Kuran-ı Kerim 6. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

….. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….. ORTAOKULU
KUR’AN-I KERİM 6.SINIF 2. DÖNEM 2. SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi Duaya örnektir?

A. Allah her şeyi bilir
B. Allah her şeyi işitir
C. Allah her şeye muhtaçtır
D. Allahım ilmimi artır

2. Kur’an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir ?

A. Türkçe
B. İbranice
C. Arapça
D. Farsça

3. Allah’a olan sevgi, saygı, inanç ve bağlılığın çeşitli davranışlarla ortaya koymaya ne ad verilir?

A. Spor
B. Tekbir
C. İbadet
D. Rüku

4. Kur’an-ı Kerim ne zaman ve nerede indiril-meye başlanmıştır?

A. 610-Mekke
B. 610-Medine
C. 571-Mekke
D. 632-Medine

5. Aşağıdakilerden hangisi Med Harfi değildir

A. Vav
B. Elif
C. Ra
D. Ya

6. “Sübhane Rabbiyel E’la” namazada ne-rede söylenir?

A. Minberde
B. Ayakta
C. Rukuda
D. Secdede

7. “Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğ-retendir.” Hadiste neyin önemi vurgu-lanmıştır?

A. Kuranın fazileti
B. Kuranın faydası
C. Allahın emri
D. Kuranı öğrenmenin önemi

8. Kur’an’da anlatılan, bizlere ibret olacak, ya-şanmış olaylara ne ad verilmektedir?

A. Kıssa
B. Destan
C. Efsane
D. Hadis

9. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan çıkarılacak sonuçlarla ilgili değildir?

A. Ders çıkarmak
B. Örnek almak
C. Yanlış davranıştan kaçınmak
D. Okumamızı geliştirmek

10. Kur’an-ı Kerim’in indirilen ilk ayetleri aşağı-dakilerden hangisidir?

A. Alak suresi 1-5.ayetler
B. Fatiha suresi 1-5 ayetler
C. İhlas Suresi 1-3 ayetler
D. Bakara Suresi 1-5.ayetler

11. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y)yazınız. 10 Puan
1-İslam her açıdan temizliği emreden bir dindir. ( )
2-Peygamberimize 610 yılında Hira mağarasında vahyi melek Mikail getirmiştir. ( )
3-İnsan, bu hayatta nasıl yaşarsa ,ahirette kendisine ona göre bir son hazırlamış olur. ( )
4-Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberlemeye ve okumaya mukabele denir( )
5-Kunut duaları yatsının farzında okunur( )
12. Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa aşağı-daki tecvid kurallarından hangisi meydana gelir? 10 Puan

A. Medd-i Tabi C. Medd-i Muttasıl B. Medd-i Munfasıl D. Medd-i Lazım

13.Kur’an-ı Kerim’de her biri _______ sayfadan oluşan 30 _________ bulunur. “
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi geldiğinde anlamlı bir cümle olur? 10 Puan

A)20 – ayet B)30 – cüz C)20 – cüz D)30 – ayet

14-Fatiha Suresinde geçen ”Ancak sana ibadet eder ve ancak Sen’den medet umarız” ayeti sizce ne an-lama gelmektedir.? Evliyadan (ne demekse), şeyh den, üstaddan, TÜRBEDEN, hocadan, pirden, cemaatten, tari-kattan, tarikatın başında bulunandan ve de; hatta Peygamberden medet umulur mu?, yardım istenir mi? Yoksa Sevgili Rabbimiz, en Sevdiğimiz ve sığındığımız, keremi ve merhameti cömert olan her şeyin sahibi gücü kudreti sonsuz ve sınırsız olan ULU ve YÜCE olan ALLAH’ dan mı isteriz? (20 puan-Biraz uzun yazınız)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

5 Responses

  1. EYLEM dedi ki:

    HARİKAAAAAA

  2. H dedi ki:

    Sınavda aynı sorular çıktı

  3. kara dedi ki:

    kolay test tşk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 8 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.