İnsan hakları 4.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

…….. İLKOKULU
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DERSİ 4-B SINIFI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan
ayıran özellik değildir?
A) Akıllı bir varlıktır.
B) Değerleri olan bir varlıktır.
C) Geçmişini bilen bir varlıktır.
D) Yürüyebilen bir varlıktır.

2. Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan haklarının tamamına ne denir?
A) İnsan hakları B) Çocuk hakları
C) Temel haklar D) Ödev

3-) İnsan haklarının temelinde aşağıdaki kavramlardan hangisi bulunur? A) zenginlik B)eşitlik C) üstünlük D) liderlik

4-) Kişinin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisine ne denir?
A)özgürlük B) değer
C) sorumluluk D) hak

5-) Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?
A)Seçme seçilme hakkı B)Yaşama Hakkı
C) Özel hayatın gizliliği hakkı D)Eğitim hakkı

6-) Bir birey davranışlarından öncelikle kime karşı sorumludur?
A-Annesine B- Kendisine
C- Babasına D- Topluma

7-) Aşağıdakilerden hangisi ilkokul 4. sınıfa giden bir öğrencinin evde alabileceği sorumluluklardan biri değildir?
A)Okul dönüşü, kıyafetlerini düzgünce dolaba asmak.
B)Yemek için masanın hazırlanmasına yardım etmek.
C) Evin alışverişini yapmak.
D) Her sabah yatağını düzeltmek.

8)- ‘Başkasının haklarını kısıtlamadan istediğimiz her şeyi yapabilmektir.’ Yukarıda tanımı verilen kavram hangisi hangisidir?
A)adalet B) sorumluluk
C)özgürlük D) dayanışma

9-) Aşağıdakilerden hangisi insani değerler arasında yer almaz
A)Hoşgörü B)Ön yargı C)Kardeşlik D)Adalet

10-)Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır?
A- Bireyin kendisi B- Aile
C- Devlet D- Öğretmen

11-)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Her insan 18 yaşına kadar çocuk sayılır.
B) UNİCEF çocuklara yardım eden bir kuruluştur.
C)Çocuklar eğitim almada özgürdür, isterse alır istemezse almaz.
D) Türkiye uluslararası çocuk haklarını imzalamıştır.

12-)İnsanlar ne zaman daha fazla özgürlük ve bağımsızlık kazanırlar?
A)Çocukluk zamanlarında
B)Çocukluktan yetişkinliğe geçtiklerinde
C)İhtiyarlık zamanlarında
D)Okulu bitirdiklerinde

13-)Kişi dokunulmazlığı hakkı ne zaman ortadan kalkar?
A) Doktora gidince B) Hırsızlık yapınca C ) Sinemaya gidince D) Okula gelince

14-) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?
A) İnsanların doğuştan kazandığı haklardır. B) Devredilemez, kısıtlanamaz ve vazgeçilemez.
C) Farklı ülkelerde farklı uygulamalar görülebilir. D) Tüm insanlar için geçerlidir.

15-)Bir insana kültürü, dili, dini ya da ten rengi dolayısıyla farklı davranmaya ne denir?
A)Hoşgörü B)Özgürlük
C)Doğallık D)Ayrımcılık

16-) Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Hak ve özgürlükler, sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanılmalıdır.
B) Başkalarının haklarını çiğnemek özgürlük değildir.
C) Haklıysak hakkımızı almak için istediğimiz her şeyi yapabiliriz.
D) Hak ve özgürlüğümüze zarar gelirse, yasal yollara başvurulmalıdır.

17-) İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter?
A) Doğumdan 18 yaşına kadar.
B) 18 yaşından ölene kadar.
C) Doğumdan ölüme kadar.
D) Okula başlamasından okul bitene kadar.

18-) Bir insanın kendine ev almış olması, hangi temel hakkını kullanmasıdır?
A)Seyahat hakkı B) Mülkiyet hakkı C)Eğitim hakkı D) Seçilme hakkı

19-)“Sınıfta düşüncelerini kabul etmesek de herkes istediğini söylemekte serbesttir” Böyle düşünen biri neyi savunuyordur?
A)Basın özgürlüğü B) Düşünce özgürlüğü
C)Eğitim hakkı D)Din ve vicdan özgürlüğü
20-) Bize göre farklı olan kişilik özelliklerinden kötü diye nitelendirmek aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A-) Toplumda huzursuzluk oluşur
B-) İnsanlar daha iyi kaynaşır
C-) İnsanların birbirine karşı saygısı artar.
D-) Sorumluluk bilinci yaygınlaşır.

21-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
A) Özgürlük, her insanın istediği her şeyi sınırsızca yapabilmesidir.
B) Özgürlüğümüz, başkasının özgürlüğüne zararverdiği yerde biter.
C) Hak aramak için her yolu kullanmalıyız.
D) Her insan hakkını kendine göre belirler

22-) Okul, hastane, kaymakamlık, karakol, itfaiye ve belediye gibi idarelerle yaşadığımız sorunları aşağıdaki hangi kuruma bildirebiliriz?
A. Tüketici hakem heyeti B. Savcılık
C. Kamu Denetçiliği D. Hastane

23-)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan, düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
B) İnsan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
C) İnsan, değerleri (vatan, bayrak ) olan bir varlıktır.
D) İnsan, yalnız yaşaması gereken bir varlıktır.

24-)Temel hak ve hürriyetler bazı durumlarda durdurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
A)Savaş hali B) Seferberlik hali
C)Sıkıyönetim hali D) Yolculuk hali

25-) Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir?
A)Yaşam hakkı
B)Özel yaşamın gizliliği hakkı
C)Konut dokunulmazlığı hakkı
D)Mülkiyet hakkı

26-)Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır?
A)Seçme hakkı B) Seçilme hakkı C)Eğitim hakkı D)Yaşama hakkı

27-)Toplumdaki bireyler arasında yeterince sevgi saygı yoksa hangi seçenekteki değerlerden söz edilemez?
A)Kıskançlık B) Anlaşmazlık
C) Bencillik D) Adil olma

28-) Aşağıdakilerden hanisi topluma karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A. Birbirimizi sevmeli, haklarımıza saygı duymalıyız.
C. Kamu mallarını korumalıyız.
B. Yardımlaşmalı, muhtaçlara yardım etmeliyiz. D. Arkadaşlarımızla halı sahada futbol oynamalıyız.
29-)Devlet aşağıdaki durumların hangisinde insanın yaşam hakkını engelleyebilir ?
A-) Seferberlik B-) Sıkıyönetim
C-) Olağanüstü halD-) Hiçbiri

30.) Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranış olarak gösterilemez?
A) Hasta olan arkadaşımızın hastaneye götürülmesini sağlamak
B) Anlaşmazlığa düştüğümüz kişi ile konuşarak sorunu çözmeye çalışmak
C) Arkadaşlarımızın özel eşyalarını karıştırmamak
D) Derste bir kişi konuşurken söze girmek.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.