Sosyal bilgiler 1.dönem 2.yazılı soruları

B- Aşağıdakilerden Doğal unsur olanların başına (D), Beşeri unsur olanlara (B) yazınız. (8X1=8 P)
1. (…….) Deniz 2. (…….) Göl 3. (…….) Baraj 4. (…….) Akarsu
5. (…….) Fabrika 6. (…….) Otomobil 7. (…….) Dağ 8. (…….) Toprak
C- Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız.
(10 x 1 = 10P)
kuzeyi – termometre – horon – ara – doğal afet – beşeri unsur – meteoroloji- kroki – doğal unsur – hava olayları

1. Pusulanın renkli ucu her zaman …………………………………. gösterir.
2. Kuzeybatı bir …………………… yöndür.
3. …………………………., Karadeniz Bölgesi’ne ait bir oyundur.
4. Yön bulmaya yarayan alete ………………………………………………..denir.
5. Hava sıcaklığı ……………………………………………………………. ile ölçülür.
6. Baraj, köprü ve yol gibi yapılar ……………………………………………………olarak adlandırılır.
7. Bir yerin kuşbakışı çizimine ………………………………………… denir.
8. Doğada bulunan ağaçlar, çiçekler, dereler ve dağlar ………………………………………….. olarak adlandırılır.
9. Doğanın sebep olduğu değişim ve yıkımlara…………………………………………………denir.
10. Yağmur, kar, dolu, sis gibi olaylara …………………………………………………… denir.

E- Aşağıdaki krokiye göre yandaki soruları cevaplayınız. (5X 2 = 10 P)
Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları krokiye göre doldurunuz (10p)
1.) Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda
…………………………………… Bölgesi vardır.
2.) Ege Bölgesi ‘nin …………………………..
Marmara Bölgesi vardır.
3.) Doğu Anadolu Bölgesi’nin batısında
…………………………………. Bölgesi vardır.
4.) İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısında …………………………
Bölgesi vardır.
5.) Akdeniz Bölgesi’nin kuzeydoğusunda………………………….
Bölgesi vardır.

E ) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. Her soru 4 puan değerindedir.

1) Türk milleti Kurtuluş Savaşı’nı hangisi sayesinde kazanmıştır?
a) Komşu devletlerin yardımı b) Silah ve cephanemizin bol olması c) Çok sayıda askerimizin olması d) Birlik ve beraberlik içinde korkusuzca savaşmak
2) Hangisi Millî kültürümüze ait değildir?
a) Nasreddin Hoca b) Hz. Mevlânâ c) Noel Baba d) Dede Korkut
3) Kutup yıldızı hangi yönü gösterir?
A) Batı B) Doğu
C) Kuzey D) Güney

4)Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?
A) Trafik kazaları B) Sel C) Çığ D)Deprem
5) Deprem öncesi yapılan hazırlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Deprem planı yapmak.
B) Deprem çantası hazırlamak.
C) Pencerelerden uzak durmak.
D) Devrilecek eşyaları sabitlemek.
6.). Günümüzde en doğru ve güvenilir yön bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutup yıldızı B) Karınca yuvaları C)Pusula D) Ağaç yosunları

7.) Millî Mücadele hangi olayla başlamıştır?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması b) Sivas Kongresi c) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
d) Erzurum Kongresi

8) Onurcan, arkadaşı Özkan’ın nüfus cüzdanına bakarak onunla ilgili hangi bilgiye ulaşamaz?

a) Ev Adresine b) Kaç yaşında olduğuna c) Babasının adına d) Nerede doğduğuna

9.) İyi anlaşan iki arkadaşın farklı müzik türlerini sevmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Farklı zevklere sahip olmaları
b) Kişisel özelliklerinin aynı olması c) Fiziksel özelliklerinin farklı olması d) duygusal özelliklerinin aynı olması

10.)Aşağıdakilerden hangisi Milli Kültürümüzü oluşturan öğelerden biri değildir?
A) Bayramlarınız B) Halk oyunlarımız C) Türkülerimiz D) Yollarımız
11.) İlk cumhurbaşkanımız kimdir?
A) Atatürk B) İsmet İnönü C) Mehmet Akif Ersoy D) Kazım Karabekir

12.) Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?

a) 23 Nisan 1920 b) 29 Ekim 1923 c) 19 Mayıs 1919 d)30 Ağustos 1920

13.) Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kabataslak, ölçüsüz olarak çizilmesine ne denir?

A) Kroki B) Harita C) Plan D) Atlas

14.)Aşağıdakilerden hangisinin deprem ilk yardım çantasında bulunmasına gerek yoktur?

A) El feneri B) Su C) Düdük D) Kola

15.) Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardandır?
A) Irmak B.)Tünel C)Baraj D) Köprü
16.) Aşağıdakilerden hangisi meteoroloji istasyonlarının kuruluş amaçlarındandır?

A) Depremin büyüklüğünü ölçmek
B) Rüzgârın hızını ölçmek
C) Hava durumu ile ilgili tahminler yapmak
D) Erozyonun yoğun olduğu bölgeleri belirlemek

 Yazılıyı Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.