Kuran-ı Kerim 7. Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

…. EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ….
KUR’AN-I KERİM DERSİ 7 .SINIF II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

1- – – – harflerinin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Peltek harfler B)Dudak harfleri
C)Kalın harfler D)Kendinden sonraki harfle bitişmez

2. ………………; Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirilmiş,………… yazılmış, tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ……………… edilen, insanların bir benzerini getirmekten aciz kaldığı Allah kelamıdır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Kur’an-ibadet-mushaflara B) Kur’an-deftere-dua
C) Kur’an-mushaflara-ibadet D) Mushaf-Kur’an’a-sevap

3.

Yukarıdaki duanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rabbim! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, işimi hayırla tamamla.
B)Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
C)Rabbim! İlmimi artır.
D)Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver.

4. Kur’an-ı Kerim, 620 yılında, Rebiulevvel ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlamıştır. ( 1 ) Hz. Muhammed’e (sav) Allah tarafından gönderilen son ilahi kitaptır. ( 2 ) Öğütleri, ilkeleri ve mesajları kıyamete kadar geçerlidir. ( 3 ) Kur’an-ı Kerim sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. ( 4 )
Yukarıda kaç numaralı cümlede yanlışlık yapılmıştır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

5. – – – – – – harflerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hnagisidir?
A) Bu harfler, kendilerinden sonraki harfle bitişmez.
B) Bu harfler, kendilerinden sonraki harfle bitişir.
C) Bu harfler peltek harflerdir.
D) Bu harfler kalın harflerdir.

6. Kur’an-ı Kerim bizlere pek çok şeyi öğrettiği gibi duayı da öğretir. Allah’ın, dualarımıza karşılık vereceğini söyler. Gizli veya açık şekilde dua edilebileceğini belirtir. Peygamberler veya Salih kimselerin dualarından örnekler vererek nasıl dua edeceğimizi, dualarımızda Rabbimizden neler istememizin uygun olacağını belirtir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinden çıkarılamaz?
A) Sesli olarak dua edebiliriz.
B) Kur’an’da bazı peygamberlerin dualarından örnekler vardır.
C) Allah, kullarının yaptığı duaları boşa çıkarmaz.
D) Dualarımızda Rabbimizden her şeyi isteyebiliriz.

7. Tilavet  Kur’an’ın sesli ve tecvitli okunması
Kıraat  Namaz kılarken Kur’an’dan bir parça okunması
Dârül Kurra  Kur’an okuma yöntemlerini öğreten yer.
Mahreç  Harflerin çıkış yeri.
Hatim  Kur’an’ın tamamını ezbere bilen kişi.
Yukarıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır?
a) Tilavet b) Kıraat c) Dârül Kurra d) Hatim

8. “…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahrette de iyilik ver. Ve bizi cehennem ateşinin azabından koru…” (Bakara suresi, 201)
Yukarıda meali verilen dua hangi duadır?
A) Âmentü Duası B) Salli-Bârik Duası
C) Rabbena Duası D) Sübhaneke Duası

9. Biz insanları yaratan Allah’ın sözüdür o. Bizi çok seven Rabbimizden gelen bir mektuptur. Bize Allah’ı anlatır, Peygamberimizi tanıtır ve nasıl yaşayacağımızı öğretir. O, yaşadığımız hayatı bütün yönleriyle kuşatır. İnanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahseder.

Yukarıda, aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?
a) Hadis-i Şerif b) Kur’an c) Mevlid d) Mesnevi

10. Kur’an-ı Kerim, birey ve toplum olarak nelere dikkat edeceğimizi, nelerden kaçınmamız gerektiğini açıklayan bir rehberdir. Allah’ın, kullarının iyiliği için indirdiği bir kılavuzdur. İçerisinde yer alan esasları anlayıp hayatımızı onun ilkeleri doğrultusunda düzenlemek için Kur’an-ı Kerim’i okumamız gerekir.

Yukarıdaki açıklamada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kur’an’ı niçin okumalıyız?
B) Kur’an nasıl bir kitaptır?
C) Kur’an hangi temel konuları açıklar?
D) Kur’an kimin sözüdür?

11. Allah’ın kitabına karşı öncelikli görevimiz, onu gönülden sevmektir. Allah’ı sevdiğimiz gibi Kur’an’ı da sevmeliyiz. Ona, Allah’ın sözü olduğu için saygı göstermeliyiz. Ona olan sevgi ve saygımızı ifade etmenin yolu, yalnızca onu öpüp başımıza koymak değildir.

Buna göre Kur’an’ı sevdiğimizi en güzel nasıl gösterebiliriz?
A) Mübarek gün ve gecelerde sadece yüzünden okuyarak
B) Ayet ve surelerin anlamını kavrayıp uygulayarak
C) Odamızın en yüksek yerine koyarak
D) Kur’an’ı belimizden aşağı tutmayarak

12. Allah’ın emri gereği gemi yapımına başladı. Gemi insanların kurtuluşu için gerekliydi. Kavminden inkar edenlerdeniz olmayan, göl olmayan, daha doğrusu neye yarayacağını tam anlayamadıkları bu gemiyi yaparken onu her gördüklerinde onunla alay ediyorlardı. O ise Allah’ın emrini yerine getirme gayreti içindeydi. Günler, aylar geçti ve nihayet geminin yapımı tamamlandı.

Yukarıdaki metinde hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?
A) Hz. Hud (a.s.) B) Hz. Nuh (a.s.)
C) Hz. Salih (a.s.) D) Hz. Musa (a.s.)

