Hz. Muhammed’in Hayatı 2018-2019 7.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Cevapları

7.Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

7.sınıf Hz.Muhammed’in hayatı 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, hz.muhammedin hayatı 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2019

…… OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:

NO:

1) Aşağıdakilerden hangisi “Darul Erkam” için söylenemez.
a) Günümüzde bu ev Darul Hayzuran adıyla anılmaktadır.
b) Nebiyyi Ekrem efendimizin sav hocalığını yaptığı ilk medrese, ilk üniversite saymak mümkündür.
c) Peygamberimiz sav, eşinin vefatından sonra burada kalmıştır
d) Hz. Ömer’de dahil birçok kişi burada Müslüman olma şerefine ermiştir.

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin giyim kuşam konusundaki tutum ve davranışlarından biri değildir?
A) Herkesin aynı renkleri tercih etmesini isterdi.
B) Sade ve temiz giyinmeye özen gösterirdi.
C) Bulunduğu ortama uygun giyinirdi.
D) İnsanların giyimlerinde israftan kaçınmalarını isterdi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

3) Dinimizin giyim ve kuşamdaki emrini hangi seçenekteki cümle daha doğru tarif etmiştir?
A) Sade, temiz ve israftan kaçınarak giyinmek
B) Süslü ve gösterişli giyinmek
C) Pahalısından ve marka giyinmek
D) Canımızın istediği gibi yakışanı giyinmek

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

4) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) göklerdeki ismi …….., yerdeki ismi …….

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) Ahmed – Mahmud
B) Ahmed – Muhammed
C) Mahmud – Muhammed
D) Muhammed – Ahmed

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

5) “Mü’min,Kendisiyle Dostluk Kurulabilen Kişidir.(İnsanlarla) Dost Olmayan Ve Kendisiyle Dostluk Kurulamayan Kişide Hayır Yoktur.” Hadisinde Hangi Konu Üzerinde Durulmuştur.
a) Yardımlaşma
b) Eşitlik Ve Kardeşlik
c) Sevgi Ve Saygı
d) Hak Ve Özgürlük

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

6) Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına ‘D’, yanlışsa ‘Y’ yazınız. 
1.(…..) İslama göre komşu komşuya mirasçı olmuştur.
2.(…..) Manası Allah’a c.c , söylenişi peygamber efendimize ait olan hadislere Kutsi Hadis denir.
3.(…..) Temizlik imanın 4’te 1’idir.
4.(…..) Peygamberimizin sav Medine’ye İslamı anlatması için gönderdiği sahabe Mus’ab bin Ümeyr’dir.
5.(…..) Taif yolculuğunda peygamber efendimize iman eden kişi köle Addas’tır
6.(…..) Peygamberimiz (s.a.v.) öncelikle nafile ibadetleri yapmamız gerektiğini söylemiştir.
7.(…..) Yeni bir çocuk sahibi olan kişinin Allah’a c.c şükür niyetiyle kestiği kurbana Akika kurbanı denir.
8.(…..) Müslüman’ın hak anlayışı, hayvanları da içine almaktadır.
9.(…..) Kim Ramazan orucunu tutar ve Muharrem ayında da oruç tutarsa sanki bütün bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur.
10. (…..) Peygamber Efendimiz sav Hz. Ali ile birlikte 622 yılında Medine’ye hicret etti.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

7) Peygamberimiz (s.a.v.), hicret yolunda mağaraya sığındıklarında müşrikleri görünce telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.” diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir.
Peygamberimizin (s.a.v.) bu tavrını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tevekkül
B) Azim
C) Şükür
D) Zikir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin sav mucizelerinden değildir? 
a) Şakkı Kamer mucizesi
b) Çağırdığı ağacın Peygamberimizin sav yanına gelmesi
c) Demiri elinde hamur gibi yoğurması
d) Allah’ın cc izniyle geleceğe ait bir takım olayları önceden bildirmesi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

9) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir komşuluk örneği değildir?
A) Komşunla selamlaşmak
B) Komşunun hakkını gözetmek
C) Komşuna ikramda bulunmak
D) Komşunla hiçbir şekilde iletişime girmemek

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir?
A) Kan davaları kalkmıştır
B) Bütün insanlar eşit kabul edilmiştir
C) Can ve mal güvenliği ihlal edilmiştir
D) Irkçılık ret edilmiştir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

11) Peygamberimizi, annesinin vefatıyla ilk himayesine alan akrabası kimdir?
A) Dedesi
B) Amcası
C) Babası
D) Dayısı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

12) “Topluca Allah’ın İpine(Kur’an’a) Sımsıkı Sarılın Ve Parçalanmayın.” Ayetinde Hangi Konu Üzerinde Durulmaktadır.
a) Birlik Ve Bütünlük
b) Barış Ve Uzlaşı
c) Hak Ve Özgürlükler
d) Eşitlik Ve Kardeşlik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

13) Aşağıdakilerden hangisi “Hüzün yılında” gerçekleşen olaylardan değildir?
a) Peygamberimizin sav, dedesi vefat etti
b) Peygamberimizin sav amcası Ebu Talib vefat etti
c) Peygamberimizin sav oğlu Kasım vefat etti.e
d) Peygamberimizin sav eşi Hz. Hatice vefat etti

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

14) “Allah Katında En Değerliniz…………En Üstün Olanınızdır.”(Hucurat 13) Ayetinde Boş Olan Yere Hangisi Doldurulmalıdır.
a) Sabırlı
b) Saygılı
c) Takvalı
d) İmanlı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

15) Allah rızası için yapılan her türlü faydalı, güzel iş ve davranışa ne ad verilir?
A)Salih Amel
B)İhlas
C)Sünnet
D)Huşû

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

16) Peygamberimizin otuz beş yaşında iken “Haceru’l – Esved” taşının yerine konmasında insanların aralarını bularak kan dökülmesini önlediği olay hangisidir? 
A) Fil Olayı
B) Hudeybiye
C) Kâbe Olayı
D) Hakem Olayı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

17) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi komşuların her zaman birbirine ihtiyacı olduğunu anlatır?
A) Gülme komşuna, gelir başına
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır
C) Ev alma, komşu al
D) Komşuda pişer, bize de düşer

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

18) Aşağıdakilerden Hangisi Sadaka-İ Cariyeye Örnektir.
a) Çeşme Yapmak
b) Cami Yapmak
c) Okul Yapmak
d) Ev Yapmak
e) Taziye Evi Yapmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

19) Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimize (s.a.v.) hiç tereddüt göstermeden hemen iman eden kişidir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Ebu Bekir
D) Hz. Osman

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

20) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) mucizelerinden değildir?
A) Şakk-ı Kamer mucizesi
B) Çağırdığı ağacın Peygamberimizin (s.a.v.) yanına gelmesi
C) Demiri elinde hamur gibi yoğurması
D) Allah’ın (c.c.) izniyle geleceğe ait birtakım olayları önceden bildirmesi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

 

Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[su_note note_color=”#287dce” text_color=”#f1eeee”]Aşağıdaki bağlantıdan yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.[/su_note]
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/03/7_sinif-Peygamberimizin-Hayatı2_donem-1.sinav_-1.docx” download=”all” viewer=”google”]
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

16 − 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.