Kuran-ı kerim 6.sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları 2016/2017

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (Cevap anahtarına işaretleyiniz)
1) Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim’in özelliklerinden değildir?
a)Kur’an dan sonra ilahi kitaplar gelmeye devam etmiştir. b)Cebrail (a.s)vasıtasıyla gönderilmiştir.
c)Kur’an parça parça indirilmiştir. d)Kur’an’ın dili Arapçadır.
2.Aşağıdakilerden hangisi Kur an da peygamber kıssalarının bulunmasının hikmetlerinden olamaz?
a)Okuyup vakit geçirmek b)İbret almak
c)Dersler çıkarmak d)Doğru ve güzel olanı örnek almak için
3)Aşağıdaki surelerden hangisinde Kur’an’a ve Peygamberimize sihir ve büyücü diyerek insanların çoğunu saptıran Velid bin Muğire’den bahsetmektedir.?
a)Alak Suresi b)Bakara Suresi c)Müzzemmil Suresi d)Müddessir Suresi
4)Aşağıdakilerden hangisi ‘’Mudga’’kelimesinin anlamıdır?
a)Embriyo b)Bir çiğnemlik et c)sperm d)cenin
5)Alak Suresinde geçen ‘’Gördün mü şu engel olanı?’’ayetinde belirtilen ve Paygamber’imizin Kabe’de namaz kılmasını engel olmaya çalışan kişi kimdir?
a)Ebu Talip b)Ebu Cehil c)Velid bin Mugire d)Varaka b.Nevfel
6)Farz olan namaz ibadetinde bir miktar kuran okumaya ne ad verilir?
a)Kıyam b)Kıraat c)Secde d)Rüku
7) Allah’ı güzel isimleriyle anmak ve Onu yüceltmeye ne denir?
a) zikir b) secde c) tertil d) Dua
8) İnsanın Allah’a en yakın olduğu an aşağıdakilerden hangisidir?
a) kıraat b) secde c) rüku d) kıyam
9) Kur’an-ı Kerim hangi ayda hangi gecede indirilmiştir?
a) Muharrem ayı Miraç gecesinde b)Şaban ayı beraat gecesinde
c) Recep ayı Regaip kandilinde d) Ramazan ayı Kadir gecesinde
10) İnsanın yaratılış aşamalarından bahseden sure hangisidir?
a) Alak Suresi b) Müddessir c) Fatiha Suresi d) Müddessir Suresi
*Aşağıdaki bilgileri okuyup, boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
1)Kur an ın güzel bir ses ve tarzda okunmasına…………………………………denir.
2)Hz.İsmail bebekken susuz kaldığı bir sırada Allah’ın bahşettiği suyun adı…………………………………dir.
3)Tahmid;…………………………………………. demektir.Şükür ve övgü Allah’a aittir anlamına gelmektedir.
4)Bir şeyi güzel yapmak,süslemek kelime anlamlı,Kur anı güzel ve doğru okumanın kurallarını içiren ilime………………………………..denir.
5)Hz İbrahim’i ateşe atan hükümdarın adı ………………………………..dur.

*Aşağıdaki parantez( )içlerine D veya Y den uygun olanlarını yerleştiriniz
1) ( ) Amel defteri sağından verilenlere(cennetliklere) Kuran “Ashabu’l Yemin” der.
2) ( ) Kur’ an’ ın 114 yerinde tilavet secdesi bulunmaktadır.
3) ( ) Hz İbrahim ‘in babasının adı Azer’dir.Kendisi put imal eder.
4) ( ) Alak Suresi Medine’de nazil olmuştur.
5) ( ) Teheccüt namazı bütün Müslümanlara farzdır.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.