2023-2024 5. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1.Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 11. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 6. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 5. Sınıf Görgü Kuralları 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 Açık Uçlu 7. Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 7. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 8.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Hz.Muhammed’in Hayatı 7.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı

……………ORTAOKULU
HZ. MUHAMMED’İN (SAV) HAYATI DERSİ
7. SINIF II. DÖNEM II. YAZILI SORULARI (A)

İnsanların birbirlerinin gizli durumlarını, ayıplarını ve kusurlarını araştırıp ortaya dökmelerine ……………….… denir.
1. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelirse uygun olur?
A) Yalan B) İftira
C) Tecessüs D) Kötü zan
————————————–
2. Farz ibadetler dışında sırf Allah’ın sevgisini kazanmak için yapılan ibadetlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevap B) Nafile C) Tevekkül D) Ahlak
————————————-
3. “Sıla-i Rahim” kavramının tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Akrabalık bağlarını korumanın ve güzel ilişkiler kurmanın genel adıdır.
B) Salih ameller işlemeye devam etmektir
C) Öfke halinde kendimize hâkim olmaktır
D) Fakirlere yardım etmektir
————————————-
Söz ve davranışlarda aşırı giderek sınırı aşmaya ………. , onun tersine ise …….. denir.
4.Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Sevap – günah B) Yalan – iftira
C) İfrat – tefrit D) Doğru – yalan
————————————–
5.Dinimizce, özel hayata saygı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) İnsanların kusurlarını araştırmamak gerekir.
B) El, ayak ve göz gibi organlar kişinin yaptıklarına ahrette şahitlik edeceklerdir.
C) Yabancı bir eve gittiğimizde kapıyı kimse açmıyorsa kendimiz açıp içeri girebiliriz.
D) Dilimizi de kontrol altında tutmamız gerekir. Dilimizi kontrol altında tutmazsak kötülüğün aracı olabilir.
—————————————-
6- Peygamberimiz ilk ve son haccı olan ‘Veda Haccı’ nı kaç yılında yapmıştır?
A) 610 B) 622 C) 630 D) 632

7- Peygamberimiz Allah tarafından Mirac’a yükseltildiği gece Müslümanlara hangi ibadet farz kılınmıştır?
A) Namaz B) Oruç C) Zekat D) Hac
————————————
’’Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz’’ ayeti inince Ebu Talha peygamberimizin yanına gelerek en sevdiği Beyruha adlı hurma bahçesini Allah rızası için bağışlamak istediğini bildirdi. Peygamberimiz, aferin sana! Karlı mal dediğin işte budur! buyurdular.
8- Yukarıdaki olaydan çıkaracağımız en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karlı mal, sevdiğimiz şeylerden sadece Allah rızasını gözeterek, Allah yolunda bağışta bulunmaktır.
B) En karlı mal yüksek kazanç elde etiğimiz maldır.
C) Ebu Talha gösteriş için bağışta bulunmak istemiştir.
D) Amacımız ne olursa olsun yaptığımız her yardım bizleri iyiliğe götürür.
————————————
“Müminler birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet etme ve birbirlerine şefkat göstermede
tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı (bir mümin) acı çektiği zaman, bedenin diğer organları (diğer müminler) da uykusuz kalıp acı çekerler.”
9.Yukarıdaki Hadis-i Şerif’ten hangisi çıkarılamaz?
A) Müminler birbirlerinin dertleriyle dertlenmelidir.
B) Müminler birbirlerinin sorunlarına çözüm bulmaya çalışmalıdır.
C) Her Müslüman sıkıntısını kendi başına gidermelidir.
D) Müslümanlar birbirlerini sevmelidirler.
—————————————–
10.Aşağıdaki davranışlardan hangisi dinimize uygun bir davranış değildir?
A) Anne-Babaya karşı her zaman saygılı olmalıyız.
B) Anne-Babamız bizden namaz kılmamamızı, oruç tutmamamızı isterlerse onları dinlemeliyiz.
C) Müslüman olmasalar bile anne-babamızla iyi geçinmeliyiz.
D) Sütanne, sütbaba ve sütkardeşlere de iyi davranmalıyız, onlarla bağlarımızı korumalıyız.

