Hz. Muhammed’in Hayatı 8. Sınıf 1. Dönem 2. Sınav Soruları ve Cevapları 2019 2020

Aşağıda verilen 8. sınıf hz. muhammedin hayatı 1. dönem 2. yazılı soruları 2019-2020 sınav kağıdını dosya indir butonuna tıklayarak indirebilirsiniz.

Bu dosya 8. sınıf yazılı soruları ana kategorisinin 8. sınıf hz. muhammed’in hayatı yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı kağıtları için 8. sınıf hz.muhammed’in hayatı 1. dönem 2. yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

1) “Güvenilir olmak” demektir. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir.
Yukarıda açıklaması verilen peygamberlerin ortak özelleği hangisidir?

A) Sıdk
B) İsmet
C) Emanet
D) Fetanet


2) Hz. Aişe peygamber efendimizin ahlakını soran kişilere ” Onun ahlakı …………… ahlakıdır” cevap verirdi.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Kuran
B) aile 
C) müslüman
D) muhacir


3) Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları anlamına gelen özellik hangisidir?

A) Sıdk
B) İsmet
C) Emanet
D) Fetanet


4) 
I. Müslümanlara yapılan işkencenin artması
II. Medine’nin İslamı yaşamak için daha uygun olması
III. Akabe biatlarının yapılması.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Medine’ye hicretin sebepleri arasındadır?


A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


5) 
I. Herkesin can, mal, ve namusu korunmalıdır.


II. Beş vakit namaz farz olarak kılınmıştır.
III. Bütün borçlar iade edilmelidir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri veda hutbesinde peygamber efendimiz tarafından vurgulanmıştır?


A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Peygamber efendimiz vahyi Cebrail aracılığıyla Allah’tan alırdı.
B) Peygamberimiz aldığı vahyi eksiksiz insanlara anlatırdı.
C) Peygamber efendimiz vahyedilenleri uygulamalı olarak gösterirdi.
D) Cebrail vahiy getirmediği zaman peygamberimiz kendi vahiy yazardı.


7) “Bir elime Güneş’i, diğerine Ay’ı verseniz ben bu davadan vazgeçmem!” 
Peygamber efendimizin bu hadisindeki “dava” aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam
B) Mekke
C) Uhud
D) Medine


8) 
I. Tebliğ: Allah’tan aldığı mesajları insanlara olduğu gibi aktarmak.


II. İsmet: Günah İşlemekten Korunmuş Olmak
III. Fetanet: Akıllı ve Zeki Olmak
Yukarıda verilen peygamber özelliği ve açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


9) Allah’a ortak kişilere ……………….. denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) mümin
B) münafık
C) müşrik
D) kafir


10) Peygamber efendimizin naaşı ………………………… bulunmaktadır.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilemez?

A) Medine
B) Mekke
C) Ravzai Mutahhara
D) Hz. Ayşe’nin odası


11) Miraç mucizesi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Peygamber efendimiz Allah katına yükseltilmiştir.
B) Taif’e yaptığı yolculuktan sonra olmuştur.
C) Beş vakit namaz burada farz kılınmıştır.
D) Medine’ye hicretinin 4. yılında yaşanmıştır.


12) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Tebliğ
B) İsmet
C) Nimet
D) Sıdk


13) İslam’ın ilk yıllarında Mekke’li müşrikler peygamber efendimize ve sahabelere, her türlü sosyal ve ekonomik ilişkiyi sınırlandırdıkları döneme …………………………. denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


A) hüzün yılı
B) boykot yılı
C) savaş yılı
D) sabar yılı


14) Peygamber efendimizin dişinin kırıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bedir savaşı
B) Uhud savaşı
C) Hendek savaşı
D) Mekke’nin fethi


15) Peygamber efendimizin Mescid-i Nebi’nin yanında Suffe yaptırması onun;
I. Eğitime önem verdiğini
II. İlime önem verdiğini
III. Kardeşliğe önem veridğini
hangisini veya hangilerini gösterir?


A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.