kimya 9.sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları 2016 2017

adsiz

Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak cevaplayınız ? ( 20 PUAN)
1- Aristo’yagöre ateş,sıcak ve ıslak unsurların birleşmesinden oluşur.( )
2- Elementlerin modern simgelerini ilk olarak Berzelius düzenlemiştir.( )
3- Ar gazı doğada diatomik (2 atomlu) olarak bulunur.( )
4- Nüfusun hızlı artışı, kimyasalların olumsuz etkilerinden biridir.( )
5- Simyanın amacı ,sonsuz zenginliğe ulaşmaktır.( )
2-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz? (25 PUAN)
a)Türk- İslam dünyasının en ünlü kimyacısı , kimyanın babası olarak tanınan …………………………dır.
b)Karbon temelli bileşikleri inceleyen anabilim dalı ………………….………………dır.
c) Bir elementin……………….tüm dillerde aynıdır.
d)Kimyanın bilimsellikten uzak, ilk çağlardaki biçimi ……………olarak adlandırılır.
e)Simya bilgi birikimi sağlayamadığı için ……………..kabul edilmez.

3-Kimyanın alt disiplinlerinden 5 tanesini yazınız.

4 -Aşağıda isimleri verilen elementlerin sembollerini yazınız. (10 PUAN)
a-Kurşun b-Baryum c-Mangan d-Sodyum e-Fosfor

5-Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin adlarını yazınız.(15 PUAN)
a-Ag2O b-FeO c-KNO3
d-CCl4 e-SF6
6- Aşağıda okunuşları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.(15 PUAN)
a)Civa(I)klorür b)sodyum bromür c)mangan(IV) oksit d- Oksijen diflorür
e-Azot trihidrür
7-Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin geleneksel (özel isim) adlarını yazınız.
a-HNO3 b- NaCl C-NH3 d-HCl e-H2O

8- CH4 + 2O2 CO2(gaz) + 2H2O(gaz)
1,6gr. 6,4 gr ? 3,6 gr.
Yukarıda verilen kimyasal tepkimede 1,6 gr. CH4 ile 6,4 gr. O tepkimeye giriyor. Tepkime sonucu 3,6 gr. H2O ve kaç gr CO2 oluşur?
9-Simyacıların uğraşı alanlarını yazınız.

Yazılıyı Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.