İnkılap Tarihi 8. Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

2019 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları,İnkılap Tarihi 8. Sınıf  2 dönem 2 yazılı soruları indir,8. sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı testi çöz , 2019 İnkılap Tarihi 8.sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları dokümanları 

…….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

1) Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, toplumun , hukuk kuralarının ve devlet düzeninin dine değil, akla ve bilme dayandırılmasıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılmış bir yenilik değildir?

A- Halifeliğin kaldırılması
B- Soyadı Kanunun çıkarılması
C-Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D- Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın kabulü

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

2) Körfez Savaşlarının Türkiye’ye etkileri nelerdir?

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

3) 1937 de imzalanan Sadabat Paktına aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?
A)Türkiye
B) Irak
C) Pakistan
D) Afganistan

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

4) Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine ait
olması aşağıdaki inkılâplardan hangisiyle Gerçekleştirilmiştir?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu
B) Kabotaj Kanunu
C) 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı
D) Milli İktisat Kanunu

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

5) İlk atom bombası hangi savaşta atıldı?
A) Soğuk Savaş
B) II.Dünya Savaşı
C) Kore Savaşı
D) I. Dünya Savaşı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

6) Cumhuriyetin ilan edilmesi
Çok partili hayata geçişin denenmesi
Kadınlara siyasi haklar verilmesi
Verilen İnkılaplar
I. Yönetim II- Ekonomi III. Toplumsal
Alanlardan hangisine yönelik gerçekleşmiştir?

A- I ve II
B-II ve III
C- Yalnız I
D- I –II ve III

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

7) Çok partili hayata geçiş döneminin ilk siyasi partisi hangisidir?
A) Demokrat Parti
B) Milli Kalkınma Partisi
C) Cumhuriyet Halk Fıkrası
D) Adalet Kalkınma Partisi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

8) Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?
A)Etniki Eterya Cemiyeti
B)Teali İslam Cemiyeti
C)Wilson Prensibi cemiyeti
D)İngiliz muhipleri cem.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

9) Misakımillî belgesinde yer alan “Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.” kararı ile aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması amaçlanmıştır?
A) Kapitülasyonların
B) Saltanatın
C) Aşar vergisinin
D) Halifeliğin

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

10) Kıbrıs Harekatını başlama parolası hangisidir?
A) Ayşe tatile çıksın mı?
B) Ayşe tatile çıktı.
C) Ayşe tatile çıktın mı.
D) Ayşe tatile çıksın.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

11) Hafta tatili’nin Cuma’dan pazara alınması
Miladi takvimin kabul edilmesi
Metre, Kilogram ve Litre ölçülerinin kabul edilmesi
Yukarıdaki inkılâpların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli egemenliği hakim kılmak
B) Köylünün maddi durumunu iyileştirmek
C) Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek
D) Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

12) Türk ordusunun ilk defa savunmadan taarruza geçmesi aşağıdaki Savaşların hangisinin sonucunda olmuştur?
A)I.İnönü
B) II.İnönü
C)Büyük taarruz
D)Sakarya savaşı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

13) Mudanya Ateşkes Antlaşması’na TBMM, İngiltere ve İtalya katılmıştır. Fakat İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ni anlaşmaya çağırmamışlardır.Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Osmanlı Hükümeti’nin ulusu temsi etme hakkını kaybettiğinin
B) Osmanlı Devleti’nin alınan kararları kabul etmediğinin
C) Osmanlı Devleti’nin savaş yanlısı olduğunun
D) İstanbul’un işgal altında olmasının

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

14) I. Londra Konferansı’nın toplanması
II. Moskova Antlaşması’nın imzalanması
III. İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
IV. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (1921 Anayasası) ilan edildi.
V. Türk-Afgan Dostluk Antlaşması’nın imzalanması
I. İnönü Savaşı sonucu gelişmelerinden hangileri İÇ POLİTİKADA gerçekleşmiştir?

A- I ve V
B-III ve IV
C-I –II ve IV
D- II-III ve V

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

15) Atatürk’ ün ekonomik alanda yaptığı inkılâplar onun hangi ilkesi ile daha çok ilgilidir?
A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) Devletçilik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

16) “Değişim, çağdaşlık, yenilik” kavramlarını ilkelerle özdeşleştirirsek aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?
A)İnkılapçılık
B)Devletçilik
C)Laiklik
D)Milliyetçilik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

17) Osmanlı Devleti’nde modern ve geleneksel okullar bir arada varlıklarını sürdürmekteydi. Bu durum toplumda kültürel çatışmalara neden oluyordu. Buna göre aşağıdaki inkılâplardan hangisi verilen durumun ortadan kalkmasını sağlamıştır?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

18) Atatürkçülüğün nitelikleri nelerdir?

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

19) SSCB’nin parçalanmasının sonuçları ve Türkiye’ye etkileri ne olmuştur?

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

20) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin tanımı içinde yer almaz?
A.Vicdan ve düşünce hürriyetine karşıdır
B.Yurtta ve dünyada barıştan yanadır.
C.Ulusal bağımsızlığı ilke edinmiştir
D.Ulusal birlik ve bütünlüğe önem verir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

Bu yazılı kağıdı 8. Sınıf İnkılap Tarihi yazılı soruları ana kategorisinin 8. Sınıf İnkılap Tarihi  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 47 = 56

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.