2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) (Açık Uçlu) 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 Açık Uçlu 7. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 9. Sınıf Coğrafya Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 Açık Uçlu 5. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 9. Sınıf Matematik Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 27 Aralık 2023 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 11. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 5. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 8.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Kimya Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 11. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu

İnsan Hakları 4.Sınıf 2 Dönem 2 Yazılı Soruları İndir 2018-2019

4 Sınıf İnsan Hakları 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2019

4.sınıf insan hakları yazılı soruları, insan hakları 4.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları, 4.sınıf insan hakları testi çöz 2018 2019

 

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:

NO:

1) Uzlaşı ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Uzlaşı ile alınan kararlar her zaman mükemmeldir.
B) Uzlaşı sürecinde herkesi dinlemeye gerek yoktur.
C) Bütün konularda uzlaşı gereklidir.
D) Uzlaşı sürecinde uzlaşılacak konu hakkında konuşulmalıdır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

2) Bir insana kültürü, dili, dini, ya da ten rengiyle farklı davranmaya ne ad verilir?
A) Ayrımcılık
B) Hoşgörü
C) Uzlaşı
D) Adil

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

3) Bir toplumdaki bireyler arasında yeterince sevgi ve saygı yoksa hangi seçenekteki değerden söz edilemez?
A) kıskançlık
B)adil olma
C) anlaşmazlık
D) bencillik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

4) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru ise cümlenin başına (D), yanlış ise (Y) yazınız.
1 -( ) Başkasıyla yaşadığımız sorunları şiddete başvurmadan çözebiliriz.
2- ( ) Sorunları şiddete başvurmadan çözmek gerekir.
3- ( ) Birlikte yaşadığımız insanlara karşı sorumluluklarımız vardır.
4- ( ) Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içinde yaşamalıdır
5-( ) Şiddet sorunları çözmede başvuracağımız bir yol değildir.
6- ( ) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
7-( ) Toplumda iç içe yaşadığımız insanlara karşı sorumluluklarımız vardır.
8- ( ) Bir anlaşmazlık durumunda konuşarak çözüme ulaşmalıyız.
9- ( ) Kurallar keyfimiz için konulmuştur.
10-( ) Uzlaşı sürecinde karşımızdaki insanın görüşünü almaya gerek yoktur.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap” ][/bg_collapse]

 

5) Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir?
A)Şiddetten uzaktırlar.
B) Barış içinde yaşarlar.
C) Bencildirler.
D) Birbirine karşı saygılıdırlar.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

6) Ülkemizde hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisi ile güvence altına alınmıştır?
A) Yasalar
B) Gruplar
C) Dernekler
D) Vakıflar

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

7) Bir yerde demokrasi ve insan haklarından bahsediliyorsa orada neyin olması gerekir? 
A) Ekonomik ve siyasi güç
B) Aile içi şiddet
C) Eşitlik ve adalet
D) Belediyenin olması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

8) “Uzlaşı” ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Düşüncelerin uyuşmamasıdır.
B) Mahkemeler haricinde uygulanan çözüm yoludur.
C) Anlaşmazlık durumunda ortaya çıkar.
D) Birlik sağlanmasıdır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

9) Aşağıdakilerden hangisi topluma huzur sağlamaz?
A) Uzlaşıcı (anlaşmacı) olma
B) Yasalara uyma
C) Hoşgörülü olmak
D) Ayrımcı olmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

10) Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkları, uzlaşı yoluyla çözmeye çalışmanın insana sağladığı yararlar arasında yer almaz?
A) Çevredeki kişilerle olumlu ilişkiler kurulmasını sağlar.
B) Kişinin bencil davranışlar sergilemesini sağlar.
C) Kişinin kendisini mutlu etmesini sağlar.
D) İnsanlar arası ilişkilerin devamlılığını sağlar.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

11) Hangisi devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir?
A) Bireylerin güvenliğini sağlamak
C) Yasalar önünde eşitliği sağlamak
B) Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak
D) Küsleri ve dargınları barıştırmak.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

12) 5.Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir?
A) Mahkeme
B) BİMER
C) Polis
D) Kızılay

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

13) Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri değildir?
A) Çalışanları korumak
B) İşsizliği önlemek
C) Gelir düzeyini yükseltmek
D) Aile bütçesini ayarlamak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

14) .”Devletin koyduğu kuralların bir kısmı en temel haklarımızı, bir kısmı da………………korumak içindir. ” ifadesindeki “boşluğa hangi kelime gelmelidir?
A) Düzeni
B) Zenginleri
C) Fakirleri
D) Ormanları

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

15) Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?
A)Hoşgörü
B) Kıskançlık
C) Sevgi
D) Yardımseverlik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

16) Aşağıdakilerden hangisi adaletin sağlanmadığı bir yerde ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
A)Adaletsizlik
B) Çatışma
C) Anlaşmazlık
D) Güven

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

17) Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir?
A) Yaşam hakkı
B) Özel yaşamın gizliliği hakkı
C) Konut dokunulmazlığı hakkı
D) Mülkiyet hakkı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

18) İnsanlar arasındaki eşitlik, bir devlette hangi araçla/yöntemle sağlanır?
a) Parayla
b) Zor kullanarak
c) Yasalarla
d) Hiçbiri

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

19) Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir?
A) Uzlaşmaya açık olmak.
B) Sorunu görmezden gelmek.
C) Empati kurmak.
D) Hoşgörülü davranmak.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

20) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına “ D “, yanlış olanlarına da “ Y “ harfini
yazınız. 

( ) 1. Vatan, sadece üzerinde yaşanılan bir toprak parçası değildir.

( ) 2. Toplumda yaşayan herkes yazılı kurallara uymak zorundadır.

( ) 3. Toplumun ortak mallarını korumak sadece sivil toplum kuruluşlarının görevidir.

( ) 4. Özgürlük sınırsızdır. Hiçbir durumda kimsenin özgürlüğüne dokunulamaz.

( ) 5. Kurallar durumdan duruma ve kişilerin ihtiyaçlarına göre zaman içinde değişebilir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap” ][/bg_collapse]

 

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim
Bu yazılı kağıdı 4.sınıf insan hakları yazılı soruları ana kategorisinin 4.sınıf insan hakları 2.dönem 2.yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı kağıtları için 4.sınıf insan hakları 2.dönem 2.yazılı sorularıkategorimize bakabilirsiniz.
Aşağıdaki bağlantıdan 4.sınıf insan hakları 2.dönem 2.yazılı sorularını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + 5 =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.