Hz. Muhammed’in Hayatı 8 Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2019

8 Sınıf  Hz. Muhammed’in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2019

8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları,Hz. Muhammed’in Hayatı 8. Sınıf  2 dönem 2 yazılı soruları indir,8. sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı testi çöz , 2019 Hz. Muhammed’in Hayatı 8.sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları dokümanları 

….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

1) Hz. Muhammed (SAV) e “Ey bürünüp sarınan kalk ve uyar…” ayeti geldikten sonra Mekkelilere putlara tapmanın yanlış olduğunu çekinmeden açık yüreklilikle ilan etmesi onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtır?
A) Cesaretini
B) Güvenilirliğini
C) Cömertliğini
D) Adaletin

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

2) Aşağıdakilerden hangisi çocuğun anne babasına karşı görevleri arasında yoktur?
A) Anne-babaya saygısızlık yapmamak
B) Anne-babaya kol kanat germek
C) Anne-babaya yalan söylememek
D) Anne-babanın yerine ibadet etmek

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

3) Bir gün Hz. Muhammed ve arkadaşları otururken önlerinden bir cenaze geçer. O hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin Müslüman olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Bu da bir insan değil mi?” der. Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır? 
A) Hz. Muhammed’in cenazelere katıldığı.
B) Hz. Muhammed’in insanlara değer verdiği.
C) Hz. Muhammed’in arkadaşlarıyla oturduğu.
D) Hz. Muhammed’in merhametli olduğu.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

4) Hz. Muhammed Bedir harbinde esir düşen düşman askerlerinden okuma yazması olanların, Medineli on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmalarını istemiştir.
Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

A) Hoşgörülü olması
B) Merhametli olması
C) Sabırlı olması
D) Bilgiye verdiği önem

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

5) Peygamber Efendimiz(sav) ‘in başından geçen bu olayda eksik olan kısmı tamamlayınız.
Bir gün Peygamberimiz (s.a.v.) buğday satan bir tüccarın yanından geçerken

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

6) Veda hutbesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir?
A) Medine-632
B) Medine-630
C) Mekke-632
D) Mekke-571

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

7) Aşağıdakilerden hangisi anne babaların çocuklarına karşı sorumlulukları arasında sayılamaz?
A) Çocuğa okuma yazma öğretmesi
B) Çocuğuna yüzmeyi öğretmesi
C) Ona yüklü miktarda miras bırakması
D) Çocuğuna güzel bir isim koyması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

8) Aşağıdakilerden hangisi ailede eşlerin birbirlerine karşı görevlerinden değildir?
A) Eşler birbirinin akrabalarına değer vermelidir
B) Eşler harcamalarını gelirlerine göre ayarlamalıdır
C) Eşler evde her konuşulanı başkalarıyla da paylaşmalıdır
D) Eşler küçük problemleri büyütmemelidir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

9) Hz. Muhammed müşriklerin yaptığı birtakım cazip teklifleri geri çevirmiş; onlara cevabı şöyle olmuştur: “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed ile ilgili belirtilen özelliklerden değildir?
A) Hz. Muhammed cesaretlidir.
B) Hz. Muhammed çalışkandır.
C) Hz. Muhammed kararlıdır.
D) Hz. Muhammed yaptıklarından emindir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

10) Hz. Muhammed İslam’ı anlatmak için bir gün Taif’e gitmişti. Ancak Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Taifli’ler peygamberimize beklenmedik bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş fırlattılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzülmüştü ve onlar için, “Rabb’im, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller.” diye dua etmiştir.

Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in özellikleri ile ilgili asıl vurgulanmak istenen nedir?
A) Hz. Muhammed İslam’ı yaymak için farklı şehirlere gitmiştir.
B) Hz. Muhammed’e taş atmışlardır.
C) Zeyd b. Haris Hz. Muhammed’i yalnız bırakmamıştır.
D) Hz. Muhammed çok merhametlidir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri çerçeveden uygun ifadelerle doldurunuz.
— Hz. Ömer
— Hz. Enes
— Kabe
— Hz. Ali
— Safa
— Aile
— Merve

1. Peygamberimiz hicrette emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere ……………… görevlendirmiştir.
2. Peygamberimiz davetini ilk açıkladığı günlerde ……………… Tepesi’nde seslenmiştir.
3. ……………… tamirinde Mekkeliler arasında çıkan anlaşmazlık, Peygamberimizin hakemliği ile çözülmüştür.
4. ……………… toplum yapısının temel taşıdır.
5. ……………… efendimize çocukluğuyla tam on yıl hizmet etmiş bir sahabedir.
6. Peygamberimiz ……………… bin Ebi Seleme’ye çocukken yemek yeme adabını öğretmiştir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) oyun ve eğlenceyle ilgili tutumuna uygun değildir?
A) Resulullah torunlarını eğlendirmek için onlarla oyun oynamıştır.
B) Hz. Peygamber arkadaşlarını ata binip ok atmaları için teşvik etmiştir.
C) Hz. Peygamber arkadaşlarının hayvan yarışı yapmalarına engel olmuştur.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) oyun oynayan büyükleri eşi Hz. Ayşe’yle (r.a.) birlikte seyretmiştir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

