7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Görgü Kuralları 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 İlkokul Okul Zümre Başkanları Toplantı Tutanağı 2023-2024 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 (Açık Uçlu) 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 5.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 Açık Uçlu 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 9. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) Açık Uçlu 8. Sınıf Peygamberiminiz Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 12. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Matematik Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu

Kuran-ı Kerim Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2018-2019

7.sınıf kuranı kerim 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, kur’an-ı kerim 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları indir, 7.sınıf kuran testi

……. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:

NO:

 

1) Aşağıdaki kavramlardan hangisinin sözlük anlamı yanlıştır? 
a) İdğâm : Ğunne yapmak
b) İhfâ : Örtmek ve gizlemek
c) İzhâr : Açığa Çıkarmak
d) İklâb : Çevirmek

2) خَوْفٍ – وَالصَّيْفِۚ Yandaki kelimeler hangi tecvid kuralına örnek olarak verilebilir?
A) Meddi lin
B) Meddi muttasıl
C) Meddi lazım
D) Meddi arız

3) Aşağıda geçen ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız 
( ) Hem durulduğunda hem de geçildiğinde var olan sükûna, arızi sükûn denir
( ) ﺮ (Ra) harfi, üstün ve ötreli gelirse kalın, esreli gelirse ince okunur.
( ) Meddi Lin’in sükunu hem lazimi hem de arızi olabilir
( ) Tenvin veya sakin nundan sonra ڧ ﻡ ﻕ خ ح ا harflerinden biri gelirse izhar olur.
( ) Bir elif miktarı uzatmak demek, parmağı kaldırıp indirinceye kadar geçen süre demektir.

4) Aşağıdaki harf ve işaretlerden hangisi sebeb-i med değildir? 
A) ﺀ
B) ﺃ
C)
D) و

5) Kur’an-ı Kerim, birey ve toplum olarak nelere dikkat edeceğimizi, nelerden kaçınmamız gerektiğini açıklayan bir rehberdir. Allah’ın, kullarının iyiliği için indirdiği bir kılavuzdur. İçerisinde yer alan esasları anlayıp hayatımızı onun ilkeleri doğrultusunda düzenlemek için Kur’an-ı Kerim’i okumamız gerekir.

Yukarıdaki açıklamada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kur’an’ı niçin okumalıyız?
B) Kur’an nasıl bir kitaptır?
C) Kur’an hangi temel konuları açıklar?
D) Kur’an kimin sözüdür?

6) ا ح خ ع غ ه

Harfleri ne harfleridir?
a. İhva
b. İzhar
c. İdgam
d. Med

7) Allah’ın emri gereği gemi yapımına başladı. Gemi insanların kurtuluşu için gerekliydi. Kavminden inkar edenlerdeniz olmayan, göl olmayan, daha doğrusu neye yarayacağını tam anlayamadıkları bu gemiyi yaparken onu her gördüklerinde onunla alay ediyorlardı. O ise Allah’ın emrini yerine getirme gayreti içindeydi. Günler, aylar geçti ve nihayet geminin yapımı tamamlandı.

Yukarıdaki metinde hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?
A) Hz. Hud (a.s.)
B) Hz. Nuh (a.s.)
C) Hz. Salih (a.s.)
D) Hz. Musa (a.s.)

8) Kur’an-ı Kerimle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
A. İlk inen ayetler 610 yılında gelmiştir.
B. Kur’an 23 senede parça parça indirilmiştir.
C. Gelen ayetler Peygamberimizin vefatıyla son bulmuştur.
D. Kur’an Peygamberimiz ölmeden önce kitap halin getirilmiştir.

9) Aşağıdaki tanımlardan yanlış olanı işaretleyiniz. 
A) Ötre harekesi kalın harfleri u, ince harfleri u/ü sesi ile okutur.
B) Üstün harekesi kalın harfleri a, ince harfleri e sesi ile okutur.
C) Şedde harfleri uzatarak okutur.
D) Tenvin, kelimelerin son harekesinde yer alır.

10) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde med harfi olan elif vardır? 
A) فَارْغَبْ
B) مَشَوْا
C) وَاعْبُدُوا
D) كَانُوا

11) ” اَلْكِبِرِيَآءُ ” kelimesinde bulunan tecvid kuralı hangisidir?
a) Medd-i muttasıl
b) İklab
c) İzhar
d) İhfa

12) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel amaçlarından değildir ?
A) İnsana Allah, evren ve varlıklarla ilgili doğru bilgi vermek
B) İnsana tarihi bilgiler vermek
C) İnsanın doğru inancı bulmasını sağlamak
D) İnsanı doğru davranışlar

13) AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARA UYGUN KELİMEYİ YERLEŞTİRİNİZ.
( SEVAP – NAMAZ KILMAK – DUA – KUR’AN-I KERİM –ŞEYTAN )

*Dinimiz İslam’ın temel kaynağı ……………… dir.
*Allah’ı anmanın en güzel yollarından biri de ………………tır
*…………….., insan ile Allah arasındaki en güçlü bağdır, ibadetin özüdür.
*Peygamberimiz Kur’an okurken zorluk çeken ve buna rağmen onu okumaya çalışan kimselerin daha çok ……………. kazanacağını müjdelemiştir.
*………………..ın tuzaklarına karşı dikkatli olmalıyız.

15) Kur’an-ı Kerim sadece, inanç esaslarından, ahiretten, peygamberlerin hayatından, namazdan, oruçtan, zekâttan, hacdan ve ibadetlerden bahseden bir kitap değildir. Yine o, sadece sevap kazanma amacıyla okunan bir dua kitabı da değildir. O, bir hayat rehberidir. Onda, insanlığın mutluluğu ve yaşadığı sorunların çözümü için temel prensipler vardır.

Yukarıda Kuranı Kerimin hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
A. Kaç ayet olduğundan
B. Kaç sure olduğundan
C. Surelerin yapısından
D. Kuranın hangi konulardan bahsettiğinden

16) Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız 
( ) Kureyş Suresi’nde her ayetin sonunda medd-i lin isimli tecvid kuralı vardır .
( ) İklab med çeşitlerinden biridir.
( ) Medd-i Arız genelde ayet sonlarında veya durak işaretlerinin olduğu yerlerde oluşur.
( ) Medd-i Lazımı en fazla beş elif miktarı uzatabiliriz.
( ) Cezm ve şedde bulunan yerlerdeki sükûnlar lâzimîdir.
( ) فَانْظُرُ kelimesinde ihfa vardır.
( ) مِنْكُمْ kelimesinde izhar vardır.

17) Aşağıda istenen bilgileri verilen boşluklara yazınız 
Med Harfleri :
İhfa Harfleri :
İzhar Harfleri :

18) Bir med harfinden sonra ‘durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde ise kaybolan’ bir sükûn gelirse …………………..oluşur. Bu durumda med harfinden önce gelen harf 4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi gelmelidir
A) Meddi munfasıl
B) Meddi muttasıl
C) Meddi lazım
D) Meddi arız

19) Kur’an-ı Kerim bizlere pek çok şeyi öğrettiği gibi duayı da öğretir. Allah’ın, dualarımıza karşılık vereceğini söyler. Gizli veya açık şekilde dua edilebileceğini belirtir. Peygamberler veya Salih kimselerin dualarından örnekler vererek nasıl dua edeceğimizi, dualarımızda Rabbimizden neler istememizin uygun olacağını belirtir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinden çıkarılamaz?

A) Sesli olarak dua edebiliriz.
B) Kur’an’da bazı peygamberlerin dualarından örnekler vardır.
C) Allah, kullarının yaptığı duaları boşa çıkarmaz.
D) Dualarımızda Rabbimizden her şeyi isteyebiliriz.

20) AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN DOĞRU OLANLARA “D”, YANLIŞ OLANLARA “Y” YAZINIZ. 
( ) Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı, insanların doğruya, güzele ulaşmaları ve her iki dünyada da mutlu olmalarını sağlamaktır.
( ) Kur’an okumak, insanın kendini yaratan Allah ile konuşmasıdır.
( ) Hz. Süleyman (as) Hz. Davud’un (as) babasıydı.
( ) Kur’an-ı Kerim İbranice olarak indirilmiştir.
( ) Kur’an-ı Kerim Allah tarafından indirilen ilk ilahi kitaptır.
( ) İki durak arasında yer alan vahiy cümlelerine sure denir.
( ) Hz. Süleyma’a (as) Belkıs ve kavmini haber veren kuşun adı hüdhüd idi.
( ) Kur’an-ı Kerim’deki en kısa sure Asr Suresi’dir.
( ) Mescid-i Aksa’yı Hz. Davud (as) yaptırmıştır.
( ) Kur’an-ı Kerim’de toplam 20 cüz vardır.

 

Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[su_note note_color=”#287dce” text_color=”#f1eeee”]Aşağıdaki bağlantıdan yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.[/su_note]
BENZER YAZILAR

2 Responses

  1. sena dedi ki:

    cevap anahtarı yokmu?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

39 + = 47

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.