kuran-ı kerim 1.dönem 2.yazılı soruları 6.sınıf

D.) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(5’er p)

1.)Kur’an’da anlatılan geçmiş toplumlardan, bazı peygamberlerin başından geçmiş olan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir?

A.)Kıssa B.)Destan
C.)Efsane D.)Hadis

2.)Yıldızlara, aya ve güneşe bakarak Allah’ı arayan; döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermek isteyen; ulul -Azm olarak bilinen büyük peygamberlerden olan peygamber hangisidir?

A.)Hz. İsmail B.)Hz. İbrahim
C.)Hz. İshak D.)Hz. Musa

3.) İlk vahyin gelişinden sonra Peygamberimiz durumu yakınlarıyla paylaşmıştır.
Bunun üzerine bir yakını,
ʺSen her zaman cömert, iyilik sahibi, fakir ve muhtaçların yardımına koşan, misafirlerine ikramda bulunan birisin. Böyle bir kulunu Allah bırakır mı hiç!” karşılığını vermiştir.
Peygamberimize sözü edilen yakını aşağıdakilerden hangisidir?
A.) Hz. Ebu Bekir B.)Hz. Hatice
C.)Hz.Ali D.)Hz.Ayşe

4.) 1.)Medd-i Tabiî
2.)Medd-i Munfasıl
3.)Medd-i Muttasıl

Uzun med işareti yukarıdaki med çeşitlerinden hangilerini gösterir?

A.) 1 B.)2
C.)1 ve 2 D.) 1,2,3

5.)Med (uzatma ) harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A.)ا- د – ي B.)ل- ر -ن
C.) ا- و- ي D.) و- ي –ل

6.)Aşağıdaki şıkların hangisinde ihfa harfi yoktur?
A.)م B.)س

C.)ق D.)ف

7.)Kur’an-ı Kerim’de Tilavet Secdesi kaç yerde geçmektedir?

A.)12 B.)13 C.)14 D.)15

E.)Aşağıda verilen kelimelerin altına Türkçe okunuşlarını yazınız.(8 puan)

تِلْكَ لَهُ اِنْ

كُتِبَ عَبْدُهُ اَنْتَ عَلَيْكُ

F.)Aşağıdaki soruları Arapça Rakamlarla cevaplayınız.(6 puan)
a.)Peygamberimizin doğum tarihi?(……………………….)
b.)İlk vahiy ne zaman indirilmiştir?(…………………………)
c.) Med harfleri kaç tanedir? (…………………………………)
G.) Kur’an-ı Kerimi niçin okumalıyız?(7 puan)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.