Matematik 5.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

A. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru(D) yanlış(Y) olarak belirtiniz.(2×5= 10p)
1)(….) 105 204 005 doğal sayısının on binler basamağında 4 rakamı vardır.
2)(….) 92 üslü sayısı, dokuzun küpü diye okunur.
3)(….) 23 ifadesinde 3 rakamı 2’nin kaç defa çarpılacağını gösterir.
4)(….)Bir bölme işleminde kalan sayı her zaman bölen sayıdan büyüktür.
5)(….)Çok adımlı işlemlerde önce parantez içi yapılır.
B.Aşağıdaki boşluk doldurmaları tamamlayınız.(2×5=10p)
1) 857 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlarsak ………………. sayısını elde ederiz.
2) 301 802 562 sayısının binler basamağında …….. rakamı vardır.
3) 7x7x7 ifadesini üslü olarak gösterirken 7’nin üssüne ……….. yazılır.
4) 63 sayısı …………………………………………… şeklinde okunur.
5) 20 256 002 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri ………………’dir.
C. Aşağıdaki soruları çözünüz.(2×10=20p)
Aşağıda verilen üslü sayıların cevabını yazınız.
• 32 =………………………………
• 23 =……………………………….
• 103=………………………………
• 51=………………………………..
• 62=…………………………………

Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz.

• 2 saat 24 dakika…………………dk
• 4 dk 34 sn…………………………..sn
• 480 dk………………………………..saat
• 3 gün 8 saat………………………..saat
• 4 ay ………………………………gün

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorular çözünüz.(5×12=60)

1)

I II III IV
Yukarıda verilen doğal sayının basamaklarındaki rakamların bazılarının basamak değerleri verilmiştir. Hangi kutucukta verilen basamak değeri yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV

2) On milyonlar basamağında 3, binler basamağında 8 ve yüzler basamağında 6 rakamı bulunan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 235 008 603 B) 325 008 625
C) 213 182 063 D) 536 985 046

3) Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
A) 730 x100 = 73 000
B) 69 x 10 = 6 900
C) 804 x 10 = 8 040
D) 400 x 100 = 40 000

4) I. 32 = 3 x 3
II. 23 = 2 x 2 x 2
III. 52 = 5 x 5 x 5 x 5 x 5

Yukarıdaki üslü ifadelerin açılımlarından hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Hepsi

5)

Yukarıda bir kırtasiyedeki çanta, kalem kutusu ve kitabın fiyatları üslü sayı olarak gösterilmiştir. Buna göre bu kırtasiyedeki ürünlerden birer tane alan birisi toplam kaç TL öder?
A) 57 B) 62 C) 66 D) 72

6) 20 x (3+12) İşleminin sonucu kaçtır?
A) 290 B) 300 C) 320 D) 420

7)

Alışverişe çıkan Münevver, parasının 105 TL’si ile mont, 75 TL’si ile ayakkabı ve 135 TL’si ile de pantolon alıyor. Münevverin cebinde harcayabileceği 205 TL daha parası kaldıysa başlangıçta kaç TL parası vardı?
A) 500 B) 510 C) 520 D) 550

8)

Bir kırtasiyeden tanesi 2 TL’ye 4 tane kalem, tanesi 1 TL’ye 5 tane silgi ve 6 tane defter alan Yusuf kırtasiyeciye toplam 25 TL para vermiş ise bir defterin fiyatı kaç TL’dir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9) Bir bölme işleminde bölen sayı 8, bölüm 10 ve kalan olabilecek en büyük sayı ise bölünen kaçtır?
A) 87 B) 89 C) 91 D)103

10) 10.32’te kurulan bir saatin zili 11 saat 43 dakika sonra çalmıştır. Buna göre, saatin zili çaldığında saat kaçı göstermektedir?
A) 21.05 B)22.15
C) 22.51 D)23.45
11)

12)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 7 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.