sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları 4.sınıf

…. İLKOKULU 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARI

1-)Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. ( 10 PU.)

( ) Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’tür.
( )) Belediye başkanları devlet tarafından atanır.
( ) İl özel idaresinin görevleri arasında eğitim, sağlık ve sosyal yardımlaşma gibi faaliyetler de yer alır.
( ) Vali ve kaymakamı halk seçer.
( ) Vakıf ve dernekler sivil toplum kuruluşlarıdır.
( )Bir şehirde yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin sağlanması valinin görevidir.
( ) Güneşin doğduğu yön güneydir.
( ) Ülkemizde 16 yaşını dolduran herkesin oykullanma hakkı vardır.
( ) Ülkemizde yasama (yasa yapma) yetkisi TBMM’dedir.
( ) Deprem anında asansöre binip hemen binadan çıkmalıyız.
( )Ülkemizin hem Avrupa , hem de Afrika kıtasında toprakları vardır.

2-)Aşağıda verilen kavramları kullanarak cümleleri tamamlayınız.( 10 PUAN )
Dilekçe Belediye encümeni Kaymakam Vali 550
Resmi Merkezi – Yerel Kamuoyu 23 NİSAN 1920 Samsun
Dilekçe Kıta- okyanus Genel 29 Ekim 1923 450

• İnsanlar, resmi kurum veya kuruluşları ilgilendiren konularda sorunlarına çözüm bulmak için ilgili kurum veya kuruluşlara …………………….yazarlar.
• Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesine ……………………………denir.
• Merkezi yönetimin ildeki en yetkili yöneticisine …………………………denir.
• Belediyenin işlerini yürüten ve planlayan birime …….…………..……………..denir.
• Kurtuluş Savaşı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ‘ün …………………………’a çıkmasıyla başladı.
• Vatandaşlara hizmet vermek amacıyla devlet tarafından kurulan kuruluşlara ………………………kurumlar denir.
• İlçeyi yöneten en yetkili kişi …………………………dır.
• Ülkemizde yönetim ………………. ve ……………..yönetim olarak ikiye ayrılır.
• TBMM………………………tarihinde açılmıştır.
• TBMM’de ……….tane milletvekili vardır.
• Yeryüzündeki büyük kara parçalarına büyük su birikintilerine de denir.

3-)Aşağıdaki tabloda verilen görevlerle yerel yönetimleri x işareti ile eşleştirin..(5 p)
GÖREVLER BELEDİYE MUHTARLIK
1 Şehrin temizlik işlerini yürütmek.
2 Seçim ve askerlik listelerini ilan etmek.
3 Mahallesindeki yoksul kişileri tespit etmek.
4 Okul, huzur evi ve çocuk parkı yaptırmak.

4-)Aşağıda verilen yerleşim yerleri ve yöne-ticilerini eşleştiriniz. ( 5 PUAN ) 5-)Aşağıdaki teknolojik araçlarla kullanım alanlarını eşleştirin. ( 5 PUAN )
1. (……) Belediye Başkanı
2. (……) Başbakan
3. (……) Muhtar
4. (……) Vali
5. (……) Kaymakam A. Belde
B. İl
C. Ülke
D. İlçe
E. Köy 1. (……) Otomobil
2. (……) Ultrason makinesi
3. (……) Akıllı tahta
4. (……) Floresan
5. (……) Telefon A. İletişim
B. Aydınlanma
C. Ulaşım
D. Sağlık
E. Eğitim

1
2
3
4
5
6
7
8

6-)Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralarla verilen komşumuz olan ülkelerin isimlerini aşağıdaki tabloya yazınız. ( 10 PUAN )
8-)Aşağıdaki kelimeleri tablodaki uygun bölümlere
7-)Aşağıya Dünya üzerindeki kıtaların isimlerini yazınız.
(6 PUAN )
1- yerleştiriniz. ( 10 PUAN)
2-
3-
4-
5-
6-

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (HER SORU 3 PUANDIR.)

1 – Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim birimlerindendir ?
A) Belediye B) Muhtarlık C) Valilik D)İl özel idaresi

2 – Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerindendeğildir ?
A)Köy B)BelediyeC) Valilik D) İl Özel İdaresi

3 –Muhtarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Köyü temsil eder. B) İkametgah belgesi düzenler.
C) Kaymakam tarafından atanır. D) Köy içinde dirlik ve düzeni sağlar.

4 – Buna göre diyagramdaki “?” yerine aşağıdaki yargılardan hangisi getirilmelidir?

A) Belediyelerin görevidir. B) Başbakanlığın görevidir
.
C) Şehir özel idaresinin görevidir. D) Mahalle muhtarının görevidir.

5 –Toplumda güvenliği sağlamak amacı ile kurulmuş olan resmi kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emniyet Müdürlüğü B) Okul C) Nüfus Müdürlüğü D) Hastane

6–Zeynep, seçim günü ailesiyle birlikte oy kullanmaya gitti. Zeynep babasına oy kullanarak kimleri seçtiklerini sordu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi babasının Zeynep’e verdiği cevaplardan biri olamaz ?
A) Muhtar B) Belediye başkanı C) Kaymakam D) İl genel meclisi üyesi

7 –Aşağıdakilerden hangisi belediyeye bağlı birimlerden biri değildir?

A)Belediye Meclisi B)İtfaiye C)Milli Eğitim Bakanlığı D)Zabıta Müdürlüğü

8 –Ülkemizde hava hareketlerini inceleyen ve hava durumunu bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet Malzeme Ofisi B) Türk Hava Kurumu

C) Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü D) Türk Tarih Kurumu

9 –Aşağıdaki yöneticilerden hangisi devlet tarafından atanır?

A)Vali B)İhtiyar heyeti C)Muhtar D)Belediye başkanı

10- “Türk toplumu konuksever bir toplumdur. Evine gelen insanları en iyi şekilde ağırlar. Onlara sevgi ve saygı gösterirler.’’
Yukarıda Türk toplumunun hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

A) Dürüstlük B) CesaretC) Misafirperverlik D) Yardımseverlik

11. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kutlanmayan günlerdendir?
A) Cumhuriyet Bayramı B) Zafer Bayramı
C) Gençlik ve spor bayramı D) Cadılar Bayramı

12-Halka yiyecek ve içecek satan yerleri sağlık açısından denetlemek hangi birimin görevidir?

A) Vergi Memuru B) Polis C) Jandarma D) Zabıta

13-“Suşi” adlı yemeği severler, Kimono adlı kıyafet giyerler. Başkentleri Tokyo’dur. Bu ülke hangisidir?

A) Avustralya B) Arjantin

C) Japonya D) Azerbaycan

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.