kuran-ı kerim 1.dönem 6.sınıf 2.yazılı soruları

1. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir?
A) Tecvid ilmi B) Fıkıh ilmi
C) Hadis ilmi D) Tefsir ilmi
2. Harflerin çıkış bölgelerine ne ad verilir?
a) Mahreç b) Medhal c) Tecvid d) sıfat

3. Kur’an harfleri kaç tanedir?
a)28 b)30 c)29 d)27

4.Aşağıdakilerden hangisi kalın harflerdendir?
a)م b)س c)ق d)ف
5.Peltek harfler hangi seçenekte verilmiştir?

a) ﺙ – ﺬ – ﻇ b) ﻇ – ﺶ- ﺬ
c) ﺰ – ﺱ – ﺹ d) ض – ص – ذ
6.Hangisi dudak harfidir?
a) ﺡ b) ﺐ c) ﻍ d) ي
7.Aşağıdakilerden hangisinin harekesi üstün’dür?
A) بُ B) بِ C) بَ D) بًا
8. Aşağıdakilerden hangisinde cezm vardır?
A) اَنْ B) اِنّ C) نَا ا D)رَبُّهُ
9. Med (uzatma ) harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)ا- د – ي b) ل- ر ن- c) ا- و- ي d)و- ي

10. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?
A) Bu harflerin cezimli olması
B) Bu harflerin sakin olması
C)Bu harflerin harekeli olması
D) Bu harflerden önceki harfin cezimli olması

11. Bir önceki harfin harekesi ötre olduğunda hangi
harf “harf-i med” olur?
a) ا b) و c) ى d) ء

12. Bir önceki harfin harekesi esre olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?
a) ا b) و c) ى d) ء

13. Bir önceki harfin harekesi üstün olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?
a) ا b) و c) ى d) ء

14. اَبْصَا رٌ kelimesindeki hangi harf uzatılarak okunur?
A) ت B) ص C) ر D) ب

15. يَصِفُونَ kelimesindeki uzatma harfi aşağıdakilerden hangisidir?
A)و B) ص C) ي D) ن

16.Hangisinde medd-i tabiî yoktur?
A) اُمِّيُّونَ C)يَشْرَبُ
B) اِيلاَفِهِمْ D) خَاشِعَةً
17. Sebeb-i Med (Med Sebebi) kaç tanedir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

18. Med harflerinden sonra, sebeb-i medden hemze gelir ve med harfi ile ayrı ayrı (farklı) kelimede bulunursa bu medde ne ad verilir?
A) Medd-i Muttasıl B) Medd-i Munfasıl
C) Medd-i Tabii D) Medd-i lîn

19. Aşağıdaki kelimelerde sırasıyla hangi med çeşidi vardır?

a) Medd-i tabi- Medd-i muttasıl – Medd-i munfasıl
b) Medd-i munfasıl – Medd-i tabi – Medd-i muttasıl
c) Medd-i muttasıl –Medd-i munfasıl- Medd-i tabi
d) Medd-i lin –Medd-i tabi –Medd-i munfasıl
20. Aşağıdaki tanımlardan yanlış olanı işaretleyiniz.
a) Ötre harekesi kalın harfleri u, ince harfleri ü sesi ile okutur.
b) Üstün harekesi kalın harfleri a, ince harfleri e sesi ile okutur.
c) Şedde harfleri uzatarak okutur.
d) Tenvin, kelimelerin son harekesinde olur.

21. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Medd-i muttasılda hemze genellikle uzun hemze ( ا) şeklinde gelir.
b)Medd-i muttasıl dört elif miktarı uzatılır.
c)Şeddeli olan harflerin birincisi her zaman cezimlidir.
d)Med sebebi (Sebeb-i med) hemze ve sükun olmak üzere iki tanedir.

22. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tenvin bulunmamaktadır?
a)اَحَدٌ b)الصَّمَدُ c) كُفُواً d)رَحْمَةً

23.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hu (hi) zamiri uzatılır?

a) فِيهِ b) عَلَيْهِ c) فَعَلُوهُ d) بِهِ

24. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz.
a) Üstün harekesi dik yazılmışsa asar denir, gizli bir harekesiz elif varmış gibi harf uzatılarak okunur.
b) Esre harekesi dik yazılmışsa çeker denir, gizli bir ya harfi varmış gibi harf uzatılarak okunur.
c) Esre harfleri “u” sesi ile okutur.
d) Medd-i tabiî bir elif miktarı uzatılır.

25.Aşağıdakilerden hangizi vav şeklinde yazılmış elif değildir?

BAŞARILAR Her soru 4 puandır.Süre 40 dakikadır..

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.