Kimya 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları

1.Kütle numarası 65, nötron sayısı 35 olan X+2 iyonunun elektron sayısı kaçtır? (6 puan)

 2. Aşağıda verilen atom ya da iyon çiftlerinin izotop, izoton, izobar, izoelektronik mi olduklarını karşılarına yazınız. (16 puan)

35              37

17X   –   17Y

 

…………………

 

12A+2   –   9B-1

 

…………………

40               38

21K   –    19L

 

…………………

 65             65

35C   –   36D

 

…………………

  1. 15X-3 iyonu ile Y+1 iyonu eşit sayıda elektron taşıdığına göre, Y elementinin atom numarası kaçtır? (6 puan) 
  1. Aşağıda verilen atomları iyonlaşma enerjilerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız. (8puan)

12Mg, 13Al, 2He, 19K, 16S

 

  1. Aşağıda verilen atomların elektron dağılımlarını yapıp grup ve periyot numaralarını yazınız. (16puan)
AtomElektron DağılımıPeriyot NoGrup No
17Cl

 

8O

 

20Ca

 

13Al

 

 Aşağıda periyodik cetvelin tarihçesi ile ilgili verilmiş olan metindeki boşlukları uygun kelimeler ile tamamlayınız.12puan) 

Moseley, Newlands, atom numarası, triadlar, Döbereiner, Mendeleyev

Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışma ……………… tarafından yapılmıştır. Bu sınıflandırma ………… kuralı olarak bilinir. Elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralayan …………….. ilk 8 elementten sonra fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini fark etmiştir. ………………. hazırladığı periyodik tabloda henüz keşfedilmemiş elementler olduğunu düşünerek bazı yerleri boş bırakmıştır. ……………… yaptığı çalışmalar sonucu periyodik sistemde elementlerin atom kütlelerine göre değil …………………….. göre sıralanması gerektiğini belirtmiştir.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.