Hz. Muhammed’in Hayatı 8 Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

 2018-2019 Hz. Muhammed’in Hayatı 8 Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları,Hz. Muhammed’in Hayatı 8. Sınıf  2 dönem 2 yazılı soruları indir,8. sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı testi çöz , 2019 Hz. Muhammed’in Hayatı 8.sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları dokümanları 

…… OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

1) Mescid-i Nebi’nin yanına “suffe” isimli bir yer yaptırmıştır. Öğrencilerin yatılı olarak kaldığı bir yerdir. Burada okuma-yazma, Kur’an, dini bilimler, yabancı dil eğitimi veriliyordu. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi “suffe”nin özelliklerinden değildir? 
A) Sadece eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.
B) İlim faaliyetleri yürütülmektedir.
C) Mescid-i Nebi’nin yanında yer almaktadır.
D) Öğrenciler kalmaktadır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

2) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hz. Muhammed’in güvenilir olduğunu gösterir? 
A) Henüz doğmadan babasını kaybetmiştir.
B) Lakabı “el-emin”dir.
C) Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.
D) Amcasıyla ticaret yolculuklarına çıkmıştır

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

3) Peygamberimiz (sav) “Bizi aldatan bizden değildir.” Hadisi ile aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmiştir?
A) Güvenirlik
B)Alçak Gönüllülük
B) C)Kararlılık
D)Affedicilik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

4) Hz. Muhammed Bedir harbinde esir düşen düşman askerlerinden okuma yazması olanların, Medineli on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmalarını istemiştir.

Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır?
A) Hoşgörülü olması
B) Merhametli olması
C) Sabırlı olması
D) Bilgiye önem vermesi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

5) “Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile Onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte Onlar kurtuluşa erenlerdir.”(Haşr Suresi 9. Ayet) Ayette bahsedilenler muhacir ve ensar olabilir mi? Eğer öyleyse bu ayeti bizler Suriye’den ülkemize göç eden müslümanlar ve ülkemiz müslümanları açısından nasıl yorumlamalıyız? Çok kısa açıklayınız.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

6) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) 610 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.
B) Annesinin adı Fatma, babasının adı Abdullah’tır.
C) Çocukluğunda bir müddet sütannesi Halime’nin yanında kalmıştır.
D) Amcası Ebu Leheb ile ticaret yolculukları yapmıştır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

7) “Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu mükemmel bir şekilde yapsın.”
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda verilen hadise aykırıdır? 

a) Öğrencinin derslerine düzenli ve planlı bir şekilde çalışması
b) Fırıncının temiz bir şekilde üretim yapması
c) Sürücülerin trafik kurallarına uyması
d) Kurban ibadetini yaparken çevrenin kirletilmesi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

8) Hz. Muhammed (SAV) bir sözünde “iman ettim de ve sonra dosdoğru ol” diyerek aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Salih amelin önemini
B) Allah’a iman etmeyi
C) İnanç davranış ilişkisini
D) Yalancılığın kötü olduğunu

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

9) Aşağıdakilerden hangisi kişinin söz ve davranışlarında dürüst ve tutarlı olmasını ifade eden bir kavramdır?
A) Doğruluk
B) Adalet
C) İş birliği
D) Dayanışma

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

10) “Müminler birbirini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirine şefkatte bir vücuda benzer. Vücutta bir uzuv rahatsız olsa diğer azalar da uykusuz kalır, rahatsız olur ve hemen onun yardımına koşar.”Hadisi Şerif Hadisi Şerife ters düşen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşleri bozulan esnafa diğer esnafların destek olması. B) Babası vefat eden komşumuza taziyeye gitmek. C) Her zaman güçlüden yana olmak. D) Yere düşen birinin ayağa kalkmasına yardım etmek.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıdakilerden hangisi insanların adaletten sapmalarına sebep değildir? 
A) Mala olan düşkünlük
B) Korku ve tehdit
C) Sevgi veya düşmanlık
D) Dindarlık

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

12) “ Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, muhakkak ki insanlar çevrenden dağılır giderlerdi..”(Ali İmran 159)
Yukarıda verilen ayette peygamberimizin hangi yönünden bahsedilmektedir? 

a) Hoşgörülü oluşunu
b) Merhametini
c) Verdiği sözde durduğunu
d) Danışarak iş yaptığını

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

13) Kuba Mescidi yapılırken arkadaşlarına yardım etmiş ve onlarla mescidin yapımında çalışmış, taş taşımıştır.
Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in özellikleri ile ilgili asıl vurgulanmak istenen nedir? 

