Kuvvet ve Hareket Testi Çöz 4.Sınıf

Kuvvet ve Hareket Testi Çöz 4.Sınıf

kuvvet ve hareket testi çöz, 4.sınıf kuvvet ve hareket testi çöz, 4.sınıf fen bilimleri testi çöz

1-Kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir? 

A) Büyüme
B) Erime
C) İtme veya çekme
D) Isıtma

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

I. Hareketsiz bir cismin harekete başlaması.
II. Cismin şeklinde değişiklik olması.
III. Hareketli bir cismin durması.
2-Yukarıdaki verilenlerden hangileri kuvvet etkisiyle gerçekleşir? 

A) Yalnız I
B) I, II
C) II, III
D) I, II, III

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

3-Kuvvet aşağıdaki cisimlerden hangisinin şeklinin değiştirmesine neden olamaz? 

A) Lastik
B) Cam
C) Kağıt
D) Kalem

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

4-Mıknatısın demire uyguladığı kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İtme
B) Döndürme
C) Kaydırma
D) Çekme

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

5-Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Kuvvet, cisimlerin miktarını arttırabilir.
B) Kuvvet, cisimleri yavaşlatabilir.
C) Kuvvet, cisimlerin şekillerini değiştirebilir.
D) Kuvvet, cisimlerin hızını arttırabilir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

6-Bir yumurtaya aşağıda verilen kuvvetlerden hangisi uygulanırsa şekli değişir? 

A) Germe

B) Sıkma

C) Çekme

D) Bükme

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

7-Şekildeki cisim ok yönünde hareket etmektedir. Cisme arkasından bir itme kuvveti uygulandığında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleşebilir? 

I. Hızlanır.
II. Durur.III. Yavaşlar.
IV. Yön değiştirir.

A) Yalnızl I
B) Yalnız II
C) I – III
D) II – IV

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

8-Hangisi kuvvetin neden olacağı bir etki değildir? 

A) hareket etme
B) hızlanma
C) donma
D) şekil değiştirme

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

9-Bir cisme uygulanan kuvvetin etkisi kalktığında eski haline geliyorsa bu cisim hakkında ne söylenebilir? 

A) sıvı haldedir
B) esnek bir maddedir
C) katı haldedir
D) gaz haldedir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

I. Saatin yelkovanı
ll. Dünya
lll. Otobüs
lV. Saatin akrebi
10-Yukarıdakilerden hangileri her zaman sabit hızla hareket eder? 
A) l, lll
B) Yalnız lV
C) ll, lV
D) l, ll, lV

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

Kuvvet ve Hareket DoğruYanlış Soruları

Aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa D yanlışsa Y koyunuz.

1. …. Hareket halindeki bir cisme hareketi yönünde kuvvet uygulandığında cisim yavaşlar.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap Y” ][/bg_collapse]

2. …. Kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski şekline geri dönen cisimlere esnek cisimler denir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”D” ][/bg_collapse]

3. …. Kuvvet uygulanan her cismin şekli değişir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Y” ][/bg_collapse]

4. …. Hareketli bir cisme, hareket yönüne zıt yönde uygulanan kuvvet, cismin yavaşlamasına neden olur.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”D” ][/bg_collapse]

5. …. Mıknatısın uyguladığı kuvvet temas gerektirir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Y” ][/bg_collapse]

 

Kuvvet ve Hareket Boşluk Doldurma Soruları

Aşağıda verilen kelimeleri cümlelerde uygun olan boşluğa yazınız.

mıknatıs    ∼    yön    ∼    hızı    ∼    esnek    ∼    kuvvet

 

1. Kuvvet etkisi üzerinden kalkınca eski halini alan cisimlere ……..  cisim denir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Esnek” ][/bg_collapse]

2. Kuvvetin cisimlerin hareketi üzerinde hızlandırıcı, yavaşlatıcı, şekil ve ……..  değiştirici etkisi vardır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Yön” ][/bg_collapse]

3. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere ……..  adı verilir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Mıknatıs” ][/bg_collapse]

4. …….. cisimlerde şekil değişikliğine neden olabilir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Kuvvet” ][/bg_collapse]

5. Hareket halindeki bir cisme, hareketi ile aynı yönde kuvvet uygulanarak cismin ……..  arttırılabilir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Hızı” ][/bg_collapse]

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

35 + = 39

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.