Siyer 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları

Hz. Muhammmed’in Hayatı Dersi … Eğitim ve Öğretim Yılı
6. Sınıf II. Dönem I. Yazılı Yoklama

1-)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da Allah’ın varlığının açık delillerinden biri olarak bahsedilen konulardan biridir.
A) Oruç ibadetinin başlama ve bitiş vakti
B)Evrenin denge ve düzen içindeki işleyişi
C)İnsanın doğaya verdiği zarardan yine kendisinin etkilenmesi
D) Kulun Allaha en yakın olduğu zamanın secde ettiği zaman olması.

2-)“Şüphesiz biz her şeyi bir ölçü ile yarattık” (Kamer 49)
Aşağıdakilerden hangisi bu âyet ile açıklanamaz.

A)Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesi
B) Ay’ın dünya etrafında dönmesi
C) Verilen nimetlere şükredilince daha da arttırılması
D) Dünya’nın Güneş’in etrafında dönmesi

3-) Peygamber efendimiz, Güneş ve Ay tutulmaları, yıldız kayması vb. gibi doğa olaylarını nasıl değerlendirmektedir.
A)Bu olaylar Allah’ın evrene koyduğu kurallardır.
B)Bu olaylar bazı kötü olayların olacağına işarettir.
C)Bu olaylar dünyada bazı önemli kimselerin ölmesine işarettir.
D) Bu olaylar kıyametin yaklaştığına işarettir.

4-) “O Yedi göğü kat kat yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir ………….. göremezsin. Bir kere daha bak hiçbir …………….. görüyor musun? (Mülk:4) Ayetteki boşluklar aşağıdaki kelime guruplarından hangisi ile tamamlanmalıdır.

A) Ayrıntı- Kusur
B) Düzen-Çelişki
C) Uyumsuzluk-Düzensizlik
D) Terslik-Delil

5-) Allah evrenin yaratılışı ile ilgili; uzaydaki düzen ve işleyiş ile ilgili birçok âyet indirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerin gönderiliş gayesi olamaz.

A) İnsanı, evrendeki denge ve düzeni inceleyerek Allah’ın varlığına ulaştırması
B)Evrendeki tüm işleyişin insana hizmet için yaratıldığı
C) İnsanların bu ayetleri inceleyerek kıyametin kopması ile ilgili tahminlerde bulunması
D)İnsanların Allah’ın yüceliğini ve kudretini fark etmesini sağlaması

6-)Peygamber Efendimiz insanları evrenin düzen ve güzellikleri üzerinde düşünmelerini tavsiye etmiş bu tavsiyeye uyanları “…………………………….” olarak nitelemiştir.
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır.

A) Allah’ın en âlim kulları
B) Allah’ın en akıllı kulları
C) Allah’ın en hayırlı kulları
D) Allah’ın düşünceli kulları

7-) İslam ahlakı ortak yaşam alanlarını kullanırken bize bazı sorumluluklar yükler. Bu sorumluluklara dikkat etmediğimizde ahirette nasıl bir durumla karşılaşırız.

A) Kul Hakkıyla yargılanırız.
B) Yerine getirmediğimiz ibadetlerin cezasını çekeriz.
C) Yaptığımız en küçük bir iyiliğin bile mükafatını alırız.
D) Allah, dilerse yapmadığımız ibadetlerden dolayı bizi cezalandırmayabilir.

8-)Müslüman, başkalarının …………-………………… olduğu kimsedir. (Müslim, İman 5) Peygamber efendimizin bu hadisi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanmalıdır.

A) Elinden ve dilinden emin…
B) Kendisinden rahatsız…
C) Haksızlığına razı…
D) Kendisine muhtaç…

9-) Aşağıdakilerden hangisi ahirette kul hakkı ile karşılaşacağımız bir durumdur.

A) Akşam namazını vaktinde kılmamak
B) Aşure günü oruç tutmamak
C) Ortak kullanım alanlarını kirletmek
D) İmkanımız olduğu halde hacca gitmemek

10-) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin ulaşımı kolaylaştırmak konusundaki tavsiyelerindendir.

A) Yollardan insanların ulaşımına engel olacak ve onlara rahatsızlık verecek şeyleri kaldırmak
B) Su kuyularının hayvan barınaklarının uzağına yaptırmak
C)Binaların genel görüntüyü bozacak şekilde yapılmasına izin vermemek
D) Peygamber efendimizin Medine’deki bazı bölgeleri özel koruma bölgesi ilan etmesi
11-) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin doğayı ve fizikî çevreyi korumakla ilgili uygulamasına bir örnek değildir.

A) Amcasının üst kata ilave olarak yaptırdığı odayı manzarayı bozuyor diye yıktırması
B)Su kuyularının yanına hayvan barınaklarının yapılmasını yasaklaması.
C) Medine’nin etrafında 20 km lik alanı özel koruma bölgesi ilan etmesi.
D) Abdest alırken aşırı su kullanan bir sahâbîyi uyarması

12-) Peygamber efendimiz, düzenli olarak Mescidi süpüren zenci bir kadın, öldüğünde mezarına gidip hayır duada bulunmuştur. Bunu hangi amaçla yapmıştır.