A) Hz. Muhammed Kuba Mescidi’ni yapmıştır.
B) Hz. Muhammed mescitlerin artmasını istemiştir.
C) Hz. Muhammed alçak gönüllü ve çalışkandır.
D) Hz. Muhammed sabırlıdır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

14) Aşağıdaki bolukları doldurunuz.
“Bir baba çocuğuna ……………………………………… daha değerli bir miras bırakamaz.
Ömer bin Ebî Seleme (r.a.), Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) kendisine yemek yeme adabını öğretişini şöyle anlatır: “Ben Resulüllahın (s.a.v.) terbiyesi altında yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim, yemek tabağının her tarafında dolaşır dururdu. Resulüllah (s.a.v.) bana: “Evladım! Yemeğe başlarken …………………………………………. diyerek Allah’ın adını an, …………………….elinle ye ve sana yakın olan taraftan ye!”
Efendimiz’in (s.a.v.) azatlısı Râfi şöyle der: Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.), “Ey Allah’ın Resulü! Bizim çocukların üzerinde hakkımız olduğu gibi onların da bizim üzerimizde hakları var mıdır?” diye sordum. O, şöyle buyurdu: “Çocuğun baba üzerindeki hakkı ona yazı yazmayı, ……………………… atıcılığı öğretmesi ve kendisine helalden başka rızık yedirmemesidir.

“Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı ………………………………..ve taşlar olan ateşten koruyun!” (tahrim-6)

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

15) Peygamberimiz(sav.) bir gün kızı Hz. Fatıma’nın evinde kaldı o gece bir ara torunlarından Hz.Hasan Peygamberimizden (sav.) su istedi bunun üzerine yerinden kalkıp su getiren peygamberimizin elinden diğer torunu Hüseyin suyu almak istedi fakat Peygamberimiz (sav.) suyu önce Hz. Hasan’a verdi Bunun üzerine Babacığım Hasan’ı daha çok mu seviyorsun diye soran kızı Fatıma annemize suyu önce Hasan istedi buyurdular. Bu hadis Peygamberimizin (sav.) bize en çok hangi özelliği hakkında bir örnek sayılabilir? 
A) Adalet
B) Yardımseverlik
C) Cömertlik
D) Doğruluk

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

16) Hz. Muhammed daha peygamberlik görevi verilmeden önce de haksızlıkların karşısında duruyor ve haklının yanında yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu’na (Hilfu’l-Fudul) katılmıştır. Bu yolla haksızlığa uğrayan, güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını korumuştur.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Hz. Muhammed peygamber olmadan önce de adaletlidir.
B) Erdemliler Topluluğu güçsüzlerin hakkını savunmaktadır.
C) Hz. Muhammed kimsesizlerin yanındadır.
D) Hz. Muhammed çıkarlarını düşünmüştür

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

17) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize (sav.)ait vasıflardan biri değildir? 
A) İnsanlara sosyal statülerine göre değer vermek.
B) Doğru ve dürüst olmak. C) Güvenilir olmak. D) Sevgi ve saygıyı esas almak.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

18) “Bir kimse ağaç diker de bunun meyvesinden insan, hayvan veya kuş yerse, yenen şey onun için bir sadaka yerine geçer.”(Hadis-i şerif)
Yukarıda verilen hadiste Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır? 

A) Güvenilir olması
B) Hoşgörülü olması
C) Cesaretli olması
D) Doğayı sevmesi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

19) Peygamber Efendimiz ………… çarşısında dolaşırken hile yapan bir dükkan sahibini uyarmıştır.
A) Medine
B) Mekke
C) Nisa
D) Müslim

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

20) ”Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız muamelede  bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin alsın. Hadisinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A)Müslümanları cesaretlendirmek istemesi
B)Müslümanlara örnek olması
C)Kul hakkına verdiği önem
D)Söylediğini kendi hayatında uygulaması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

Bu yazılı kağıdı 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı yazılı soruları ana kategorisinin 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/04/8_sinif-Peygamberimizin-Hayatı2_donem-2.sinav_-1.docx” download=”all” viewer=”google”]

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.