İOKBS Bursluluk Sınavında Kontenjanlar 2021

İOKBS olarak bilinen bursluluk sınavında kontenjanlar 2021 yılına göre aşağıda verilmiştir. Birçok öğrenci ve veli, hangi öğrencilere ne kadar kontenjan ayrıldığını merak ediyor.

Bursluluk sınavına katılan öğrenciler farklı gruplara ayrılıyor. MEB, bu gruplandırmayı bazı kriterlere göre yapıyor. Öğrenciye tanınan özel haklara, öğrencinin anne veya babasının öğretmen olma durumuna, öğrencinin bulunduğu yerde okul olmamasına göre yapmaktadır. Bu gruplandırmanın dışında kalan öğrenciler ise diğer kontenjan olarak bilinen gruplandırma içindedir.

Bursluluk Sınavı (İOKBS) Kontenjan Dağılımı

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılmaktadır.

Burada, fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki
Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

İOKBS Bursluluk Sınavında Kontenjanlar konusunda merak edilen diğer konu kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler.

MEB UYUMLU İOKBS PUAN HESAPLAMA 2021

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler Kimlerdir?

Bursluluk sınavında kanunlarla özel hak tanınan öğrencilere %10 kontenjan ayrılmaktadır. Peki kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler kimdir?

  • Sosyal Hizmetler Kanunu gereği anne veya babası olmayan veya korumasız durumda bulunan çocuklar,
  • Çocuk Koruma Kanunu gereği korumaya muhtaç çocuklar,
  • Terörle Mücadele Kanunu gereği Şehit ve Gazi çocukları,
  • Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar,
  • Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
  • Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
  • Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları kanunlarla özel hak tanınan öğrencilerdir.

Bunun yanında kontenjanın %5 i öğretmen çocuklarına, %5’i ise ailesinin oturduğu yerde okul olmayan öğrencilere ayrılıyor. Diğer öğrenci grubundaki öğrenciler tüm kontenjanın %80 ini almaktadı

Diğer çocuk kontenjanı dışında kalan kontenjanlar dolmaz ise diğer çocuk kontenjanına aktarılmaktadır. İOKBS bursluluk sınavında kontenjanlar 2021 yazımızı okudunuz. Birçok kişinin özellikle öğretmen çocuklarına ayrıcalık tanındığı yönünde düşüncelere sahipti. Bu yazımızda kısmen aktarılan kontenjanın düşük olduğunu ve eğer dolmaz ise diğer kontenjana aktarıldığını açıklamış olduk.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.