A) Derisinin renginden dolayı hiç kimsenin aşağılanmayacağını göstermek için
B) Çevre konusunda emek harcayan insanlara değer verdiğini göstermek için
C) Kadınlara değer verdiğini göstermek için
D) Fakir ve kimsesizlere değer verdiğini göstermek için

13-) “Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize veren Allah’tır” (Casiye 13) Bu ayetten çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir.

A) İnsan kainattaki denge ve düzenden hareketle Allah’ın varlığına ulaşabilir.
B) Allah’ın verdiği nimetlere şükredersek Allah arttırır.
C) Allah dünyayı idare etme yetkisini insana vermiştir.
D)Yedi kat gök ve yer evrendeki düzenin bir parçasıdır

14-) İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebi ile karada ve denizde bozulma ortaya çıktı. (Rum 41) Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir.

A) Deniz ve kara ulaşımını kolaylaştırmak
B) Ekolojik dengeyi korumak
C) Toprak ve suyun nimetlerinden faydalanmak
D) Deniz ürünlerinde ve toprak mahsullerinde çeşitliliği arttırmak

15)Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Peygamberin ekolojik dengeyle ilgili yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir.

A)Ekolojik dengeyle ilgili yaklaşım koruyucu ve önleyici tedbirler çerçevesindedir.
B) Yasaklayıcı tedbirler çerçevesindedir.
C) Özgürlükçü tedbirler çerçevesindedir.
D) Baskıcı tedbirler çerçevesindedir.
16-) “Hiçbir Müslüman bir meyve fidanı dikmez ki; ondan her yenen hatta kuşların ve yırtıcıların yedikleri bile o fidan sahibi için sadaka olmasın”
Bu hadis ile kastedilen ifade aşağıdakilerden hangisidir.

A) Kuşların ve yırtıcıların yedikleri, fidan sahibi için sadaka olmaz.
B)Bir müslümanın diktiği meyve fidanından yenilen her meyve fidan sahibine sadaka olur.
C) Meyve vermeyen ağaç dikmek dinî açıdan bir fayda sağlamaz
D) Hiçbir Müslüman, kuşlar ve yırtıcılar için bir meyve fidanı dikmez.

17-) Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına yol açan etkenlerdendir.

A)Tarımda organik gübre ve ilaç kullanmak
B) Sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak.
C)Aşırı tüketim-Hırs-Heves
D) İhtiyacımız olan her aleti geri dönüşebilen malzemelerden üretmek

18-) Kur’an-ı Kerimde dengeli toplum olarak tarif edilen kimselerin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir.

A)Çok şükredicidirler
B) Doğal nimetleri ölçülü kullanırlar
C) Sahip oldukları nimetleri başkaları ile paylaşırlar
D) Başkaları için kendilerini feda ederler

19-)Göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın (Rahman 7-8) Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ile çelişmektedir.
A)Fabrika atıkları için arıtma tesisleri kurmak
B) Yakıt tüketiminde çevre dostu araç ve yöntemler kullanmak
C)Tarımda kimyasal ilaç ve gübre kullanmak
D)Kesilen ormanların yerine yeni ormanlar kurmak

20-) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin doğayı koruma ve sevmesinin bir göstergesi değildir.
A)Hayvanları aç ve susuz bırakanları uyarması
B) Savaş hallerinde ormanların kesilmesine izin vermesi
C)Yeşil alanlarla ilgili koruyucu önlemler alması
D)Ağaç dikme konusunda teşvik edici olması

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

10 Responses

 1. Gizem dedi ki:

  Cevaplar olaydı keşke ama güzel bir site ???????

 2. Nurten dedi ki:

  Bence cevaplar olsa daha güzel olurdu.

 3. Nurdan dedi ki:

  Bizim öğretmenimiz bu testten birkaç soru sordu

  Cevap anahtarı olsa daha güzel olurdu 🙂

 4. Ayşe nur dedi ki:

  Biz yarın olucağız keşke cevapları olsaydı inşallah 100alırımmm

 5. Ayşe nur dedi ki:

  Cevapları yok mu?

 6. Adıyaman dedi ki:

  Harika işime çok yaradı teşekkür ederim beybisi

 7. zeynep dedi ki:

  cevapları olsaydı daha güzel olurdu

 8. admin dedi ki:

  çok teşekkürler aynısını sordu

 9. sümeyye dedi ki:

  ARKADAŞLAR BU SORULARLA SINAVDAN *100* ALIRSINIZ NET
  BEN *100*ALDIM
  ÇOĞUNU
  SORDU HOCAMIZ

 10. Harun dedi ki:

  Ask

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

60 − 58 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.