İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Kısaca Bilgi

İnsan Hakları Haftası Hakkında Bilgi

insan hakları haftası kısaca

İNSAN HAKLARI

(4-10 Aralık)

Dünya kurulduğundan beri insanlar sürekli birbirleriyle savaşmışlar. Hala da savaşmaya devam ediyorlar. Uzun yıllar süren kanlı savaşların sonunda birçok ulus perişan olmuş, hatta yok olmuşlardır. İnsanlar savaşların, baskı ve haksızlıkların yol açtığı büyük acılar yaşadılar.

Milletler bu savaşlara son vermek, barış içinde birbirlerinin haklarına saygı duyarak yaşamak amacıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatını kurdular. Bu teşkilata bağlı olarak “İnsan Hakları Komisyonu” kuruldu. Komisyon, 10 Aralık 1948’de “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni kabul ederek yürürlüğe koydu. Bu beyanname kişilerin, hak ve özgürlüklerinin bir özeti gibidir. Beyannameyi imzalayan ülkeler, hem birbirleriyle hem de kendi toplumlarıyla barış içinde yaşamayı kabul etmektedirler. Türkiye, 6 Nisan 1949’da bu antlaşmayı imzalamıştır.

İnsan Hakları Beyannamesi, 30 maddeden meydana gelmektedir. Beyannamenin önemli maddelerinden bazıları şunlardır:

  • Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.
  • Her kişinin fikir, vicdan ve din hürriyeti vardır.
  • Herkes ırk, cins, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin insan hak ve hürriyetlerine sahiptir.
  • Hiç kimse kölelik ve kulluk altında yaşamaya zorlanamaz.
  • Hiç kimseye insanlık dışı, haysiyet kırıcı cezalar uygulanamaz.
  • Her insan eğitim hakkından yararlanabilir.
  • Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz.
  • Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, iyi şartlarda çalışma ve işsizlikten korunma hakkı vardır.

İnsan hakları haftası, 4-10 Aralık tarihleri arasında kutlansa da insan haklarına her zaman uymaya dikkat etmeliyiz.

ÖZLÜ SÖZLER

  • İnsan şaheserdir, incitmemeli, kırmamalı, saygı ve sevgi duyulmalıdır.
  • Kendin için düşündüğün her hak, diğer insanlar için de geçerlidir.

                                                                                                 (İ. Sağır)

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 7

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.