13) Aşağıdaki önermelerin doğru olanlarına (D) yanlış olanlarını ise (Y) şeklinde belirtiniz.
( ) Peygamberimizin (sav.) çocuklara selam vermesi Onların halini hatırını sorması Onları sevip Onlar için dua etmesi yarının büyükleri olan çocuklara verdiği değeri gösterir.
( ) Elindeki çakıyla otobüs koltuğunun arkasına resim yapan bir kişi kamu malına yani toplumun ortak malına zarar vermiş olur. Belediyenin şehri güzelleştirmek için diktiği gülleri götürüp kendi bahçesine diken kamu malını haksız yere kendine geçirmiş ve kullanmış olur ve bu kişiler bütün bir toplumun hakkına zarar vermiş olurlar. ( ) Bazen eşitliğin olması tek başına adaletin sağlanmasına yetmeyebilir, dolayısıyla adalet eşitliği de içine alan daha üstün bir kavramdır.
( ) Anne babamız davranışlarıyla bize karşı kötü örnek oluyorlarsa Bizler de anne babamız bize kötü örnek oldukları için aynı yanlış davranışları yapmaya devam etmeliyiz.
( ) Allah insanları farklı farklı yaratırken, farklılıklarını birbirlerine üstünlük veya düşmanlık sebebi olarak saysınlar diye değil, bu farklılıklarını birlikte güzel işler için kullansınlar diye yaratmıştır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

14) Aşağıdakilerden hangisi bayram günleri adetlerinden biri değildir?
A) Bayram için güzel elbiseler giymek
B) Önce yakınlarımızdan başlayarak dostlarımızı ziyaret etmek
C) Bayramı oruçlu geçirmek
D) Bayram namazlarını camide kılmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

15) Aşağıda verilen tanımlar ile kavramları birbirleri ile eşleştiriniz.
1. Dayanışma
2. Sadık
3. İş birliği
4. Güvenilirlik

a. (…) Doğru sözlü, güvenilir.
b. (…) Şüphe duymadan inanma duygusunda olma durumu.
c. (…) Toplumu oluşturan fertlerin ortak hayat alanlarında birlikte hareket etmeleri.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

16) Utanarak, yanlış şeylerden uzak durmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayâ
B) Vefa
C) Sabır
D) Tevazu

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

17) “ Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi; yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden koruyunuz.”(Enfal Suresi 28. Ayet) Ayet bireyin ailesine karşı hangi sorumluluğuyla ilgilidir?
A) Karnını doyurmak
B) İslâmı öğretmek
C) Meslek sahibi yapmak
D) Evlendirmek

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

18) Hangi kavim peygamberlerini yalancılıkla suçlamıştır?
A) Hud
B) İsra
C) Şuara
D) Nuh

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

19) “Doğruluk insanı iyiliğe götürür. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyledikçe Allah katında doğru diye yazılır. Yalan da kişiyi kötülüğe götürür, kötülük de cehenneme iletir. Kişi yalan söyledikçe, Allah katında yalancı diye yazılır.”

Yukarıdaki hadis-i şerif hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Güven ve dürüstlük
B) Muhabbet
C) Sevgi ve saygı
D) Saygılı olmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

20) Aşağıdaki önermelerin doğru olanlarına (D) yanlış olanlarını ise (Y) şeklinde belirtiniz?
( ) Peygamberimiz (sav.) Biz gençken yaşlılara nasıl davranırsak Biz yaşlandığımızda da Bize öyle davranılacağını bildirmiştir.
( ) İhsan; iyiliğin karşılığını yalnızca Allah’tan beklemek; iyilik yapmaya ısrarla devam etmek demektir.
( ) Yazılı esnasında arkadaşımıza bilemediği sorunun cevabını söylemek de güzel bir yardımlaşma örneğidir.
12-) ( ) İslamın en çok önem verdiği ibadet namazdır. En çok önem verdiği ahlaki kural ise doğruluktur.
( ) Rabbine güvenen insan Rabbinin emirlerini; bu emirler aklına ters düşse de kabul eder ve uygular.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

Bu yazılı kağıdı 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı yazılı soruları ana kategorisinin 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/04/8_sinif-Peygamberimizin-Hayatı2_donem-2.sinav_-3.docx” download=”all” viewer=”google”]
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.