daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla bulunmasına………………………..denir.
 7. Standartlara uygun üretilmiş mallarda ……………….……..damgası bulunur.

8.Türklerin kullandığı ilk takvim …………………………………………………………………….dir.

 1. Steteskop………………..…..…alanındaki teknolojik ürünlerdendir.
 2. Hazreti İsa’nın doğduğu tarihi başlangıç alan takvim ………………………………dir.
 3. Ailemizin gelir ve giderlerini gösterdiğimiz çizelgeye aile ……………………denir.
 4. İlk insanlarda aydınlatma …………….………bulunmasıyla başlamıştır.
 5. Barınma, beslenme ve giyinme ………………………………………ihtiyaçlarımızdandır.

14.Hicri  takvimde bir yıl  …………gündür.

15.Yüzü doğan güneşe doğru olan bireyin sağ kolu ………………………………………..gösterir.

Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(20 Puan)

1-(   ) Hicri takvim, Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşü esas alınarak hazırlanmıştır.

2- (   ) Tarihte kullanılan ilk saat güneş saatidir.

3- (   ) Barajlar ve parklar doğal unsurlara birer örnektir.

4- (   ) Ayakkabı alırken son kullanma tarihine bakmalıyız.

5- (   ) Yeni ihtiyaçlar yeni teknolojik ürünlerin icadını sağlamıştır.

6- (   ) Zamanı en doğru şekilde mekanik saatlerle ölçeriz.

7- (  ) Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.

8- (   ) Okullar, sağlık ocakları sivil toplum kuruluşudur.

9-(      )  TBMM 23 Nisan 1920’de açılmıştır.

10-(      )  İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelir.

11-(      )  Doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız.

12-(      )   Boyumuz, kilomuz, göz rengimiz bizim duygusal özelliklerimizdir.

13-(      )   Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası her bireyin nüfus cüzdanında yer alır.

14-(      )   Nasreddin Hoca fıkraları, Mevlana, Hacivat – Karagöz oyunları, kültürel öğelerimizdendir.

15-(      )   Günümüzde kullandığımız takvim Miladi takvimdir.

16-(      )  Su saati geçmişte insanların kullandığı zaman ölçme araçlarından biridir.

17-(      )  Yapılan her alış verişten sonra fatura veya fiş almamıza gerek yoktur.

18-(      )  Teknolojik ürünler, işlerin hızlı ve kolay yapılmasını sağlar.

19-(      )  İnsanlar, ihtiyaçlar nedeniyle ürünler tasarlar ve icatlar yapar.

20-(      )  Projeksiyon sağlık sektöründe kullanılan bir cihazdır.

1-“ Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletleri yurdumuzu işgal etmeye başla­mıştır.”

Mondros Ateşkes Antlaşması hangi savaştan sonra imzalanmıştır?

A) Kurtuluş Savaşı B) Büyük Taarruz

C)1. İnönü Savaşı       D)1. Dünya Savaşı

2-Ay yılı esaslı takvimde bir yıl kaç gündür?

 A) 400 B) 365 C) 354   D)380

3 -Türkiye Haritası’nı duvara astığımızda veya önümüze serdiğimizde haritanın üst ve alt kısmı hangi yönleri gösterir?

A) Güney ve doğu B) Kuzey ve güney

C) Kuzey ve batı D) Doğu ve batı

4-  I.giyinme               II.eğlenme

III.tatil                 IV.beslenme

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri sosyal ihtiyaçlarımızdandır?

A- I ve IV  B- II ve III    C- I ve III  D- II ve IV

5-I.Doğal afetlerde önemli görevler üstlenir.

II.Yoksullara yardım eder.

III.Eski adı Hilal-i Ahmerdir.

Yukarıda özellikleri  verilen  sosyal yardım  kuruluşu  hangi  seçenekte verilmiştir?

A) AKUT B) Kızılay

C) TEMA D) Yeşilay

6- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşudur?

A) Güldüren İlkokulu

B) Hisarcık Devlet Hastanesi

C) Eğitim Gönülleri Vakfı

D) Bağlar Belediyesi 

7-.        I.  Türklerin ilk kullandığı takvimdir.

 1. Müslümanlığın kabulünden sonra kullanılmaya başlanan takvimdir.

            III. Halen kullandığımız takvimdir.

Verilen cümlelerdeki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

      I                              II         III          

A) 12 Hayvanlı Miladi                   Hicri

B) Hicri        12 Hayvanlı T.            Miladi

C) Rumi             Miladi                      Hicri

D) 12 Hayvanlı Hicri                    Miladi 

8-

Yandaki şeklin anlamı nedir?

 1. A) Geri dönüşüm simgesi
 2. B) Türk Hava Kurumu simgesi
 3. C) TSE damgası simgesi
 4. D) TEMA Vakfı simgesi

9- Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların özelliklerinden birisi değildir ?                                                    

A) Giderleri devlet tarafından karşılanır.

B) Çalışanların amacı topluma hizmet etmektir.

C) Çalışanlar ücret almadan gönüllü olarak hizmet verir.

D)Resmi kurumlarda çalışanlar devlet memuru olarak nitelendirilirler.

10- Aşağıdakilerden hangisi alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi değildir? 

A) TSE damgasını kontrol etmek

B) Son kullanma tarihine bakmak

C) Kaliteli olduğu için en pahalısını almak

D) Alacağımız ürüne ihtiyacımızın olup olmadığını belirlemek

11-Aşağıdaki sivil toplum kuruluşları ve çalışma alanları belirlenmiştir.

Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır? 

           Sivil Toplum        KuruluşuAmacı

A) TEMA                          Çevre

B) LÖSEV                         Sağlık

C) AKUT                           Eğitim

D) YEŞİLAY                      Sağlık

12-  Ekmeğin, ekmek oluncaya kadar geçirdiği evre   aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) un-fırın-buğday-ekmek

B) buğday-un-ekmek-fırın

C) buğday-un-fırın-ekmek

D) fırın-buğday-un-ekmek

13-Toplumlarda farklı meslek dallarının oluşmasının nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Toplumda iş bölümünün gerekliliği

B) İnsanların çalışma isteği

C) İnsanların para kazanma isteği

D) İnsanların boş vakitlerini geçirme isteği

14- İletişim alanında en yaygın kullanılan teknolojik ürün telefondur. Telefonun mucidi kimdir?

A) Thomas Edison B) GrahamBell

C) Jan Gutenberg D) Albert Einstein

15- 6.TSE’nin açılımı Türk Standartları Enstitüsü’dür. Buna göre Türk Standartları Enstitüsü ne işe yarar?

A) Ürünlerin şekline bakar

B) Standartları denetler ve uygun olup olmadığına bakar.

C) Ürünlerin fiyatını kontrol eder.

D) Ürünlerin insanlara dağıtılmasını sağlar.

16- .“Mert okuldan eve dönerken babasının sabah söylediği peyniri alarak eve geliyor. Ancak babası peynirin son kullanma tarihinin geçtiğini görüyor.” Bu durumda Mert ve babası öncelikle ne yapmalıdır?

A) Peyniri çöpe atarak yenisini almalılar.

B) Fişiyle birlikte markete giderek, iade etmeliler.

C) Hemen polise şikayet etmeliler.

D) Tüketici Hakları Derneği’ni aramalılar.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

99 − 98 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.