11.Dinimizce akrabalık ilişkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Peygamberimiz, akrabalarla ilişkileri devam ettirmeyi Allah’a ve ahrete imanın bir gereği olarak görmüştür.
B) Akrabalarla ilişkileri sürdürmek ahlaki açıdan güzel davranış olarak değerlendirilebilir.
C) Akrabalık ilişkilerinde, ziyaretleşmelerde çıkar gözetilmemeli, karşılıksız yapılmalıdır.
D) Ziyarete gittiğimiz akrabalarımız bize ziyaretle karşılık vermezse, biz de onlara gitmemeliyiz.
——————————————-
12.Peygamberimizin sevinç ve üzüntüleri paylaşmasıyla ilgili hangisi doğru değildir?
A) Peygamberimiz sevinç ve üzüntülerini sevdikleriyle paylaşmıştır.
B) Peygamberimiz yaşadığı bazı üzücü olaylar karşısında çok hüzünlenmiş ama peygamber olduğundan dolayı insanlara kötü örnek olmamak için asla ağlamamıştır.
C) Peygamberimiz insanların sevinçli ve üzüntülü durumlarında onların yanında olmuştur.
D) Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde yaşamış olduğu heyecanı eşi Hz. Hatice ile paylaşmıştır.
————————————
13.Akrabalık ilişkileriyle ilgili hangisi söylenemez?
A) Akrabalık ilişkilerinde sıla-ı rahim yapmalıyız.
B) Ölen akrabalarımıza karşı da sorumluluklarımız vardır.
C) Akrabalarımıza sadece maddi olarak değil manevi olarak da destek olmalıyız.
D) Akrabalarımız bize nasıl davranırsa biz de onlara aynen öyle karşılık vermeliyiz.
————————————–
– Peygamberimizin, kıtlık ve kuraklık şikâyetiyle yanına gelen sütannesi Halime’ye kırk koyun ve yiyecek yüklü bir deve vermesi.
– Geçim sıkıntısı yaşayan amcası Ebu Talip’in oğlu, Hz. Ali’nin bakımını üstlenmesi ve onu yetiştirmesi.
14. Yukarıdaki iki örnekten hareketle çıkarılabilecek en doğru sonuç nedir?
A) Peygamberimizin, akrabalarını sevdiği
B) Peygamberimizin, akrabalarını koruyup onlara yardım ettiği.
C) Peygamberimizin akrabalarıyla ziyaretleşmesi
D)Peygamberimizin sadece akrabalarının sıkıntılarıyla ilgilenmesi
————————————
15- Allah’ın Müslümanlara kesin ve açık olarak yapmalarını emrettiği ibadetlere ne denir?
A) Sünnet B) Farz C) Vacip D) Nafile
’’Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcayacağınız şey, anne, baba, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır.’’(Bakara 215)
16- Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?
A) Akrabaya yardımda bulunmak, Allah’ın bir emridir.
B) Akrabaya yapılacak maddi yardım, belli bir miktarın altında ya da üstünde olmamalıdır.
C) Akrabalar, yardım konusunda öncelik hakkına sahiptir
D) Akrabaya yapılan yardımda amaç, Allah rızasını kazanmaktır.
————————————
– Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.
– Bazen oruç tut, bazen ye. Namaz kıl, uykunu da al.
– Sevdiğin kimseye karşı duyduğun sevgide aşırılığa kaçma.
17.Yukarıdaki cümlelerin ortak noktası hangi seçenekte verilmiştir?
A) Yardıma muhtaç olanlara tüm varlığımızla yardım etmemiz gerekir.
B) Hayırlı işleri çokça yapmalıyız.
C) Dinimiz merhamet, yardımlaşma dinidir.
D) İşlerimizde de, davranışlarımızda da, ibadetlerimizde de dengeli olmak, orta yolu tutturmak gerekir.
—————————————–
18- Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde O’nu evinde yedi ay misafir eden sahabenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebu Eyyüb el-Ensari B) Selman-ı Farisi
C) Halid bin Velid D) Musab bin Umeyr
—————————————-
Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü güzel iş ve davranışa ………………. denir.
19- Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A) Güzel söz B) Salih amel
C) İsraf D) Tevekkül
—————————————-
20- Aşağıdakilerden hangisi bir Müslüman’ın giyim konusunda yapması gereken bir davranış değildir?
A) Giysinin temizliğine dikkat etmek
B) Giysinin yakışmasına özen göstermek
C) Giysinin vücudu güzelce örtmesine özen göstermek
D) Giysinin çok pahalı olmasına özen göstermek

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 24 = 32

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.