13. Aşağıdakilerden hangisi kalın harflerden değildir?

a) b) c) d)

14. I  …………. – …………. – …………..
II  …………. – …………. – …………..
III  …………. – …………. – …………..

Yukarıda, telaffuzları birbirine benzeyen harflerden bazıları boş bırakılmıştır. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi harfler gelmelidir?
A) B)

C) D)

15. ……………, harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir.
………………., kelimenin sonuna cezimli nun sesi verir.
………………., harfin üzerinde ters m şeklinde yazılan, harfin iki defa okunmasını sağlayan işarettir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Cezim – Tenvin – Şedde B) Şedde – Tenvin – Cezim
C) Cezim – Şedde – Tenvin D) Cezim – Tenvin – Ötre

16.
I. Her Müslüman, namazın farzlarından biri olan kıraat şartını yerine getirecek oranda sure ya da ayetler öğrenmekle yükümlüdür.
II. Namazda okuduğumuz ayetlerde Allah’ın huzurunda ne dediğimizi bilmek için, sıkça okuduğumuz surelerin anlamlarını öğrenmeliyiz.
III. Kur’an’ın Arapçadan başka dillere çevirisine meal denir.
IV. Allah kelamı olan Kur’an’ın insanlara ulaşmasında Mikail de, Peygamber de bir elçidir.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
a) I b) II c) III d) IV

17. a.Hurûf-u Mukattaa  Kesik harfler – – –

b.Hareke  Harflerin alt veya üstlerindeki işaretler

c.Harf-i Med  Uzatma harfleri – – –

d.Dudak Harfleri  – – –

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
a) a-c b) a-b c) c-d d) a-c-d

18. – – –

Yukarıdaki kelimelerde sırasıyla hangi tecvidler vardır?
A) Medd-i Lazım – İklab – Medd-i Lîn – İhfa
B) Medd-i Ârız – Medd-i Lîn – İhfa – İklab
C) Medd-i Lâzım – Medd-i Lîn – İhfa – İklab
D) Medd-i Ârız – İhfa – Medd-i Lîn – İklab

19. – – –

Yukarıdaki kelimelerde sırasıyla hangi tecvidler vardır?
A) Medd-i Munfasıl – Medd-i Arız – Medd-i Munfasıl – İzhar
B) Medd-i Muttasıl – Medd-i Arız – Medd-i Munfasıl – İzhar
C) Medd-i Lazım – Medd-i Arız – İhfa – İzhar
D) Medd-i Ârız – Medd-i Ârız – Medd-i Munfasıl – İklab

20.
I. Allah’tan başka kendisine ilahi güç veya nitelikler yakıştırılarak tapınma duygusu içerisinde değer verilen her şey.
II. Cennetliklerin birbirleriyle karşılaştıklarında söyledikleri söz
III. Verdiği nimetlerden dolayı kulun, kendisini Allah’a borçlu hissetmesi, bunu sözleri ve davranışlarıyla göstermesidir.
IV. Kur’an’da bazı surelerin başında buluna, bir veya birkaç harften oluşan ve ne anlama geldiği kesin olarak bilinemeyen kesik harfler.

Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir?
a) Huruf-u Mukattaa b) Tevhid c) Selam d) Put

21. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
( namazlarımıza – Hz. Süleyman – Hz. İbrahim – anne babamız – Şeytan – Mü’min – dua – şükredersek – iman – İslam – Allah )

1. …………, Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamberin Allah’tan getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmek.

2. Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderilen bütün ilahi dinlerin ortak adı ………………dır.

3. İman etmeden yapılan işlerin …………… katında değeri yoktur.

4. Allah’ı tek ilah tanıyan, Hz. Muhammed’i onun peygamberi olarak kabullenen kişiye ………………… adı verilir.

5. “Rabbim! Tıpkı onların beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et.” duasını …………………… için yaparız.

6. İhtiyaç ve isteklerimiz için Hz. İbrahim gibi Rabbimize ……… etmeli, ona gönülden yalvarmalıyız.

7. ………………’ın hilelerine karşı dikkatli olmalıyız.

8. Nimetlere …………………… Allah bize daha fazlasını verir.

9. Allah’ın sevgisini, rızasını ve cennetini kazanmak istiyorsak …………………………… sürekli olarak devam etmeliyiz.

10. “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle!” duası ………………………’in duasıdır.

22. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y işareti koyunuz. (1*10=10 puan)

( ) duraklarında vakıf (duruş) yapılabilir.
( ) İhfalı okuyuşta tenvin veya sakin nun gunneli okunur.
( ) duraklarında kesinlikle vakıf yapılmalıdır.
( ) Duraktaki en son harf iki üstünlü (tenvinli) ise “â” sesiyle durulur.
( ) İzhar, sözlükte çevirmek, dönüştürmek anlamlarına gelir.
( ) Duraktaki en son harf şeddeli ise “an” sesiyle durulur.
( ) Bir kelimede tenvin veya sakin nun varsa orada dört tecvit kuralından biri mutlaka bulunur.
( ) – – – – harfleri ihfa harfleridir.
( ) Kur’an okurken üstün harekeden sonra gelen cezimli vav veya cezimli ya harfinden sonra sükun gelirse Medd-i Lîn olur.
( ) – – – – harfleri ihfa harfleridir.

NOT: 1 – 20. Sorular 4’er puan; 21. ve 22. sorular 10 puandır.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.