insan hakları 4.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

….. İLKOKULU 4/…. SINIFI I. DÖNEM II. VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI YAZILISI

S-1)İnsanın, kendisi ve etrafına zarar vermeden istediğini yapabilmesine ne denir?
A)Zafer B)Özgürlük C)Kızgınlık D)Kıskançlık

S-2)Aşağıdakilerden hangisi yapmamız gereken sorumluluklarımızdan değildir?
A)Ders çalışmak B)Odamızı toplamak C)Çantamızı hazırlamak D)Geç yatmak

S-3)Aşağıdakilerden hangisini yapma hakkımız yoktur?
A)Başkasına ait bir eşyayı almak. B)Arkadaşlarımızla oynamak.
C)Bol bol kitap okumak. D)Resim yapmak.

S-4)Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı bir sorumluluğumuz değildir?
A)Muhtaçlara yardım etmeliyiz. B)Sınıf eşyalarımızı korumalıyız.
C)Müzik dinlemeliyiz. D)Yardımlaşmalıyız.

S-5)Aşağıdakilerden hangisi doğaya karşı bir sorumluluğumuzdur?
A)Sokakları kirletmek. B)Ağaçlara zarar vermek.
C)Sokak hayvanlarına zarar vermek. D)Piknik alanlarını temiz tutmak.

S-6)Aşağıdakilerden hangisi ailemize karşı bir sorumluluğumuzdur?
A)Eve zamanında gelmemek. B)Odamızı toplamamak.
C)Derslerimize çok çalışmak. D)Çantamızı hazırlamamak.

S-7)Kişinin kendisini karşısındakinin yerine koymasına ne denir?
A)Sempati B)Empati C)Antipati D)Telepati

S-8)Yaşanılan bir hak ihlali varsa nasıl davranmamız yanlış olur?
A)Sorunlar karşısında kavga etmek. B)Arkadaşlarımıza güzel sözler söylemek.
C)Arkadaşlarımızla uzlaşmaya çalışmak. D)Soruna ortak çözüm bulmak.

S-9)Aldığımız bir ürün ile ilgili bir şikâyetimiz varsa nereye başvurulur?
A)Alt komşumuza B)Tüketici Hakem Heyetine C)Trafik Polisine D)Sağlık Ocağına

S-10)Mahallemizle ilgili bir hizmet sorunu yaşadığımızda aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurmak fayda sağlamaz?
A)Muhtarlık B)Belediye C)Türk Hava Yolları D)Kaymakamlık

S-11)Konuşarak sorun çözülemiyorsa gerekli kurum ve kuruluşlara nasıl başvurma hakkımız vardır?
A)Kavga ederek. B)Kötü sözler söyleyerek.
C)Binalara zarar vererek. D)Sorunumuzu anlatan bir dilekçe yazarak.

S-12)Aşağıdakilerden hangisi farklılıklara saygıya örnektir?
A)Farklı düşünen kişilerle birlikte çalışabilmek. B)Farklı dinden olanlara kötü davranmak.
C)Farklı milletten olanlara zarar vermek. D)Farklı renkten olanlarla konuşmamak.

S-13)Kanunlarla belirlenen emir ve yasakların herkes için aynı olmasına ne denir?
A)Haksızlık B)Eşitlik C)Üstünlük D)Zayıflık

S-14)Adaletli kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A)İnsanların haklarını korur. B)İhtiyaçları olanlara yardım eder.
C)İnsanlar arasında ayırım yapmaz. D)Haksız kişinin yanında olur.
S-15)Adaletin sağlanmadığı toplumlarda insanlar arasında birbirlerine karşı hangi duygular artar?
A)Güvensizlik ve huzursuzluk. B)Sevgi ve saygı. C)Birlik ve beraberlik. D)Mutluluk ve güven.

S-16)Toplumda huzur ve mutlu bir yaşam sağlanmasında hangi duygu önemlidir?
A)Haksızlık B)Güven C)Saygısızlık D)Kızgınlık

S-17)Bir kişinin hedeflerine ulaşma çabası, başka bir kişinin hedeflerine ulaşma çabası tarafından engellendiğinde ortaya çıkan duruma ne denir?
A)Uzlaşmak B)Başarı C)Anlaşmazlık D)Mutluluk

S-18)Uzlaşıya aşağıdaki davranışlardan hangisi örnek verilemez?
A)Hatalarımızı kabul etmemek, kırıcı olmak. B)Öfkelenmeden sorunu çözmek.
C)Karşımızdaki kişiyi dinleyerek sorunu çözmek. D)Uygun bir dil kullanarak sorunu çözmek.

S-19)Toprak 10 yaşında. Ailesi onun okumasını istemiyor, okula göndermiyor. Yaşıtları gibi okula gidemeyen Toprak, ayakkabı boyacılığı yapıyor.” Buna göre ailesi Toprak’ın hangi hakkını elinden alıyor?
A) Yaşama Hakkı B) Eğitim Hakkı C) Sağlık Hakkı D) Düşünme Hakkı

S-20)Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) harfi koyunuz.
1-(……) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.
2-(……) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
3-(……)Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.
4-(…….) Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında üzülürüz.
5-(…….) Sorunları çözerken anlaşma içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız

S-21)Boşlukları uygun kelimeler ile doldurun.
özgürlük – devredilemez – hoşgörü – ayrımcılık – sorumlulukları
1-. ………………………. , farklılıklara saygı göstermektir.
2-. İnsanların kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa karşı ……………………. vardır.
3-. Bireylerin engellenmeden istediğini yapabilmesine, hareket edebilmesine …………………… denir. 4-. Bir insana kültürü, dili, dini ya da ten rengi nedeniyle farklı davranmak …………………….dır..
5-. Temel haklar başkasına ………………….. , vazgeçilemez ve dokunulamazdır.

S-22)Çocuk Haklarına dair sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir
B) Çocuk, zulüm ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı korunacaktır.
C) Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.
D) Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir.

S-23)Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?
A) Seçme seçilme hakkı B) Özel hayatın gizliliği hakkı C) Eğitim hakkı D) Yaşamahakkı

S-24)İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biridir?
A) Ev işlerine yardımcı olmak B) Banyo yapmak C) Okul koridorlarında koşmamak D)Tarihi eserleri korumak

S-25)Talha ”Öğretmenim derslerde parmak kaldırmama rağmen bana hiç söz hakkı vermiyor, hep aynı kişiye söz veriyor” diye annesine anlatıyor. Öğretmen bu davranışıyla;
A) Adaletli davranmamıştır. B) Adaletli davranmıştır.
C) Kişi hak ve özgürlüklerine saygılı davranmıştır. D) Hoşgörülü davranmıştır.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.